POC Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

cluster-internet.jpg

Actiunea 2.2.1 face parte din POC – Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere incepand cu 2.11.2015
Buget: 59,7 mil. euro

Tipuri de proiecte:

  • Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
  • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

cluster-internetSe urmareste ca prin finantarea acordata proiectelor sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor / aplicatiilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicatiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afara acesteia).

Solicitanti eligibili:

  • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau
  • Consortii (parteneriate) de intreprinderi care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Investitiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevazute in:

  • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative;
  • Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative prin:

  • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale,
  • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
  • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor,
  • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale

Bugetul total al apelului este de EUR 59.700.000, valoarea maxima e de 3.240.000 per proiect, cu intensitati de finantare ce pot ajunge pana la 100% in functie de tipul de beneficiar, regiunea de implementare si tipul de activitate.

Perioada maxima de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depasi 20% din valoarea finantarii nerambursabile aferente proiectului.

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza on-line, in mod continuu, incepand cu data de 2 noiembrie 2015 ora 10:00 si se va incheia in data de 1 februarie 2016 ora 16:30.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul de finantare – republicat

Ghid initial-ghid final

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *