Noul tratament fiscal al veniturilor

Prin emiterea HG  nr. 791/02.08.2010, Executivul a urmărit  instituirea unei metodologii de aplicare unitară a unui set alcătuit din patru acte normative. Acestea au fost emise în perioada 2009-2010 şi modifică prevederile Codului fiscal adoptat în 2003. În materie de impunere a veniturilor, schimbările au în vedere atît aspectul corelării normelor, dar şi clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal. Cele mai importante modificări şi completări aduse Normelor metodologice cuprind precizări de mare impact asupra relaţiei contribuabil – buget. Astfel, se includ în venituri din profesii libere sumele generate de desfăşurarea activităţilor în mod independent ca profesii reglementate, pentru entităţi ce desfăşoară activităţi care generează venituri din profesii libere. Se aduc clarificări privind încadrarea veniturilor din drepturi de autor şi drepturi conexe în categoria veniturilor din activităţi independente. Se exclud de la recalificarea ca activităţi dependente, activităţile desfăşurate în mod independent care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi cele conexe. Se defineşte, în sens fiscal, noţiunea de reorganizare a unei activităţi independente. Precizările privesc şi determinarea normei anuale de venit pentru activităţile independente, în condiţiile aplicării criteriilor de corecţie la plafonul minim, şi includerea în venituri impozabile din salarii a valorii tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou, tichetelor de vacanţă, precum şi a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor. Pe de altă parte, indemnizaţia acordată persoanei cu handicap grav în situaţia în care nu se poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, nu se impozitează. Sumele plătite direct de angajat, reprezentînd contribuţii la fondurile de pensii facultative, la determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, urmează a fi integral deduse fiscal. S-au stabilit baza de calcul asupra căreia operează cota de impozit de 16%, în cazul veniturilor sub formă de dobînzi şi modalitatea de determinare a impozitului trimestrial/anual pe cîştigul realizat din transferul titlurilor de valoare, precum şi de reportare a pierderii înregistrate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010. A fost clarificată şi modalitatea încadrării în categoria veniturilor din pensii, a drepturilor primite în conformitate cu Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat şi Legea nr. 204/2006, privind pensiile facultative, precizîndu-se modul de acordare a plafonului neimpozabil de 1000 lei în cazul veniturilor realizate de la fiecare fond de pensii, pentru sumele primite ca plăţi unice sau eşalonate în rate. Venitul distribuit de societatea civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL) se asimilează cu venitul net anual din activităţi independente în vederea impunerii. În fine, au fost efectuate toate corelările derivate din abrogarea titlului IV al Codului fiscal, privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. În domeniul impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente, din semestrul doi a.c.,  veniturile sub formă de dobînzi la depozitele la vedere/conturi curente, se includ în sfera veniturilor impozabile cu 16%. Această măsură este cuprinsă în Memorandumul suplimentar de înţelegere convenit cu FMI şi UE, avînd drept scop obţinerea de venituri suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar. În ceea ce priveşte unificarea cotei de impunere la 16%, în cazul cîştigurilor obţinute de persoane fizice nerezidente din transferul titlurilor de valoare, se introduc precizări legate de obligaţiile ce revin beneficiarului venitului sau reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de acesta. Să mai amintim că, potrivit HG  nr. 791/02.08.2010, persoanele care realizează venituri de natură profesională, precum şi venituri de natură salarială datorează contribuţii individuale, de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale de sănătate, asupra veniturilor de natură profesională, indiferent dacă frecvenţa realizării veniturilor este lunară sau la alte perioade. Cotele contribuţiilor individuale sînt cele prevăzute de lege pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, pentru contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, precum şi pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate. În situaţia persoanelor care realizează lunar venituri de natură profesională, baza de calcul a contribuţiilor individuale, pentru asigurările sociale şi pentru asigurările pentru şomaj se determină distinct, în funcţie de nivelul realizărilor. Astfel, baza respectivă se identifică cu cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, din toate sursele de venit, în cazul în care acest cuantum nu depăşeşte echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie. Cînd cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, din toate sursele de venit, este mai mare decît echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, se are în vedere doar echivalentul a 5 salarii de acest tip.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.