, AP 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc infiintarea si asigurarea functionarii Secretariatelor Tehnice Permanente ale Pactelor
Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala in cele 8 regiuni ale Romaniei: Nord Est, Sud Est,
Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov.

Obiectivele programului

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea
urmatoarelor operatiuni orientative:

 • Asistenta si sprijin pentru elaborarea planurilor de actiune pentru incurajarea si
  dezvoltarea parteneriatelor;
 • Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor
  umane, cu accent pe standarde si certificare;
 • imbunatatirea capacitatii de sprijinire a initiativelor de dezvoltare a responsabilitatii civice,
  prin participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la informatii publice;
 • Dezvoltarea initiativelor de incurajare a retelelor la nivel national si al UE;
 • Dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru ONG-uri si pentru initiativele care
  promoveaza ocuparea si incluziunea sociala, inclusiv pentru partenerii sociali activi pe piata
  muncii;
 • Campanii de constientizare si sprijin pentru parteneriatele sociale si locale in vederea
  transformarii muncii nedeclarate in ocupare formala.
Solicitanti eligibili

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Parteneri sociali reprezentativi la nivel national sau regional;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru
  Ocupare si Incluziune Sociala;
 • ONG-uri (asociatii si fundatii).
Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Cercetari, studii si sondaje, planificare strategica prin implicarea actorilor locali pentru
  dezvoltarea economica locala, din domeniul ocuparii si incluziunii sociale, a partenerilor sociali
  si a organizatiilor societatii civile si dezvoltarea parteneriatelor;
 • Cercetari, studii, analize, inclusiv analize sociale, cursuri de formare profesionala,
  dezvoltarea codurilor de conduita, cresterea constientizarii si schimb de bune practici pentru a
  promova si implementa conceptul de Responsabilitate Sociala a intreprinderilor in societatea
  si in mediul de afaceri din Romania;
 • Organizarea seminariilor si conferintelor in domeniul ocuparii, campanii de constientizare,
  dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social si a parteneriatelor la nivel local,
  regional, national si sectorial si pentru sustinerea initiativelor pentru dezvoltarea
  responsabilitatii civice si facilitarea accesului la informatiile de interes public;
 • Sprijin pentru partenerii sociali in scopul dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune
  pentru ocupare si incluziune sociala (formare profesionala, consultanta, informare, evaluare si
  audit);
 • Activitati de imbunatatire si diversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali,
  precum: servicii de informare prin intermediul internetului, pagini web si newsletter-uri,
  conferinte anuale, reuniuni periodice;
 • Informare, formare profesionala si servicii de consiliere, centre resurse pentru partenerii
  sociali si ONG-uri avandu-se in vedere necesitatile acestora (precum: strangere de fonduri,
  dezvoltarea asociatiilor, mobilizarea comunitatii, aspecte legislative si financiare etc.);
 • Activitati pentru dezvoltarea si functionarea Secretariatelor Tehnice ale Pactelor Regionale
  pentru Ocupare si Incluziune Sociala, precum: pregatire initiala pentru personalul
  secretariatelor; realizarea si implementarea planurilor de dezvoltare organizationala;
  dezvoltarea si aplicarea planurilor de lucru; realizarea studiilor regionale privind ocuparea,
  somajul si incluziunea sociala; activitati de consultanta pentru membrii pactelor, inclusiv
  activitati de informare si comunicare;
 • Vizite de studiu si schimb de bune practici si expertiza in vederea dezvoltarii si mentinerii
  parteneriatelor;
 • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru promovarea parteneriatelor si
  incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila.
Conditii de finantare

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 20.421.110,30 lei din
care 78% din Fondul Social European si 22% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

– Minim 1.850.000 Lei;

– Maxim 2.035.000 Lei.

Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei solicitantului este de 2% din valoarea totala a
cheltuielilor eligibile.

Termene limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea „Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fseromania.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *