PNDR: GS aferent submasurilor 16.1 „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” si 16.1a „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol”

por-ghid-finantare.jpg

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, versiunea consultativa a Ghidului solicitantului aferent submasurilor 16.1 „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” si 16.1a „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sprijinul acordat prin sub-masurile 16.1 si 16.1a va contribui la promovarea inovarii si cooperarii in sectorul agroalimentar, inclusiv in sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot si de noi produse, practici si tehnologii.

Status: Lansat
Depunere:
Buget:  500.000 de euro/ proiect

Obiectivul principal

Obiectivul principal al submasurii este de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor Operationale (GO) cu scopul de a realiza, in comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care sa se abordeze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in sectoarele agro-alimentar si forestier. Prin proiect nou se intelege ca fiind acel proiect prin intermediul caruia se propun actiuni specifice „proiectelor-pilot” sau „dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agro-alimentar”.

Proiectele-pilot reprezinta importante instrumente pentru testarea aplicabilitatii comerciale, in diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor si practicilor, precum si pentru adaptarea acestora acolo unde este necesar (R1305).

Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locala si/sau conditiile sociale si de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati.

In acest sens, scopul GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de solutii la probleme practice sau abordarea unei oportunitati care poate conduce la o solutie inovatoare si de a nu continua o cercetare in mod independent.

Beneficiarii sprijinului nerambursabil

Pentru sub-masurile 16.1si 16.1.a se va avea in vedere o abordare in 2 etape, conform precizarilor din fisa masurii. Astfel, in etapa I se va lansa o sesiune de depunere a cererilor de exprimare a interesului (CEI) pentru accesarea finantarii proiectelor, iar in etapa a doua va avea loc depunerea, evaluarea si selectia proiectul detaliat al GO.

Prezentul ghid stabileste conditiile necesare pentru depunerea Cererilor de Exprimare a Interesului (CEI), dar pentru o mai buna intelegere a etapelor pe care un potential solicitant trebuie sa le parcurga, anexa VII la prezentul ghid contine informatii esentiale in elaborarea proiectului complet depus in etapa II de evaluare.
Cererile de Exprimare a Interesului (CEI) pot fi depuse in vederea selectiei de catre parteneriate noi sau existente care indeplinesc conditiile de eligibilitate specifice.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt grupurile operationale, fara statut juridic, constituite in functie de tema proiectului din minim un partener din domeniul cercetarii sau agroalimentar si cel putin un fermier/ un grup de producatori/ o cooperativa/ alta forma de asociere in agricultura.

Criteriile de selectie

Pentru aceste submasuri pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care nicio CEI nu este eligibila.

In etapa II se vor respecta criteriile de selectie elaborate conform principiilor din fisele submasurilor 16.1 si 16.1a (disponibile pe pagina web www.afir.info) ce se vor regasi in ghidul specific etapei II. Principiile de selectie aferente etapei II se regasesc in anexa VII.

Buget

Valoarea maxima a sprijinului acordat prin sM 16.1 si sM 16.1a pentru dezvoltarea proiectelor pilot, noi produse, procese si tehnologii este de 500.000 de euro/ proiect. Intensitatea sprijinului este 100% nerambursabila pentru cheltuielile pregatitoare, pentru cheltuielile de functionare a cooperarii, dar si pentru cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor.

Cheltuieli eligibile

Dupa selectarea CEI, notificarea solicitantului si aprobarea si publicarea documentelor aferente etapei II (ghidul solicitantului, proceduri etc.) si lansarea acesteia, devin eligibile cheltuielile cu activitatile pregatitoare pentru etapa II. Lista indicativa a acestor cheltuieli, precum si informatii referitoare la intensitatea si valoarea maxima a sprijinului se regasesc in anexa V la prezentul ghid (Fisa Masurii) si anexa VII.

Proiectul final se va depune in maxim patru luni de la data publicarii raportului de selectie final (inclusiv contestatii) aferent etapei I pe pagina web http://afir.info/.

Pregatire documente

  • Completare date de identificare ale solicitantului (lider de proiect)
  • Completarea Sesiunii și a submăsurii pe care se dorește depunerea proiectului
  • Incarcarea CEI și anexe
  • Incarcarea CEI
  • Incarcare documente anexate CEI

Perioada de consultare publica este de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a Agentiei, respectiv 5 septembrie 2017. Toti cei interesati sa trimita propuneri sau observatii au la dispozitie adresa de e-mail, [email protected] pâna la 15 septembrie 2017.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *