(P) Implementarea standardelor de control intern managerial conform OSGG Nr.400/2015 – Proiect ContaPlus

1.jpg

manager de proiectIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager”, Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Lector invitat
Marius Tomoiala: Specialist in audit si control (certificare CIA, CRMA)

TEMATICA ABORDATA:
1. Modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 si implicatiile acestora asupra documentelor intocmite in domeniul controlui intern/managerial.
2. Matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi.
3.  Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin OSGG nr. 400/2015.
4. Motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.
5. Organizarea si functionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
6. Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Periodicitatea elaborarii programului de dezvoltare. Exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
7. Completarea situatiilor centralizatoare semestriale si anuale. Exemple.
8.  Elaborarea raportului anual privind controlul intern.
9. Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial. Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare. Model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 400/2015. Discutarea fiecarui standard cu privire la probe privind implementarea.
10. Implementarea standardului 1 – Etica si integritatea. Activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.
11. Implementarea standardului 2 – Atributii, functii, sarcini. Intocmirea si actualizarea documentului privind misiunea entitatii. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare. Care este legatura intre obiectivele entitatii, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice si fisele postului?
12. Necesitatea identificarii functiilor sensibile si modalitatea de analiza. Exemple de functii sensibile si analiza a acestora. De ce trebuie sa fie interesati managerii in identificarea functiilor sensibile?
13. Implementarea standardului 3 – Competenta, performanta. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Elaborarea planului de pregatire profesionala.
14.  Implementarea standardului 4 – Structura organizatorica. Solutii posibile privind analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice. Realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg. Erori privind delegarea.
15. Implementarea standardului 5 – Obiective. Definirea obiectivelor generale si specifice. Tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”. Exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc. Principalele deficiente si erori posibile in definirea obiectivelor.
16. Stabilirea ipotezelor de planificare. Exemple privind definirea ipotezelor si reevaluarea obiectivelor. Legatura intre ipoteze si obiective. Diferente intre ipoteze si riscuri. Cum si cand trebuie reevaluate ipotezele.
17. Implementarea standardului 6 – Planificarea. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea.
18. Implementarea standardului 7 – Monitorizarea performantelor. Stabilirea indicatorilor de performanta. Lista de indicatori in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc. Evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate. Exemplu de procedura operationala privind monitorizarea performantelor. Deficiente si erori posibile privind monitorizarea performantelor.
19. Implementarea standardului 8 – Managementul riscului. Documente privind implementarea mangementului riscului.Strategia privind riscul entitatii. Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri. Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc. De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
20. Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu. Stabilirea limitei acceptabile a riscului. De ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?
21. Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor. Gestionarea riscurilor. Model pentru elaborarea registrului de riscuri. Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.
22.  Implementarea standardului 9 – Proceduri. De ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate?Avantajele elaborarii si aplicarii procedurilor operationale. Riscurile neaplicarii procedurilor operationale. Cum se elaboreaza o procedura si schema de elaborare/actualizare a procedurilor. Aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate.
23.  Exemplu practic privind dezvoltarea controlului intern/managerial in activitatea de achizitii si cum este sprijinit managerul entitatii publice prin existenta controlului intern.
24. Implementarea standardului 10 – Supravegherea. Solutii privind realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice.
25.  Implementarea standardului 11 – Continuitatea activitatii. Exemplu de plan de continuitate al activitatii.
26. Implementarea standardului 12 – Informarea si comunicarea. Cum se stabilesc tipurile de informatii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru indeplinirea sarcinilor.
27.  Aspecte privind implementarea standardului 13 – Gestionarea documentelor.
28.  Aspecte privind implementarea standardului 14 – Raportarea contabila si financiara.
29. Implementarea standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial. Modalitatea de realizare si etape necesare.
30.  Implementarea standardului 16 – Auditul intern. Organizarea si functionarea unei functii de audit intern in consens cu cerintele legale.
Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:
•    Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
•   Sinoptic al activitatilor ce trebuie efectuate in domeniul controlului intern/managerial (activitatile ce trebuie efectuate pe fiecare standard, documente minimale, responsabilitati, termene, indicatori de performanta privind aceste activitati).
•   Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial completat.
•   Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii (achizitii, resurse umane, control financiar preventiv propriu, audit intern, mentenanta, transport etc.).
•  Exemplu practic de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul compartimentului de achizitii publice.
•   Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.
•    Model de procedura operationala privind managementul riscului.
•    Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor.
•    Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor.
•    Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor.
•    Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern/managerial.

Cursul va avea loc in perioada  12 – 14 februarie 2016, la Timisoara.

INREGISTRAREA LA CURS: Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII CAZARE (OPȚIONAL): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: proiect-contaplus.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.