Criteriile dupa care statul va finanta restaurarea monumentelor istorice

restaurare.jpg

Au fost stabilite criteriile dupa care statul va finanta restaurarea monumentelor istorice in cadrul unui program national, care va fi multianual.

Prin acest program se gestioneaza fondurile destinate cercetarii, consolidarii, restaurarii si punerii in valoare a monumentelor istorice.

Programul pentru restaurarea monumentelor istorice este elaborat de Institutul National al Patrimoniului (INP), potrivit strategiei Ministerului Culturii, si supus aprobarii acestuia.

Astfel este asigurata atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrarilor de restaurare, conservare, protectie si punere in valoare a obiectivelor cuprinse in acest program.

In fiecare an, INP va face public anuntul privind inceperea procedurii de evaluare a monumentelor istorice in vederea includerii in Programul National de Restaurare pentru anul urmator.

Numarul de obiective noi incluse anual in Program depinde de alocarea bugetara anuala cu aceasta destinatie, corelata cu necesarul de fonduri pe anul in curs pentru contractele aflate in derulare.

Prin bugetul alocat pentru PNR in anul 2016 pot fi finantate, in afara lucrarilor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, lucrari de interventii in prima urgenta, care pot fi finalizate in acest an, precum si proiecte-pilot.

Institutul National al Patrimoniului propune repartizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, tinand cont de urmatoarele reguli:
a) sa se asigure cu prioritate finantarea obiectivelor monument istoric pentru care exista contracte in derulare, avand drept obiectiv finalizarea anuala a unui numar cat mai mare dintre acestea;
b) sa se finanteze un numar de obiective noi care beneficiaza de documentatii tehnico-economice complete avizate sau pentru care nu exista documentatii tehnico-economice, corespunzator disponibilitatilor si perspectivelor de finantare
c) sa se finanteze lucrari de interventii in prima urgenta pentru monumente care prezinta pericol public sau care sunt in situatia de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanta istorica
d) sa se finanteze proiecte-pilot, prin care sa se poata evidentia abordari si metode-model de cercetare, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice.
Includerea monumentelor istorice in Programul National pentru Restaurare se realizeaza in baza conditiilor de eligibilitate si a unor criterii de prioritate, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din normele metodologice, publicate recent.
Pot fi incluse in acest program urmatoarele categorii de monumente istorice:
1.    a)monumente istorice inscrise in Lista monumentelor istorice, actualizata, aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
2.    b)monumente istorice inscrise in Lista monumentelor istorice, actualizata, aflate in proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege;
3.    c)imobile cu acelasi regim de proprietate ca cele prevazute la lit. a) si b), care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit.

Nu pot fi incluse in Programul National pentru Restaurare urmatoarele categorii de monumente istorice
a) monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, cu exceptia celor prevazute la alin. (2) lit. b). Acestea pot fi finantate de la bugetul de stat si/sau al autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului  1.430/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna;
b) monumente istorice care nu dispun de documentatie cadastrala valabila sau pentru care solicitantii nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare;
c) monumente istorice aflate sub sechestru asigurator;
d) monumente istorice ipotecate;
e) monumente istorice fara proprietar cunoscut sau aflate in litigiu privitor la dreptul de proprietate.

Nu sunt considerate eligibile pentru finantarea urmatoarele categorii de lucrari, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt direct, nemijlocit si strict necesare functionarii, sigurantei in exploatare, apararii impotriva incendiilor, conservarii, consolidarii si restaurarii monumentului istoric:
a) lucrari, echipamente si dotari de instalatii, cu exceptia celor care se refera la instalatiile pentru prevenirea si stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare si avertizare antiefractie – cand acestea sunt justificate prin functiunea avizata si a celor pentru protectia impotriva trasnetului;
b) lucrari de amenajare exterioara, cu exceptia celor de sistematizare verticala necesare controlului sau eliminarii umiditatii, restabilirii nivelurilor de calcare si configuratiilor istorice, a lucrarilor de imprejmuire, de acces, inclusiv a celor ce privesc persoanele cu dizabilitati, precum si a locurilor de parcare proiectate la nivel minim necesar si a lucrarilor de restaurare a gradinilor si parcurilor istorice aferente monumentelor istorice;
c) lucrari de reconstituire a unor monumente istorice sau a unor parti din monumente istorice, considerate ruine istorice, care reprezinta constructii nocive, stabilite pe baza studiului istorico- arhitectural de fundamentare si prin proiectul avizat si autorizat;
d) lucrarile la componente artistice care presupun o alterare a imaginii si materialitatii autentice a monumentului istoric.

Prin Programul de Restaurare se poate asigura finantarea urmatoarelor servicii si/sau lucrari:
a) lucrari de interventie in prima urgenta si documentatiile tehnico-economice aferente pentru monumente istorice care prezinta pericol public sau pentru monumente istorice care sunt in situatia de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanta istorica;
b) documentatii tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice nou-introduse in Program corespunzatoare fazelor de proiectare;
c) lucrari de conservare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice pentru obiectivele monumente istorice pentru care exista documentatii tehnico-economice avizate din punct de vedere tehnic si economic de catre Ministerul Culturii sau de catre INP, dupa caz, si pentru care au fost emise autorizatii de construire;
d) asistenta tehnica de specialitate (arhitectura, arheologie, structura, instalatii, componente artistice), obligatorie pentru obiectivele monumente istorice incluse in PNR pentru care se finanteaza lucrari de interventie in prima urgenta pentru monumente care prezinta pericol public, lucrari de conservare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice;
e) dirigentarea lucrarilor finantate prin PNR, pentru care INP nu poate asigura cu angajatii proprii dirigentarea de santier, conform legii.

Documente necesare
Solicitantii finantarii prin acest program vor transmite catre INP, in termenul stabilit conform anuntului public, urmatoarele documente, atat in format letric, cat si in format electronic

pentru finantarea serviciilor de proiectare
a) nota de fundamentare privind necesitatea alocarii fondurilor;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind inexistenta litigiilor, inexistenta sechestrului asigurator si a ipotecii, avand ca obiect imobilul pentru care se solicita finantare, conform anexei  2care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
c) extras valabil al cartii funciare a imobilului;
d) lista, insusita de catre solicitant, a elementelor de tema de proiectare, alcatuita pe baza continutului-cadru minimal stabilit de INP;
e) relevee si documente de arhiva sau documentatii anterioare, daca exista si se afla in posesia solicitantului;
f) fotografii relevante ale monumentului, cu evidentierea zonelor degradate, inclusiv a picturii sau elementelor decorative (pentru proiectele care vizeaza componente artistice);
g) plan de masuri si activitati privind intretinerea si protejarea monumentului istoric, propus si insusit de catre solicitant;

pentru finantarea lucrarilor de conservare, restaurare, consolidare, punere in valoare:
a) nota de fundamentare privind necesitatea interventiei, in acord cu prevederile documentatiei tehnico-economice;
b) proiect, conform fazelor de proiectare: D.A.L.I., P.T., D.E.;
c) avizul Ministerului Culturii sau al directiilor judetene pentru cultura, respectiv al Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru documentatia tehnico-economica, potrivit legii;
d) avizul Consiliului Tehnico-Economic;
e) autorizatie de construire insotita de documentatia tehnica pentru obtinerea acesteia, vizata spre neschimbare;
f) plan de masuri si activitati privind intretinerea si protejarea monumentului, propus si insusit de catre solicitant.
Solicitarile sunt analizate si prioritizate de o comisie de evaluare constituita prin decizie a managerului INP, care are calitatea de presedinte al Comisiei.
La propunerea Comisiei de evaluare, INP inainteaza in regim de urgenta Ministerului Culturii spre aprobare propunerea fundamentata privind introducerea interventiilor in Progamul National de Restaurare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.