(P) Documentatiile tehnico-economice privind investitiile publice – Proiect ContaPlus

documente-posdru.jpg

Banner_Documentatiile_TEProiect ContaPlus sustine cursul “Documentatiile tehnico-economice privind investitiile publice” in luna martie la Brasov.

Lector invitat:
Paul Ionita: Arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

 TEMATICA ABORDATA
1. DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE DE PROIECTARE (DESIGN) SI DOCUMENTATIILE TEHNICE AUXILIARE:
• Delimitari conceptuale, elemente procedurale, particularitati.
• Legislatie relevanta:

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
  3. HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
  4. Ordinul MLPAT nr. 863/2008;
  5. Normative tehnice ref. la continutul cadru al fazelor de proiectare; (P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002)

• Managementul contractelor.
•Succesiunea fazelor de proiectare: studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF), documentatia tehnica (DT), proiectul tehnic (PT), detaliile de executie (DDE).
• Studiile de fundamentare a necesitatii investitiei – anexe la SPF – studii de impact, studii de piata , studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice.
• Expertizele tehnice – anexe la SF – competente de elaborare si verificare ; expertize structurale , expertize de siguranta in exploatare , expertize geotehnice , expertiza hidro-geologica , expertize termoenergetice si de izolare termica, documentatia de cadastru , ducumentatia de carte funciara.
• Documentatiile tehnice auxiliare – anexe la PT : scenariu de comportament la incendiu.
• Analiza cost-beneficiu: metodologie de elaborare, aspecte esentiale, puncte nevralgice, importanta practica, exemple concrete.

2. AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:
• Legislatie relevanta:
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.
• Certificatul de urbanism, conditie premergatoare a obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare – Definitii, solicitanti, institutii competente, particularitati. Emiterea certificatului de urbanism in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate.
• Avizele de specialitate si autorizatiile indicate in Certificatul de Urbanism – avize, acorduri, documentatiile tehnice necesare – elaborare, depunere, emitere autorizatiei de construire.
• Documentatii de urbanism indicate in CU – PUZ , PUD – situatiile concrete de solicitare a acestora.
• Documentatiile tehnice necesare emiterii Autorizatiei de Construire – Elemente esentiale : Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 – Continutul-cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Detalierea D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
• Reguli si exceptii – Exemple: constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura, monumente istorice, infrastructura – cazuri concrete, discutii, aspecte nevralgice, solutii practice.
Raspunderi si sanctiuni

3. CONTRACTUL DE LUCRARI DE CONSTRUCTII – PROCEDURI DE ATRIBUIRE SI DERULAREA LUCRARILOR
PE SANTIER:
• Intocmirea Documentatiei pt. prezentarea ofertelor si atribuirea contractului de lucrari. – Continutul documentatiei pe volume – Fisa de date a achizitiei, Cerinte de calificare (dosarul de capabilitate al ofertantului), Caietul de sarcini , Criteriile de evaluare algoritmul de adjudecare, Formularele tip , Model contract.
• Sectiunea III – Caietul de sarcini pt. Lucrari de constructii.
• Documentele specifice generate pe parcursul derularii lucrarilor de constructii – situatiile de lucrari, rapoartele intermediare, devizele pe categorii de lucrari aferente situatiilor de lucrari, atasamentele, probele tehnologice aferente rapoartelor intermediare, dispozitiile de santier , ordinele de variatie (NRuri , NCSuri), procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de lucrari suplimentare, procesele verbale de faze determinante.
• Legislatia specifica (interna – externa) – manualul Dirigintelui de santier , manualul responsabilului tehnic cu executia.
• Probleme sensibile in decontarea lucrarilor – masurarea lucrarilor , atasamentele , modalitati de masurare , preturile unitare ale resurselor – lucrarile suplimentare – exemple , discutii.

4. RECEPTIA LUCRARILOR , PERIOADA DE GARANTIE , POSTUTILIZAREA:
• Receptiile in functie de tipul de contract – receptiile partiale, probele functionale, receptiile la terminarea lucrarilor , receptia finala.
• Baza legala a receptiilor in legislatia romana – (HG 273 /14.06.1994).
• Anexele de remedieri si perioada de garantie – stingerea remedierilor si receptia finala.
• Carte Tehnica a Constructiei – intocmire, responsabilitati (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995)
• Postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – intrata in vigoare: 01 Ianuarie 2005 – publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 – Grupa 1 – Constructii.
• Urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor – emis de Guvernul Romaniei – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.
• Sarcini si responsabilitati – responsabilul tehnic cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Cursul va avea loc in perioada  18 – 20 martie 2016 la Brasov.

INREGISTRAREA LA CURS: Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII CAZARE (OPȚIONAL): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE
PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: www.proiect-contaplus.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.