Adeverinte APIA pentru fermierii care vor credite de la banci in contul subventilor

tineri_fermieri.jpg

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput eliberarea adeverintelor punte, pe baza carora fermierii romani se pot imprumuta de la banci in contul subventilor.

Fermierii care se califica pentru un imprumut de la banca, garantat cu adeverinta punte, sunt beneficiarii urmatoarelor scheme de plata: schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu sau plata pe inverzire si masurile de dezvoltare rurala din campania 2016. Agricultorii pot contracta credite de la institutiile bancare si non-bancare care au incheiat conventii cu APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garanteaza creditele acordate de banci fermierilor.

Astfel, potrivit conventiilor incheiate intre APIA, instritutiile bancare si fondurile de garantare, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o adeverinta prin care confirma ca acesta a depus cererea unica de plata pentru anul 2016 solicitand sprijin pentru:
a) schema de plata unica pe suprafata – valoarea sprijinului este de 80 euro/hectar
b) plata redistributiva – valoarea sprijinului este de 5 euro/hectar pentru primele 5 ha si de 52 euro/hectar pentru suprafata cuprnsa intre 5,1 – 30 ha,
c) plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu in functie de specificul exploatatiei si/sau de structura culturilor -valoarea sprininului este de 60 euro/ha.

ATENTIE! Calculul cuantumului este estimativ si poate suferi modificari!

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma cuvenita beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA, respectiv plata unica pe suprafata, plata redistributiva si platile benefice pentru clima si mediu, exprimate in lei astfel:
– pentru creditele acordate de Banca Creditoare pana la data de 29.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data solicitarii creditului;
– pentru creditele acordate de Banca Creditoare incepand cu data de 30.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comuni-cat de Banca Centrala Europeana din data de 30.09.2016.

De asemenea, fermierii romani pot sa obtina credite garantate cu pachetele accesate din masurile de dezvoltare rurala.

Masura 214 „Plati pentru agro-mediu” – pentru angajamentele aflate in desfasurare. Platile pentru masurile de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din cadrul PNDR 2007-2013 constau in acordarea unui sprijin financiar stabilit in conformitate cu fisele masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR.)

Pentru Masura 214 „Plati pentru agro-mediu” se acorda sprijin financiar diferentiat pe pachete astfel:

Pachetul 1 pajisti cu inalta valoare naturala – 124 euro/ha/an

Pachetul 2 practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu pachetul 1) – 58 euro/ha/an

Pachetul 3 pajisti importante pentru pasari
Varianta 3.1 Crex crex – 209 euro/ha/an
Varianta 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus – 101 euro/ha/an

Pachetul 4 culturi verzi – 130 euro/ha/an

Pachetul 5 agricultura ecologica
Varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile, inclusiv plante de nutret – 162 euro/ha/an
Varianta 5.2 legume (inclusiv ciuperci si cartofi) – 335 euro/ha/an
Varianta 5.3 livezi – 393 euro/ha/an
Varianta 5.4 vii – 393 euro/ha/an
Varianta 5.5 plante medicinale si aromatice – 270 euro/ha/an

Pachetul 6 pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 euro/ha/an

Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 171 euro/ha/an

Masura 10 – Agro-mediu si clima – (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) are ca scop incurajarea fermierilor(utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, precum si utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.

Pachetul 1 pajisti cu inalta valoare naturala – 93 euro/ha/an

Pachetul 2 practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu pachetul 1)
Varianta 2.1 lucrari manuale – 100 euro/ha/an
Varianta 2.2 lucrari cu utilaje usoare – 21 euro/ha/an

Pachetul 3 pajisti importante pentru pasari
Sub-pachetul 3.1 Crex crex
Varianta 3.1.1 lucrari manuale – 261 euro/ha/an
Varianta 3.1.2 lucrari cu utilaje usoare – 182 euro/ha/an
Subpachetul 3.2 Lanius minor si Falco vespertinus
Varianta 3.2.1 lucrari manuale – 159 euro/ha/an
Varianta 3.2.2 lucrari cu utilaje usoare – 80 euro/ha/an

Pachetul 4 culturi verzi – 128 euro/ha/an

Pachetul 5 adaptarea la schimbarile efectelor climatice – 125 euro/ha/an

Pachetul 6 pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
Varianta 6.1 lucrari manuale – 361 euro/ha/an
Varianta 6.2 lucrari cu utilaje usoare – 282 euro/ha/an

Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

Masura 11 – Agricultura ecologica (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020

ecologic-pachete

Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (cf. art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)

masura-13-plati

Calculul sumei de plata si a sanctiunilor de reducere si excludere se efectueaza tinand cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de masura si categorie de zona defavorizata, conform Fisei tehnice a masurii 13 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR), dupa cum urmeaza:

In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha (prag de la care incepe aplicarea degresivitatii), valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta valoare:

1-50 ha – 100% din valoarea platii pe hectar; 50-100 ha – 75% din valoarea platii; 100 – 300 ha este 50% din plata; peste 300 ha va fi 35% din plata.

Valoarea creditului va fi in cuantum de pana la 90% din valoarea sumei cuvenite beneficiarilor pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala.

Plata sumelor cuvenite se va face la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data de 31.12.2015 pentru anul de cerere 2016.

In adeverinta se confirma, la data emiterii acesteia, suprafata determinata pentru plata pentru schemele de plata care fac obiectul conventiei, ca s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plata care fac obiectul conventiei si ca beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plata pentru aceste scheme de plata, indeplinind conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In conformitate cu obligatiile izvorate din Conventie, APIA se obliga :
• sa nu elibereze adeverinta pentru beneficiarii pentru care au fost stabilite sanctiuni multianuale in anii precedenti si nu au fost recuperate;
• sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care au debite nerecuperate din anii precedenti.
• sa nu accepte modificarea contului in care va face plata, fara acordul scris al bancii finantatoare.
• sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care la momentul solicitarii adeverintei au primit plata in avans.
• sa nu elibereze adeverinte pentru suprafetele declarate teren necultivat in cererea de sprijin ;
• sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care au sanctiuni pentru nerespectare cerinte de baza si specifice pentru pachetele/variantele de pachet din masurile de dezvoltare rurala 214, 10, si 11,. cum sunt definite in fisele masurilor din PNDR 2007-2013 si PNDR 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 839/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentie, in baza adeverintelor eliberate de APIA, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii platilor directe, astfel incat dobanda finala aplicata beneficiarului nu poate depasi ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%.

Sursa: APIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *