POSDRU: Noua instructiune privind externalizarea echipei de management si expertilor din echipa de implementare

echipa41.jpg

AM POSDRU publica Instructiunea nr. 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare.

„In cazul proiectelor pentru care beneficiarii solicita externalizarea integrala sau partiala a echipei de management si/sau a expertilor din echipa de implementare, se va initia Act aditional/notificare la contractul de finantare, care va avea ca obiect cel putin urmatoarele aspecte:

1. Modificarea sectiunii Managementul proiectului din cadrul cererii de finantare, in care se vor specifica:

  • cerintele minime (experienta similara, expertiza etc.) care vor fi solicitate prin documentatia de achizitie a serviciilor de management al proiectului;
  • activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului;
  • modul in care va fi asigurata verificarea/monitorizarea activitatii contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (persoane desemnate, experienta, rol in organizatie, atributii etc.);

2. Modificarea Anexei II – Bugetul proiectului, in sensul transferului intre linii bugetare;

3. Modificarea sectiunii Justificarea bugetului cererii de finantare, prin detalierea costurilor unitare estimate.

Modificarea contractuala va fi initiata de beneficiar prin Act aditional sau Notificare in functie de valoarea sumei care se doreste a fi transferata, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, Art. 9, alin. 12, lit. a) si alin. 14, lit. a).”

Sursa: AM POSDRU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *