(P) Curs: Elaborarea cererii de finantare si implementarea proiectelor in cadrul programului PNDR 2014 – 2020

Banner_PNDR.jpg

ADRESABILITATE:
•    Membri ai asociatiilor GAL, implicati in activitatea de monitorizare si evaluare proiecte.
•    Angajati ai firmelor de consultanta care intentioneaza sa elaboreze proiecte in cadrul programului PNDR.
•    Angajati din primarii sau alte institutii publice care deruleaza proiecte PNDR.
•    Studenti sau absolventi cu studii superioare economice, tehnice sau administrative care intentioneaza sa lucreze in domeniul proiectelor in cadrul programului PNDR.
•    Proiectanti sau angajati ai firmelor de proiectare constructii civile si industriale, interesati de aspectele economice si procedurale legate de derularea proiectelor in cadrul programului PNDR.
Scopul cursului: acumularea de cunostinte sub aspect tehnic, economic si procedural, necesare pentru elaborarea sau evaluarea unei Cereri de finantare in cadrul programului PNDR 2014-2020.

LECTOR INVITAT
Gheorghe ZAMBILA: Specialist cu experienta de 12 ani in accesarea fondurilor FEADR

TEMATICA ABORDATA:
I. PROIECTELE DE INVESTITII IN CADRUL PNDR 2014-2020:
1.    Tipuri de investitii, masuri si sub-masuri specifice programului PNDR.
2.    Clasificarea proiectelor dupa complexitate, fazele elaborarii documentatiilor de proiectare.
3.    Documentele Cererii de finantare.
4.    Aspecte caracteristice care definesc structura unui proiect de investitie. Tipuri de proiecte si proceduri de achizitii pentru beneficiari privati si publici.
II. DOSARUL CERERII DE FINANTARE:
1.    Structura dosarului Cererii de finantare la investitii simple si complexe.
2.    Documentatiile tehnice aferente dosarului Cererii de finantare.
3.    Documentatiile juridice aferente dosarului Cererii de finantare.
4.    Aspecte economice aferente Cererii de finantare.
III. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA TEHNICA A CONSTRUCTIILOR:
1.    Clasificarea generala a constructiilor. Tipuri de constructii.
2.    Documentatii de prognozare si evaluare a investitiilor conform HG28/2008: Studiu de fezabilitate |(SF) / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI).
3.    Documentele aferente unui proiect tehnic si semnificatia lor.
4.    Etapele proiectarii tehnice a constructiilor.
IV. VERIFICAREA SI EVALUAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE:
1.    Principii privind evaluarea investitiilor cu proiecte simple si cu proiecte complexe.
2.    Verificarea si evaluarea documentatiilor tehnice.
3.    Verificarea si evaluarea documentatiilor juridice si economice.
4.    Verificarea si evaluarea Cererii de finantare in raport cu prevederile Ghidului de finantare.
V. STUDII DE CAZ PRIVIND ELABORAREA CERERII DE FINANTARE:
1.    Proiecte simple de tip achizitii de bunuri si servicii.
2.    Proiecte complexe cu aplicatii in domeniul agro-zootehnic.
3.    Proeicte complexe de tip investitii in domenii neagricole.
4.    Proiecte complexe cu aplicatii in industria de procesare a produselor agricole.
VI. DOCUMENTATIILE TEHNICE AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTELOR:
1.    Continutul documentatiilor tehnice de prezentare a unui proiect de investitie pentru achizitii bunuri si servicii.
2.    Continutul documentatiilor de proiectare pentru proiecte de tip investitii complexe.
3.    Structura Caietelor de sarcini pentru achizitii servicii, bunuri si lucrari de constructii-montaj.
4.    Documente aferente derularii lucrarilor de constructii-montaj. Devize. Situatii de lucrari, Cartea Constructiei.
VII.  CONTRACTE DE FURNIZARE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI:
1.    Acte normative privind elaborarea procedurilor de achizitii, principii privind adjudecarea ofertelor.
2.    Elaborarea Dosarului de achizitii.
3.    Monitorizarea derularii lucrarilor de constructii-montaj.
4.    Interpretarea si verificarea listelor de cantitati de lucrari si a devizelor de lucrari.
VIII. STUDII DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR:
1.    Studii de caz privind derularea procedurilor de achizitii.
2.    Studii de caz privind elaborarea Cererilor de plata.
3.    Studii de caz privind verificarea si evaluarea documentatiilor de achizitii si plati.
4.    Discutii libere, concluzii.

Cursul va avea loc in perioada 24 -26 iunie 2016 la Brasov.

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 lei

  • Suportul de curs si materialele auxiliare
  • Coffee breaks
  • Diploma de participare oferita de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®

* DISCOUNTURI APLICATE LA INSCRIEREA MAI MULTOR PERSOANE!

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 700 LEI

  • Cazarea in regim double (doua nopti)
  • Pensiunea completa pentru participantul la curs

* BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: www.proiect-contaplus.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *