POIM: Versiunea revizuita a Ghidului pe OS 5.1 – reducerea efectelor si pagubelor produse de fenomenele naturale

competitivitate-proiecte.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, publica in consultare versiunea revizuita a Ghidului Solicitantului aferent Obiectivului Specific 5.1. “Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera”.Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, publica in consultare versiunea revizuita a Ghidului Solicitantului aferent Obiectivului Specific 5.1. “Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera”.

Status: Activ
Depunere:
Buget: 6.700.000 euro.

Obiectiv

Finantarea proiectelor in cadrul OS 5.1. ”Reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera” vizeaza reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera vizeaza promovarea actiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri accentuate de manifestarile schimbarilor climatice, indeosebi inundatii si eroziune costiera, in vederea evitarii pagubelor economice si de vieti omenesti, precum si a conformarii cu cerintele directivelor din sector. Totodata, contribuie la indeplinirea cerintelor Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii, transpuse si in Strategia Nationala a României privind Schimbarile Climatice 2013-2020.

Actiuni sprijinite

Prin proiectele promovate in cadrul acestui obiectiv specific care vizeaza prevenirea si reducerea consecintelor inundatiilor, precum si reducerea efectelor negative ale unor fenomene determinate de schimbarile climatice, cum ar fi eroziunea costiera, urmarindu-se obtinerea urmatoarelor rezultate:

  • Reducerea daunelor economice cauzate de producerea riscurilor accentuate de schimbarile climatice, in principal a celor provocate de inundatii si eroziune costiera;
  • Atenuarea impactului efectelor negative generate de schimbarile climatice;
  • Sprijinirea investitiilor pentru adaptarea la schimbarile climatice.

Strategia de finantare pentru perioada 2014-2020 vizeaza cu prioritate masuri specifice infrastructurii verzi, si doar acolo unde acestea se dovedesc insuficiente, vor fi promovate masuri structurale. Desi in Acordul de Parteneriat sunt identificate principalele riscuri care au afectat România in ultimul deceniu, intrucât in prezent nu exista o evaluare nationala a riscurilor, vor fi finantate in etapa initiala masuri de prevenire a riscului la inundatii si eroziune costiera, unde fundamentarea este justificata pe baza analizelor existente, indiferent de rezultatele evaluarii nationale a riscurilor. in acelasi timp, investitiile propuse pentru aceste masuri vor contribui la limitarea efectelor altor fenomene specifice schimbarilor climatice, de exemplu, seceta sau alunecarile de teren.

Investitiile propuse se vor baza pe hartile de risc la inundatii si pe Planurile de Management al Riscului la Inundatii elaborate la nivel de celor 11 bazine hidrografice de pe teritoriul României, in conformitate cu Directiva 2007/60/EC. Investitiile pentru prevenirea inundatiilor se vor conforma metodologiei pentru identificarea, prioritizarea, justificarea si proiectarea investitiilor, pe baza pagubelor economice evitate. De asemenea vor fi vizate masuri suplimentare care vor asigura eficacitatea masurilor de prevenire a inundatiilor, ex. sisteme de prevenire anticipata si de management al bazinelor in timpul inundatiilor.

In ceea ce priveste eroziunea costiera, investitiile se vor baza pe tipurile de masuri identificate prin Master Planul integrat pentru protectia si refacerea zonei costiere, in vederea combaterii eroziunii pe termen mediu si lung, fiind continuate investitiile demarate in perioada 2007-2013.

Solicitanti eligibili

  • Ministerul Apelor si Padurilor, ca institutie desemnata sa implementeze si sa monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundatii (PMRI), in parteneriat cu structurile specializate sa implementeze masurile specifice din cadrul PMRI (ex. ANAR si administratiile bazinale subordonate; RNP, ANIF etc.);
  • Ministerul Apelor si Padurilor in parteneriat cu ONG-urile si alte structuri cu specializare in domeniul ecologiei, care pot sa asigure expertiza necesara pentru implementarea masurilor de tip non-structural.
  • Administratia Nationala de Meteorologie;
  • ANAR pentru actiuni de tip B.

Grup tinta

Grupul tinta principal este reprezentat de populatia din centrele urbane si rurale, la nivel national, care sunt expuse riscurilor generate de schimbarile climatice.

Durata proiectului

Data lansare apel proiecte: 15.09.2017

Solicitarile se vor primi in perioada 15.09.2017 – 30.06.2019

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3.

Buget

Fondurile alocate pentru finantarea proiectelor din OS 5.1 in cadrul prezentui apel de proiecte acopera necesarul de finantare pentru proiectele fazate (alocarea UE si buget de stat), respectiv 6.700.000 euro.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *