Fondul pentru mediu

Solicitanti eligibili

Solicitantii pot fi operatori economici, organizatii neguvernamentale, unitati si institutii de invatamant, unitati administrativ-teritoriale.

Activitati eligibile

Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare din Fondul pentru mediu conform art. 13, alin. 2 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006, modificata si completata de Ordonanta nr.25/2008 in sesiunea
10.10.2008 – 28.11.2008, sunt urmatoarele:
a) prevenirea poluarii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, (pentru aceasta sesiune nu se pot depune proiecte privind reciclarea anvelopelor uzate, a sticlei si pentru incineratoare de deseuri medicale si periculoase);
f) protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
h) conservarea biodiversitatii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
n) impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Conditii de finantare
Modalitatea de finantare nerambursabila poate fi:
– sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procentele stabilite mai jos:
a) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de pana la 50%, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerembursabile, in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.
b) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de autoritatile publice locale in procent de maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile.
c) Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de ONG-uri si unitatile de invatamant in procent de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuielile eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu ale proiectului constituie contributia proprie si va fi sustinuta de catre beneficiar.

Cofinantarea poate fi din surse interne si/sau externe.

Un solicitant poate primi finantare simultan pentru mai multe proiecte, cu conditia ca cel mult doua dintre acestea sa fie acordate in baza OUG 196/2005, cu completarile si modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 105/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Termene limita

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare pentru proiecte este 28.11.2008, orele 14 00.

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *