Calendar Fonduri Structurale 2014 – 2020

Acest Calendar al Fondurilor Structurale cuprinde toate evenimentele importante privind aprobarea Programelor Operationale pentru perioada 2014-2020, precum si lansarea primelor apeluri de proiecte aferente acestor programe.

Finantare.ro va prezinta agenda evenimentelor, pentru a monitoriza mai usor progresele facute de autoritati.

Calendarul este actualizat pe masura derularii evenimentelor.

Fonduri structurale cu termen limita
POC: S-a lansat apelul pentru imbunatatirea continutului digital si infrastructurii TIC in domeniul e-cultura            –
Fonduri europene: AFIR a publicat ghidurile finale pentru masurile de finantare
           –
PNDR: Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala
POC 2014-2020 – 1.2.1 Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 3/2015 „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”
POC: S-a lansat apelul de proiecte pentru Actiunea 2.3.1 – Sectiunea BIG DATA
POCU: S-a lansat apelul de proiecte pentru formare in domeniul medical 31 martie 2017
PNDR: Se depun proiectele pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” 31 martie 2017
POCA: Apel de proiecte pentru cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali in formularea de politici publice alternative 21 aprilie 2017
POCA: Apel de proiecte pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie 21 aprilie 2017
POR: Se depun proiectele pentru prioritatea de investitie 2.1.A – microintreprinderi 27 aprilie 2017
PNDR: Se depun proiectele pentru Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” 15 mai 2017
Bazinul Marii Negre: 19,65 milioane euro disponibili pentru primul apel de propuneri de proiecte 31 mai 2017
POR: Se depun proiectele pentru linia de finantare dedicata conectarii la infrastructura TEN-T 6 iulie 2017
POR: Se depun proiectele pentru IMM-uri – finantare de pana la 1.000.000 de euro 23 august 2017
POR: Se depun proiectele aferente Prioritatii de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri Publice 28 august 2017
POR: Se depun proiectele pentru POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane varstnice 29 august 2017
POIM: Se depun proiectele pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor 19 septembrie 2017
POIM: Se depun proiectele pentru implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial 17 octombrie 2017
POIM: Se depun proiectele pentru crearea conditiilor tehnice necesare preluarii energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie 17 octombrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 4.2 „Procesare produse agricole” in zona ITI 12 noiembrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 4.2a „Procesare produse pomicole” in zona ITI 12 noiembrie 2017
PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 6.1 „Instalare tineri fermieri” in zona ITI 12 noiembrie 2017
POR: Apel dedicat zonei de investitie teritoriala integrata Delta Dunarii 14 noiembrie 2017
POIM: S-a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare 31 decembrie 2017
POIM: S-a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice si a gazelor naturale 30 iunie 2018
POR: S-a lansat apelul de proiecte aferent prioritatii de investitii 6.1, dedicat zonei de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii” 24 aprilie 2018
Se depun proiecte pentru siguranta rutiera 31 decembrie 2018
Se depun proiecte pentru fluidizarea traficului la frontiera 31 decembrie 2018
POIM: 3,27 miliarde euro pentru infrastructura rutiera 31 decembrie 2018
POIM: 1,85 miliarde euro pentru infrastructura feroviara 31 decembrie 2018
POIM: 682 milioane euro pentru infrastructura de metrou 31 decembrie 2018
POC 2014-2020: Schema de ajutor de stat pentru investitiile in CDI 31 decembrie 2020
POC 2014-2020: Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-off-uri 31 decembrie 2020
POC: S-au lansat 8 apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu actiunile CDI ale programului ORIZONT 2020 29 decembrie 2023
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 1/2015 „Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”
Evenimente
Descrierea evenimentului Data
Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 decembrie 2015
POR 2014-2020: Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial noiembrie 2015
Se va lansa apelul Masuri integrate pentru tinerii inactivi dar si alte masuri din PO Capital Uman 2014-2020 noiembrie 2015
PO Infrastructura Mare 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 10 iulie 2015
POR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 23 iunie 2015
POR 2014-2020 Primele ghiduri ale solicitantului vor fi publicate mai 2015
Se vor lansa primele masuri prin PO Capacitate Administrativa 2014-2020 mai 2015
Se vor lansa primele masuri de finantare prin PO Competitivitate 2014-2020 mai 2015
PNDR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 26 mai 2015
PNDR 2014-2020: CE a transmis Romaniei scrisoarea de conformitate 11 mai 2015
Prima versiune oficiala a Programului pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 20 aprilie 2015
POAT 2014-2020: Ghidul solicitantului – spre consultare publica 30 martie 2015
PO Competitivitate 2014-2020, axa 2: Ghidul solicitantului pentru beneficiarii privati – spre consultare 27 martie 2015
Se vor lansa primele masuri de finantare prin PNDR 2014-2020 25 martie 2015
POC 2014-2020: Ghidul unic al solicitantului Axa Prioritara 1 a fost publicat spre consultare 5 martie 2015
Comisia Europeana a adoptat programele operationale Capital Uman si Capacitate Administrativa 25 februarie 2015
Organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 19 ianuarie 2015
CE a adoptat primele doua programe operationale: PO Competitivitate si PO Asistenta Tehnica 22 decembrie 2014
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 a fost transmis catre CE 16 octombrie 2014
Transmiterea oficiala a primelor Programe Operationale 13 august 2014
 Acordul de Parteneriat a fost validat 5 august 2014
Dezbatere pe marginea versiunilor actualizate ale programelor operationale 2014-2020 24 iulie 2014
Romania a trimis oficial CE propunerea actualizata de Acord de Parteneriat 2014-2020 8 iulie 2014
Primele versiuni ale PO Competitivitate si PO Infrastructura Mare – in dezbatere publica 29 ianuarie 2014