Calendar Fonduri Structurale 2014 – 2020

Acest Calendar al Fondurilor Structurale cuprinde toate evenimentele importante privind aprobarea Programelor Operationale pentru perioada 2014-2020, precum si lansarea primelor apeluri de proiecte aferente acestor programe.

Finantare.ro va prezinta agenda evenimentelor, pentru a monitoriza mai usor progresele facute de autoritati.

Calendarul este actualizat pe masura derularii evenimentelor.

Fonduri structurale cu termen limita
Programe de finantare Termen limita
POC 2014-2020 – 1.2.1 Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 3/2015 „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”
POC: S-a lansat apelul de proiecte pentru Actiunea 2.3.1 – Sectiunea BIG DATA
PNDR: Se depun proiectele pentru Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” 28 februarie 2017
PNDR: Se depun proiectele pentru submasura 16.4/ 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol” 28 februarie 2017
AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. IP 6/2016 1 martie 2017
POCA: S-a lansat cererea de proiecte nr. IP 7/2017 15 martie 2017
POCA: Apel de proiecte pentru sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale sa introduca managementul calitatii 24 martie 2017
POCA: Apel de proiecte pentru cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali in formularea de politici publice alternative 30 martie 2017
POCA: Apel de proiecte pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie 30 martie 2017
POCU: S-a lansat apelul de proiecte pentru formare in domeniul medical 31 martie 2017
PNDR: Se depun proiectele pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” 31 martie 2017
POR: Se depun proiectele pentru prioritatea de investitie 2.1.A – microintreprinderi 27 aprilie 2017
PNDR: Se depun proiectele pentru Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” 15 mai 2017
Bazinul Marii Negre: 19,65 milioane euro disponibili pentru primul apel de propuneri de proiecte 31 mai 2017
POR: Se depun proiectele pentru linia de finantare dedicata conectarii la infrastructura TEN-T 6 iulie 2017
POR: S-a lansat apelul pentru IMM-uri – finantare de pana la 1.000.000 de euro 23 august 2017
POR: S-a lansat apelul de proiecte aferent Prioritatii de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri Publice 28 august 2017
POR: S-a lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane varstnice 29 august 2017
POIM: Se depun proiectele pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor 19 septembrie 2017
POIM: Se depun proiectele pentru implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial 17 octombrie 2017
POIM: Se depun proiectele pentru crearea conditiilor tehnice necesare preluarii energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie 17 octombrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 4.2 „Procesare produse agricole” in zona ITI 12 noiembrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 4.2a „Procesare produse pomicole” in zona ITI 12 noiembrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 6.1 „Instalare tineri fermieri” in zona ITI 12 noiembrie 2017
POIM: S-a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare 31 decembrie 2017
POIM: S-a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice si a gazelor naturale 30 iunie 2018
Se depun proiecte pentru siguranta rutiera 31 decembrie 2018
Se depun proiecte pentru fluidizarea traficului la frontiera 31 decembrie 2018
POIM: 3,27 miliarde euro pentru infrastructura rutiera 31 decembrie 2018
POIM: 1,85 miliarde euro pentru infrastructura feroviara 31 decembrie 2018
POIM: 682 milioane euro pentru infrastructura de metrou 31 decembrie 2018
POC 2014-2020: Schema de ajutor de stat pentru investitiile in CDI 31 decembrie 2020
POC 2014-2020: Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-off-uri 31 decembrie 2020
POC: S-au lansat 8 apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu actiunile CDI ale programului ORIZONT 2020 29 decembrie 2023
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 1/2015 „Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”
Evenimente
Descrierea evenimentului Data

Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

decembrie 2015

POR 2014-2020: Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial

noiembrie 2015

Se va lansa apelul Masuri integrate pentru tinerii inactivi dar si alte masuri din PO Capital Uman 2014-2020

noiembrie 2015
PO Infrastructura Mare 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 10 iulie 2015

POR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana

23 iunie 2015

POR 2014-2020 Primele ghiduri ale solicitantului vor fi publicate

mai 2015

Se vor lansa primele masuri prin PO Capacitate Administrativa 2014-2020

mai 2015

Se vor lansa primele masuri de finantare prin PO Competitivitate 2014-2020

mai 2015

PNDR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana

26 mai 2015

PNDR 2014-2020: CE a transmis Romaniei scrisoarea de conformitate

11 mai 2015

Prima versiune oficiala a Programului pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

20 aprilie 2015

POAT 2014-2020: Ghidul solicitantului – spre consultare publica

30 martie 2015

PO Competitivitate 2014-2020, axa 2: Ghidul solicitantului pentru beneficiarii privati – spre consultare

27 martie 2015

Se vor lansa primele masuri de finantare prin PNDR 2014-2020

25 martie 2015

POC 2014-2020: Ghidul unic al solicitantului Axa Prioritara 1 a fost publicat spre consultare

5 martie 2015

Comisia Europeana a adoptat programele operationale Capital Uman si Capacitate Administrativa

25 februarie 2015

Organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

19 ianuarie 2015
CE a adoptat primele doua programe operationale: PO Competitivitate si PO Asistenta Tehnica 22 decembrie 2014
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 a fost transmis catre CE

16 octombrie 2014

Transmiterea oficiala a primelor Programe Operationale

13 august 2014

 Acordul de Parteneriat a fost validat

5 august 2014

Dezbatere pe marginea versiunilor actualizate ale programelor operationale 2014-2020

24 iulie 2014

Romania a trimis oficial CE propunerea actualizata de Acord de Parteneriat 2014-2020

8 iulie 2014

Primele versiuni ale PO Competitivitate si PO Infrastructura Mare – in dezbatere publica

29 ianuarie 2014