Adresa transmisa de ACRAFE catre AM POSCCE si MFE

sigla_ACRAFE.jpg

sigla_ACRAFEAsociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) a transmis o adresa catre Autoritatea de Management a POS CCE si MFE.

” Referitor la: Noul mecanism al decontarii cererilor de plata

  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. T6/2013
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr, 84/2013

1. Va rugam sa urgentati emiterea normelor de aplicare a OUG 84/2013, ordonanta care instituie la punctele 8 si 9 noul mecanism de aprobare a cererilor de plata. Apreciem acest mecanism ca deosebit de util, iar aplicarea lui poate accelera si fluidiza decontarea sumelor aferente proiectelor in curs de implementare.

In prezent in cadrul organismelor de implementare prevederile noii ordonante nu se aplica, iar o mare parte din proiectele aprobate la sfarsitul anului trecut au inceput implementarea si nu pot beneficia de mecanismul cererilor de plata. In cadrul diverselor organisme de implementare doar ADR Nord-Est a emis un „Manual al beneficiarului POS CCE” care include noul mecanism de decontare prevazut in OUG 84/2013, si nici macar in acest caz nu avem garantia ca acest mecanism se va aplica pana la emiterea normelor metodologice mai sus menfionate.

2. Va rugam sa solutionati problema imposibilitatii transferului sumelor virate de catre autoritatea de plata pentru decontarea cererilor de plata in contul unor furnizori straini. In conformitate cu mecanismul descris in OUG nr. 64/2013 operatiunile realizate prin mecanismul cererilor de plata se realizeaza prin „unitatile teritoriale ale Trezoreriei statului” prin contul special tip 50.40 „Disponibil aferent mecanismului decontarii cererilor de plata”.

In cazul in care beneficiarii proiectelor finantate prin instrumente structurale vor sa beneficieze de acest nou mecanism de plata sunt obligati sa efectueze plata fumizorilor contractati pentru executarea proiectelor prin aceste conturi speciale, deschise la trezorerie.

Problema este ca in momentul de fata acest tip de cont 50.40 la Trezorerie NU permite efectuarea de Ordine de plata catre conturi bancare din strainatate, astfel furnizorii din afara Romaniei nu pot fi platiti. Consideram ca in momentul de fata functionarea acestor conturi tip 50.40 distorsioneaza respectarea principiului egalitatii de sanse, deoarece beneficiarii care doresc folosirea acestui mecanism de plata sunt nevoiti sa selecteze si sa contracteze furnizori din Romania, sau sa renunte la folosirea acestui mecanism de plata.

Propunere:
Pentru a putea permite contractarea de furnizori din strainatate, propunem ca mecanismul cererilor de plata sa se realizeze si prin Banci Comerciale, nu numai prin Trezorerie, astfel indeplinindu-se principiul egalitatii de sanse.

3. Legat de implementarea mecanismului cererilor de plata in cadrul liniei de finantare POSCCE 1,1A2 apel 4 am sesizat problemele si neconcordantele descrise mai jos.

Luand in considera urmatoarele:

– ca Ghidul Solicitantului 2011 – A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii, contine doua paragrafe contradictorii in ceea ce priveste graficul cererilor de rambursare, respectiv:
– pagina 85, articolul 6 – Rambursarea cheltuielilor alineatul (12), care specifica urmatorul aspect: „Ultima cerere de rambursare trebuie sa fie de cel putin 20% din valoarea finantarii nerambursabile”
– pagina 37 VI.3 – Rambursarea cheltuielilor – „beneficiarul trebuie sa completeze si sa depuna la Organismul Intermediar Graficul cererilor de rambursare, care va fi astfel realizat incat fiecare plata intermediara sa fie cel putin 20% din valoarea finantarii nerambursabile”

– Ghidul Solicitantului 2011 – A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii, cap.VI DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI pct VI, 3 Rambursarea cheltuielilor ” O cerere de rambursare nu poate contine numai cheltuieli privind consultanta sau trainingul specializat”

– Contractul de finantare nr. 4m/400296/6/31.10/2013 articolul 16 – Modificari si completari la contract, alineatul (9) specifica „In situatia in care beneficiarul utilizeaza mecanismul decontarilor cererilor de plata graficul se modifica in mod implicit”

– Instructiunea nr. 307880/12.11.2013 privind implementarea mecanismul decontarii cererilor de plata nu contine prevederi referitoare la valoarea minima a fiecarei cerere de plata si a fiecarei cerere de rambursare aferenta cererii de plata si nici privind faptul ca o cerere de plata nu poate contine numai cheltuieli privind consultanta sau trainingul specializat

– Instructiunea nr. 307880/12.11.2013 privind implementarea mecanismul decontarii cererilor de plata articolul 3 specifica „In decursul implementarii proiectului se admite ca numarul cererilor de plata sa fie dublu numarului cererilor de rambursare prevazute in graficul cererilor de rambursare din cadrul contractului de finantare”

Luand in considerare toate cele trei baze legale:
. ghidul solicitantului 2011 – A2 – Sprijin financiarin valoare de pand la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii,
. Instructiunea nr. 307880/12.11.2013 privind implementarea mecanismul decontarii cererilor de plata,
. Contractul de finantare nr. 4m/400296/6/31.10/2013

Va rugam sa ne clarificati din conditiile si criteriile citate mai sus, din cele trei documente legale (ghidul solicitantului, contractul de finantare, si Instructiunea POSCCE pentru cererile de plata) care se aplica pentru:
. Cererile de rambursare de tip vechi (pentru facturi platite)
. Cerere de rambursare aferenta cererii de plata
. Cererea de plata

Mentionam ca cele trei baze legale nu pot fi respectate concomitent, deoarece: dorim se depunem un numar dublu de cereri de rambursare, care ar fi in numar de 6 in cazul 1.1A2, cum am putea imparti cererile de rambursare ca fiecare sa fie de minim 20% din valoarea finantarii nerambursabile?

Va rugam respectuos sa clarificati aspectele specificate mai sus.

Semnat
Radu Mihai Onofrei, presedinte
Marian Dobrila, vicepresedinte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *