(P) Curs: Documentatiile tehnico-economice privind investitiile publice – Proiect ContaPLus

documentatiile_gn2.png

CURSUL SE ADRESEAZA:

 • Reprezentantilor serviciilor de achizitii publice din unitatile (bugetare sau nebugetare) care organizeaza si deruleaza proceduri de achizitii publice, cat si conducatorilor respectivelor unitati (care trebuie sa cunoasca in detaliu modul de intocmire si componenta necesara a acestor „caiete de sarcini”).
 • Reprezentantilor firmelor care fac oferte si participa la proceduri de achizitii publice, cat si conducatorilor acestor unitati.
 • Totodata se adreseaza si celorlalti actori ce se pot implica in derularea unei investitii publice (ministere coordonatoare, unitati beneficiare, consultanti de design (proiectanti) de diverse specialitati, firme de constructii, firme furnizoare de servicii si produse in domeniul constructiilor, etc.)

SCOPUL CURSULUI :

 • Studierea tuturor documentatiilor tehnico-economice care sunt componente ale caietelor de sarcini din cadrul  „Documentatiilor pentru prezentarea si adjudecarea ofertelor”.
 • Studiul „caietelor de sarcini” ca produs al activitatilor de „proiectare” (consultanta de design) care  au ca  rezultat diferite faze de documentatii tehnico-economice pe faze de proiectare si care se folosesc in cadrul Caietelor de sarcini din cadrul Documentatiilor pentru prezentarea si adjudecarea ofertelor privind organizarea si derularea diferitelor tipuri de proceduri de achizitii publice prevazute de lege.
 • Studiul corelat al vol. 2-caiet de sarcini si al vol. 4-model de contract, corespunzator tipului de documentatie tehnico-economica si a tipului de procedura de achizitie corespunzatoare folosit.
 • Studiul actelor normative care reglementeaza cadrul continut al acestor documentatii tehnico-economice cat si normele tehnice de specialitate care guverneaza diferitele specialitati de constructii.
 • Studierea in detaliu a acestor acte normative si reglementari tehnice.

LECTOR INVITAT:
Paul IONITA – Arhitect,  formator,  expertiza  de  peste  20  de  ani  in  domeniile: constructii, investitii, achizitii publice, management.

TEMATICA ABORDATA:

I. DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE DE PROIECTARE (DESIGN) SI DOCUMENTATIILE TEHNICE AUXILIARE:

    Delimitari conceptuale, elemente procedurale, particularitati.
    Legislatie relevanta:
        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
        Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
        HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
        Ordinul MLPAT nr. 863/2008;
        Normative tehnice ref. la continutul cadru al fazelor de proiectare; (P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002).
    Managementul contractelor.
    Succesiunea fazelor de proiectare: studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF), documentatia tehnica (DT), proiectul tehnic (PT), detaliile de executie (DDE).
    Studiile de fundamentare a necesitatii investitiei – anexe la SPF – studii de impact, studii de piata , studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice.
    Expertizele tehnice – anexe la SF – competente de elaborare si verificare ; expertize structurale , expertize de siguranta in exploatare , expertize geotehnice , expertiza hidro-geologica , expertize termoenergetice si de  izolare termica, documentatia de cadastru , ducumentatia de carte funciara.
    Documentatiile tehnice auxiliare – anexe la PT : scenariu de comportament la incendiu.
    Analiza cost-beneficiu: metodologie de elaborare, aspecte esentiale, puncte nevralgice, importanta practica, exemple concrete.

II. AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:

    Legislatie relevanta:
        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.
    Certificatul de urbanism, conditie premergatoare a obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare – Definitii, solicitanti, institutii competente, particularitati. Emiterea certificatului de urbanism in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate.
    Avizele de specialitate si autorizatiile indicate in Certificatul de Urbanism – avize, acorduri, documentatiile tehnice necesare – elaborare, depunere, emitere autorizatiei de construire.
    Documentatii de urbanism indicate in CU – PUZ , PUD – situatiile concrete de solicitare a acestora.
    Documentatiile tehnice necesare emiterii Autorizatiei de Construire – Elemente esentiale : Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 – Continutul-cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Detalierea D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
    Reguli si exceptii – Exemple: constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura, monumente istorice, infrastructura – cazuri concrete, discutii, aspecte nevralgice, solutii practice.
    Raspunderi si sanctiuni.

III. CONTRACTUL DE LUCRARI DE CONSTRUCTII – PROCEDURI DE ATRIBUIRE SI DERULAREA LUCRARILOR PE SANTIER:

    Intocmirea Documentatiei pt. prezentarea ofertelor si atribuirea contractului de lucrari. – Continutul documentatiei pe volume –  Fisa de date a achizitiei, Cerinte de calificare (dosarul de capabilitate al ofertantului), Caietul de sarcini , Criteriile de evaluare algoritmul de adjudecare, Formularele tip , Model contract.
    Sectiunea III – Caietul de sarcini pt. Lucrari de constructii.

    Documentele specifice generate pe parcursul derularii lucrarilor de constructii – situatiile de lucrari, rapoartele intermediare, devizele pe categorii de lucrari aferente situatiilor de lucrari, atasamentele, probele tehnologice aferente rapoartelor intermediare,  dispozitiile de santier , ordinele de variatie (NRuri , NCSuri), procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de lucrari suplimentare, procesele verbale de faze determinante.
    Legislatia specifica(interna – externa) – manualul Dirigintelui de santier , manualul responsabilului tehnic cu executia.
    Probleme sensibile in decontarea lucrarilor – masurarea lucrarilor , atasamentele , modalitati de masurare , preturile unitare ale resurselor – lucrarile suplimentare – exemple , discutii.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR , PERIOADA DE GARANTIE , POSTUTILIZAREA:

    Receptiile in functie de tipul de contract – receptiile partiale, probele functionale, receptiile la terminarea lucrarilor , receptia finala.
    Baza legala a receptiilor in legislatia romana – (HG 273 /14.06.1994).
    Anexele de remedieri si perioada de garantie – stingerea remedierilor si receptia finala.
    Carte Tehnica a Constructiei – intocmire,  responsabilitati (Legea  nr.10 din 18 ianuarie 1995)
    Postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – intrata in vigoare: 01 Ianuarie 2005 – publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 – Grupa 1 – Constructii.
    Urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor  – emis de Guvernul Romaniei – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.
    Sarcini si responsabilitati – responsabilul tehnic cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Cursul va avea loc in perioada 13 -17 iulie la hotel Venus.

INREGISTRAREA LA CURS

Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507.

Ai nevoie de mai multe detalii privind cursul?
Nu ezita sa ne contactezi la numerele de telefon 0730.102.230 sau 021.222.00.29

TAXA INSTRUIRE: 1200 Lei

 • Suportul de curs si materialele auxiliare
 • Coffee breaks
 • Diploma de participare oferita de catre furnizorul de formare profesional a Proiect ContaPlus®

DISCOUNTURI APLICATE LA INSCRIEREA MAI MULTOR PERSOANE!

* Perioada de discount Early Bird este valabila pana la data de 30 iunie 2016 (1.000 de lei)

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 1600 LEI

 • Cazarea in regim double (trei nopti)
 • Pensiunea completa pentru participantul la curs

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Website: www.proiect-contaplus.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.