POR: Ghidul solicitantului 7.1, privind investitiile in turism -Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD)

por-ghid-finantare.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 26 mai 2017 spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 7–Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, Prioritatea de investitii 7.1-Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii in infrastructura de turism), Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD).

Status: Activ
Depunere:
Buget: 13,45 milioane euro

Obiectiv specific

Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii in infrastructura de turism).

Investitiile care se vor realiza in infrastructura de turism au ca scop cresterea economica a zonelor aflate in declin economic, dar care dispun de un potential turistic valoros, in vederea cresterii numarului mediu de salariati din statiunile turistice si acopera diversele nevoi de dezoltare de la nivel regional si local de pe teritoriul celor 12 judete riverane Dunarii (Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Tulcea, Constanta) in cadrul a patru regiuni de dezvoltare parcurse de fluviul Dunarea de dezvoltare ale României (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Actiunile sprijinite

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (statiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificarile si completarile ulterioare)
  • Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
  • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului finantat.

Indicatori prioritate de investitie 7.1

Indicatorii de realizare comuni si specifici (output) POR 2014-2020 sunt:

  • Suprafata (mp) spatii deschise/ cladiri create/ reabilitate in statiuni turistice/ Delta Dunarii
  • Cresterea numarului preconizat de vizite (numar vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin.

Indicatorul de rezultat specific prioritatii de interventie 7.1 (pentru FEDR si Fondul de coeziune):

  • Numarul mediu de salariati (numar) in statiunile turistice.

Informatiile despre valoarea indicatorului de rezultat nu se raporteaza de catre solicitant.

Solicintati eligibili

Acest apel se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor administratiei publice locale din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD).

 

Buget

Alocarea prezentului apel de proiecte este de aprox. 13,45 milioane euro din care 11,44 milioane euro din FEDR si 2,01 milioane euro cofinantare din bugetul de stat.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minima si maxima. Astfel valoarea minima totala a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maxima totala a proiectului nu va depasi 5.000.000 EUR.

Valoarea totala a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferenta. De asemenea, valoarea maxima totala nu poate fi majorata in timpul implementarii proiectului, orice depasire a valorii acestuia ducând la neeligibilitatea proiectului. Valoarea minima totala poate suferi modificari in timpul implementarii proiectului fara a afecta eligibilitatea proiectului. Valoarea neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii contractului de finantare, precum si pe parcursul perioadei de implementare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Valoarea cheltuielilor realizate dupa perioada de implementare a proiectului pentru intretinea investitiei si/sau alte lucrari necesare pentru punerea in functiune a obiectivului finantat efectuate de beneficiar in perioada de durabilitate nu se includ in valoarea totala a proiectului.

In cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinantare este suportata din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinantare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%. in cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul sau, in cazul parteneriatului, liderul de parteneriat isi va ajusta cota de contributie tinand cont de valoarea veniturilor nete estimate – a se vedea sectiunea 3 din prezentul ghid.

Documentatie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *