POR: Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri in zona Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii

proiecte-europene.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 14 aprilie 2017 spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 – „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, 2.1.B ITI-Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii.

Status: Lansat
Depunere:
Buget:  11,71 mil. milioane euro

Obiective

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. Prioritatea de investitie 2.1 va sprijini dezvoltarea microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte.

In cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii (arealul format din 38 de unitati administrativ-teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, in zonele identificate ca prioritare in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau consortiul de institutii de invatamânt superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert sau persoana juridica de drept privat care infiinteaza un incubator de afaceri) sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
  • asocierile in participatie, realizate in conditiile legii, intre un fondator autoritate publica si, dupa caz: una sau mai multe persoane juridice de drept privat; una sau mai multe persoane juridice infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; un patronat sau un sindicat inregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; o persoana juridica ce functioneaza conform Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Buget

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 7 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât si, daca este cazul, in ajutor de minimis.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 11,71 mil. milioane euro, din care 9,95 mil. euro asigutati din bugetul Fondului European de Dezvoltare Regionala, iar 1,76 mil. euro, din bugetul de stat.

Documtantie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *