Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controlul/supracontrolul la faţa locului şi cel administrativ pentru cererile aferente plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, speciile bovine şi ovine – caprine.

Astfel, pentru specia bovine, a fost efectuat un control administrativ pentru toate cererile depuse. În urma verificărilor, din cele 238.000 de cereri depuse, pentru un efectiv de circa 1.400.000 de animale, au fost aprobate pentru plată un număr de 226.880 de cereri pentru un efectiv de 1.305.000 capete bovine.

Pentru specia ovine-caprine, s-a efectuat atât un control administrativ cât şi un control si supracontrolul la faţa locului. Dacă pentru controlul administrativ au fost verificate toate cele 39.190 cereri depuse, în cadrul controlului în teren, au fost verificate 15.633 de cereri, ceea ce reprezintă 40% din totalul solicitărilor. Astfel, au fost verificate 2,5 milioane de capete, din care au fost declarate eligibile 1.960.000 capete, după verificarea existenţei acestora în baza naţională de date.

Trebuie menţionat faptul că pentru specia ovine–caprine, procentul de animale declarate neeligible a fost dublu faţă de specia bovine. Din 6,5 milioane capete ovine–caprine solicitate la plată, au fost declarate eligibile doar 5,5 milioane capete, fiind respinse 995.000 capete (15,3%), în timp ce, pentru specia bovină a fost respins un procent de 7,7%.

În județul Iași au fost primite, pentru specia bovine, 6.468 de cereri (36.285 capete). În urma verificărilor, 276 cereri au fost declarate neeligibile. Procentul de cereri eligibile la plată este de 95,72%. În ceea ce privește specia ovine-caprine, s-au primit 1.318 cereri (167.077 capete) dintre acestea 106 fiind neeligibile. Procentul de cereri eligibile este, în acest caz, de 91,95%.

Principalele nereguli constatate au fost completarea eronată a cererilor de sprijin, respectiv trecerea incorectă a codului de exploataţie sau a numărului de identificare a animalelor şi neconcordanţa dintre datele din baza naţională de date (Registrul Naţional al Exploataţiilor) şi animalele existente la faţa locului.

Potrivit regulamentelor europene, trebuie efectuat un control administrativ pentru toate cererile depuse, atât pentru specia bovine, cât şi pentru specia ovine-caprine. În plus, pentru ovine-caprine, este obligatoriu un control si un supracontrol, la faţa locului. În cazul României, controlul pe teren trebuie efectuat în proporţie de 100% din efectivul solicitat la plată, pe durata aplicarii schemei de plata.

Menţionăm că în acest an s-a efectuat controlul pe teren pentru un eşantion de 40%, faţă de un eşantion de 10% verificat în 2007,  urmând  ca în 2009 să fie controlat un eşantion de 50%.

Anual, din eşationul extras pentru controlul la faţa locului, se efectuează şi un supracontrol în procent de 10% din eşantionul supus controlului.

În acest an, ţinând cont de creşterea numărului de cereri şi a numărului de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal faţă de anul precedent, APIA a încheiat un acord de delegare cu Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), potrivit căruia personalul acestei agenţii să efectueze controlul la fata locului pentru specia ovine-caprine. Supracontrolul a fost efectuat de catre inspectorii APIA.

 

 

Cadru legal

 

Legislaţie europeană

 

Regulamentul Consiliului Europei nr. 1728/2003 pentru schemele de spijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori;

 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control;

 

Legislaţie naţională

 

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;

 

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă începând cu anul 2007;

 

Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U.G. Nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;

 

Ordinul MADR nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HG nr. 1230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008.

 

Direcţia Promovare – Comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *