PNDR 2014 – 2020: Observatii la Ghidul pentru evitarea neregulilor in accesarea fondurilor europene

pndr-ghid-nereguli.jpg

pndr-ghidTudor-Adrian SUSMAN, expert coordonator implementare proiecte UE, ne-a transmis la redactie cateva observatii legate de Ghidul de Prevenire a neregulilor crearea de artificiale in accesarea fondurilor acordate prin PNDR 2014 – 2020.

Consideratii generale:
A. Institutia AFIR incrimineaza din start relatiile comerciale dintre societatile comerciale care isi deruleaza activitatea intr-o politica concurentiala, pe motivul abuziv ca intre actionari exista legaturi sociale sau de alt tip, netinand cont de reglementarile legale  în vigoare referitoare la intreprinderi legate. Participarea la finantari a intreprinderilor legate nu este interzisa de lege ci este reglementata clar de  Legea 346/2004, art. 4.4.
B. Ghidul de prevenire a neregulilor de mai sus reprezinta restrictii suplimentare, fara nici o baza legala, care limiteaza în mod abuziv la finantare a societatilor comerciale, creaza premize pentru o concurenta neloaiala, ignora legislatia in vigoare privind acesul la finantare, legea achizitiilor publice, drepturile omului privind tratamentul egal si nediscriminatoriu si libera circulatie a marfurilor si a serviciilor..
Urmatoarele puncte din Ghidul de mai sus sunt considerate a fi exemple clare impuse în mod abuziv si subiectiv de AFIR, care creaza atat o restrictionare abuziva a accesului la finantare a societatilor comerciale cat si crearea unor avantaje neconcurentiale anumitor categorii de furnizori, din urmatoarele motive:
1.Mai multi solicitanti/ beneficiari, aparent independenti din punct de vedere legal, au aceeasi adresa, si/sau acelasi numar de telefon sau beneficiaza de aceleasi utilitati (acelasi amplasament, aceleasi facilitati de depozitare, bransamente comune etc.); – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 6
Prin aceasta restrictie nu se tine cont de existenta unor spatii cu destinatie speciala, de exempu spatii de birouri sau chiar spatii industriale, care pot exista si in mediul rural si elimina posibilitatea crearii acestora in mediul rural.
2. Birouri identice sau unele langa altele, cu delimitari formale; Identificarea unor proiecte ce contin memorii justificative identice ca forma, continut, exprimare etc. – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 6
Aceasta incriminare a proiectelor ce contin memorii justificative asemanatoare ca forma, continut, exprimare face referire indirecta la contractarea aceluiasi consultant pentru mai multe proiecte. Restrictia distorsioneaza grav dreptul beneficiarilor de asi alege propriul consultant si creaza avantaje noconcurentiale acelor consultanti neagreati de beneficiari dar obligati sa-i contracteze, avand in vedere ca fiecare proiect sa aiba alt consultant. Explicatia crearii unui mediu neconcurential prin aceasta masura consta in faptul ca piata de consultanta s-a maturizat si beneficiarii aleg consultantii in functie de performantele acestora. Cum unii consultanti sau descalificat prin incompetenta, au pierdut aceasta piata, iar AFIR prin acesta masura restrictiva, creaza un avantaj neconcurential acestora, creand suspiciunea agearii unor anumiti consultanti.
3. Utilizarea de catre mai multi operatori economici a acelorasi dotari de productie sau terenuri cultivate, sau a unora aflate unele langa altele; complementaritatea bunurilor sau serviciilor achizitionate, a serviciilor prestate; – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 7.

4. Mai multe dintre companiile presupus a fi legate au acelasi consultant – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 8
Daca punctual doi de mai sus vizeaza indirect piata de consultanta, acest punct vizeaza direct acest aspect. AFIR creaza conditii neconcurentiale acelor posibili consultanti agreati dar care s-au descalificat si nu mai sunt contactati de beneficiari.
5. Legaturi comerciale/ sociale între persoanele din conducerea societatilor beneficiare de finantare nerambursabila  – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 9
Aceasta restrictive incalca grav principiile economiei de piata restrictionand abuziv relatiile comerciale intre societati in care actionarii au legaturi sociale. De asemenea poate fi considerata o incalcare a drepturilor omului, avand in vedere ca legaturile sociale includ si apartenenta la culte religioase commune, partide politice sau diverse alte organizatii sociale.
6. Companiile presupus legate au Studii de Fezabilitate sau Planuri de Afaceri identice sau aproape identice
Pe langa explicatiile oferite la punctele 2 si 4 de mai sus, referitoare la distorsionarea mediului de afaceri in domeniul consultantei mai sunt si urmatoarele aspecte:
a. Atat studiile de fezabilitate cat si planurile de afacere sunt realizate pe baza unor formulare identice standardizate care solicita aceleasi informatii;
b. Studiile de fezabilitate si planurile de afacere care umaresc aceleasi obiective (constructii de cladiri sau acelasi obiect de activitate) este normal sa aibe asemanari la mai multe proiecte deoarece solutiile constructive ale spatiilor sunt limitate si nu se poate ca fiecare proiect sa aibe o solutie constructive diferita. De asemenea in cazul acelorasi tipuri de activitati (de exemplu crearea unei fabrici de mobila, etc) este normal ca fluxul de productie sa fie foarte asemanator sau identic. Este aberanta pretentia AFIR ca arhitectul sa inventeze solutii constructive diferite pentru acelasi tip de constructie sau beneficiarii sa aibe fluxuri tehnologice diferite pentru aceleasi tip de produse.
7. Spatiul de desfasurare a activitatii si/ sau sediul social este primit (prin orice mijloace) de la beneficiarul real sau de la o terta persoana fizica sau juridica (comuna între mai multi beneficiari) — Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 10
Acest aspect aduce atingere grava a dreptului la o piata libera de circulatie a marfurilor, produselor si serviciilor, reglementata de legislatia in vigoare. Dreptul de proprietate este contestat prin aceasta restrictie si se contesta legalitatea dreptului de dobandire a bunurilor, realizate cu respectarea reglementarilor legale.
8. Existenta urmatoarelor elemente comune în situatia în care conditiile artificiale sunt create de un grup de operatori economici: cont bancar deschis la aceeasi sucursala a aceleiasi banci; cereri de finantare foarte asemanatoare; adeverinte/ acorduri/ avize/ contracte avand data emiterii identica sau apropiata; oferte de pret emise de aceiasi operatori economici; acelasi consultant etc.; – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 10.
Aceste elemente comune enumerate la punctual 8 sunt aberatii greu de explicat, dar care pentru AFIR reprezinta indicatori de frauda:
–    cont bancar deschis la aceeasi sucursala a aceleiasi banci.
In mediul rural, in mod special, sunt foarte putine banci la care beneficiarii pot sa-si creaze conturi. De altfel conturile bancare deschise in cadrul acelorasi sucursale bancare sunt total separate pentru fiecare societate in parte, cu extrase de cont diferite, specimene de semnaturi diferite, titular diferiti, etc.
–    adeverinte/ acorduri/ avize/ contracte avand data emiterii identica sau apropiata
Nu reusim sa intelegem ce  implica  data emiterii a acestor documente: faptul ca beneficiarii sunt suspectati ca au venit cu aceeasi masina? Faptul ca sunt cunostinte, prieteni, rude?. De cand sunt incriminate aceste legaturi sociale între partenerii de afacere?
–    oferte de pret emise de aceiasi operatori economici
AFIR prin aceasta restrictie impusa beneficiarilor restrictioneaza competitia pe piata a furnizorilor de bunuri si servicii. Conform AFIR, un furnizor nu poate emite oferte de pret mai multor beneficiari. Se incalca grav prevederile Art. 2, alin (2) din HOTARAREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii care spune: ”În cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului. ”

De altfel procedura interna de achizitie pentru beneficiarii privati AFIR (publicata official aici:  http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_informatii_utile_proceduri_de_lucru_pentru_pndr), pretinde atat la depunerea proiectului cat si ulterior, la implementarea proiectelor, prezentarea a minim doua oferte de pret. Daca sunt vizate investitii din acelasi domeniu sau exista utilaje care se folosesc in mai multe domenii (de exemplu incarcatoarele frontale, centrala termice, etc) este posibil ca pe piata sa existe foarte putini ofertanti, sau chiar unul singur (de exemplu tractor articulat este furnizat de IRUM). Cum poti pretinde ca beneficiarul sa refuze un furnizor pe motiv ca a mai dat oferte si la alti beneficiari? (in conditiile in care legea achizitiilor publice Art. 2, alin (2) din HOTARAREA nr. 925 din 19 iulie 2006 interzice clar acest lucru).
9. Înfiintarea mai multor societati comerciale (controlate direct sau indirect de catre o singura persoana fizica/ juridica sau grup de persoane) si depunerea proiectelor în vederea obtinerii finantarii de catre fiecare dintre societatile astfel înfiintate, pentru obtinerea unei finantari nerambursabile în cuantum mai mare decat plafonul masurii de sprijin sau pentru a evita restrictiile impuse de legislatia în vigoare cu privire la derularea unui singur proiect în acelasi timp si în cadrul aceleiasi masuri – Ghid de Prevenire a Neregulilor – Conditii Artificiale, pagina 11
Beneficiar formal-ruda, afin, prieten sau alta persoana asupra caruia Beneficiarul real poate manifesta influenta
Aceasta restrictie incrimineaza din start, fara nici un fel de discernamant, toate societatile comerciale in care asociatii (unici) sunt rude sau prieteni. Cat de aberanta poate fi motivarea AFIR in neacordarea unei finantari, pe motiv ca asociatii sunt rude sau prieteni? AFIR utilizeaza Facebook in identificarea prietenilor? Toate societatile comerciale sunt infiintate legal si au drepturi egale reglementate de legislatia in vigoare. Discriminarea lor functie de alte criterii constituie un abuz cu incalcarea legilor concurentiale, reglementate de legislatia in vigoare si drepturile omului de a fi tratat in mod egal. Asteptam cu interes introducerea în cadrul conditiilor artificiale si a sintagmei ”apartenenta la culte religioase comune, partide politice sau diverse alte organizatii sociale”, pentru a completa paleta de suspiciuni.
11. Înfiintarea formala de întreprinderi în mediul rural prin care sa se achizitioneze, cu sprijin FEADR, masini, utilaje si echipamente pentru lucrari de constructii a caror utilizare va fi partial/ integral mediul urban, contrar regulilor din fisa masurii: „în cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderile si intreprinderile mici din mediul rural care creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale”
Suspiciunea utilizarii unor masini, utilaje si echipamente pentru lucrari de constructii a caror utilizare va fi partial/ integral mediul urban, este una cat se poate de subiectiva. Contrazice chiar prevederile din Ghidul solicitantului pentru submasura 6.2, pagina 7: ”Prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul/punctele de lucru aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si în mediul urban”.
Este necesar clarificarea eligibilitatii unor astfel de investitii care pot suspecta utilizarea lor si in mediul urban, de exemplu infiintarea de ateliere mobile, achizitia de softuri si programe informatice sau alte active necorporale, achizitia de utilaje de constructii. Nu este posibila ca in Ghid si in legislatia aferenta sa fie premise achizitia de astfel de active, iar la evaluare proiectului sa fie respinse.

Sursa: Redactie Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *