POC 2014-2020, Actiunea 1.1.1 – Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

laborator.jpg

POC 2014-2020: AP 1, Actiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

Investitiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale intreprinderilor au ca scop incurajarea cresterii capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderilor si cresterea investitiilor private in CDI. Cand intreprinderea face parte dintr-un cluster, investitia in cercetare-dezvoltare si inovare va contribui, de asemenea, la cresterea potentialului de cluster in special in acele sectoare economice competitive sau cu potential de crestere la nivelul comunitatilor unde activeaza aceste intreprinderi.

Status: INACTIV
Depunere intre: 27.06.-18.08.2015
Buget: 236.000.000 lei

Acest tip de proiect va sprijini investitii initiale pentru:

 • confereintacercetareConstructia de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinatie a departamentelor de CD existente, insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare.

Cine poate depune proiecte

a) Entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societatile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care au activitatea de CD mentionata in
statut. Solicitantii pot fi intreprinderi mari, mijlocii sau mici (in aceasta categori fiind incluse si microintreprinderile)
b) Entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, care au activitatea de CD mentionata in statut
c) Entitati cu personalitate juridica constituite conform reglementarilor specifice similare celor mentionate la punctele a) si b), din alte state membre UE.

Ce categorii de proiecte vor primi finantare:

 • Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de studiu de fezabilitate si plan de afaceri in studiul de fezabilitate, sectiunea de analiza cost beneficiu va fi completata conform indicatiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de fezabilitate/DALI.
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si plan de afaceri.
 • Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrari exceptate de la autorizare sunt cele mentionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Proiectul va fi insotit numai de plan de afaceri.

Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru fiecare categorie de proiect.

Activitati eligibile pentru finantare

 • achizitionarea de teren;
 • constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladiriloinstalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achizitionarea de active necorporale pentru CD

Bugetul alocat competitiei este de 236 mil.lei.

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.

Valoarea finantarii publice nerambursabile pe proiect nu va depasi:

 • 22.500.000 lei in Municipiul Bucuresti
 • 67.500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov
 • 90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei.

Deschiderea aplicatiei competitii.research.ro pentru inregistrarea propunerilor de proiecte va incepe cu data de 27 iunie 2015. Termenul limita pentru inregistrarea si transmiterea propunerilor: 18 august 2015.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului
Website-ul programului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: ANCSI

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *