Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica

Op: „Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica”
Obiectivele programului

Obiectivul specific este acela de a sprijini imbunatatirile de structura si proces care contribuie la eficacitatea organizationala.

Acest domeniu major de interventie pune accentul pe sprijinirea activitatilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane si pe consolidarea unei capacitati sustinute de instruire pentru administratia publica. Indicatorii de rezultat cauta sa ridice standardele generale de cunostinte si expertiza la nivelul functionarilor publici de conducere. O investitie in capacitatea administrativa la acest nivel este considerata foarte importanta pentru a dezvolta calitatile de leadership si de management in administratia publica.

Solicitanti eligibili

Pot depune proiecte in cadrul acestei cereri de proiecte institutii de invatamant superior, din Romania, care organizeaza programe de studii universitare acreditate in cadrul domeniului de licenta stiinte administrative.

Categoriile de parteneri eligibili in cadrul acestei cereri de proiecte pot fi:

  • Alte institutii de invatamant superior si de studii postuniversitare acreditate in domeniul de studiu stiinte administrative.
  • Organizatii non-guvernamentale cu activitate relevanta in domeniul administratiei publice.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi:

  • Consultanta si studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea unor programe universitare si postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia public;
  • Vizite de studiu/Schimburi de experienta cu institutii similare;
  • Selectia de participanti;
  • Crearea de cursuri (curricula);
  • Formarea profesorilor in cicluri scurte;
  • Reuniuni de coordonare intre partenerii din contract;
  • Editarea de cursuri, constituirea bazei de documentare;
  • Elemente de informare si comunicare.
Conditii de finantare

Suma alocata acestei cereri de proiecte fara termen limita de depunere este de 8.200.000 lei.

Durata maxima a proiectului nu va depasi 2 ani. Acesta este un criteriu de eligibilitate a proiectului. Neindeplinirea lui poate atrage respingerea proiectului.

Proiectele depuse in cadrul acestei cerereri de proiecte trebuie sa fie de minim 196.800 lei (valoarea totala a proiectului, fara TVA).

Termene limita

Termenul limita de depunere al cererilor de finantare este 8 decembrie 2008.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *