Cerere de propuneri EACEA/09/10 in cadrul Programului de invatare de-a lungul vietii – Programul Leonardo da Vinci

Introducere

Prezenta cerere de propuneri urmareste acordarea de subventii organismelor competente pentru punerea in aplicare a strategiei nationale de imbunatatire a sistemelor de asigurare a calitatii si de promovare si dezvoltare a cadrului european de referinta pentru asigurarea calitatii.

Scopul subventiilor este de ajuta aceste organisme la realizarea obiectivului propus si de a contribui la dezvoltarea unei culturi a calitatii in randul partilor implicate din domeniul educatiei si formarii profesionale.

Obiectivele programului

Scopul cererii de propuneri il reprezinta atribuirea de subventii actiunilor care vizeaza promovarea si dezvoltarea cadrului de referinta.

Fiecare propunere va fi alcatuita din doua tipuri de actiuni care trebuie combinate:
– dezvoltarea si coordonarea proiectelor concrete care experimenteaza/promoveaza utilizarea cadrului european de referinta pentru asigurarea calitatii in interiorul si la nivelul tuturor tarilor si care vizeaza imbunatatirea calitatii sistemelor si a formarilor;
– dezvoltarea si crearea de relatii intre organismele competente responsabile pentru dezvoltarea politica si punerea in aplicare a initiativelor in domeniul asigurarii calitatii in EFP, la diferite niveluri.

Solicitanti eligibili

La prezenta cerere de propuneri pot participa:
– organismele, asezamintele, institutiile sau autoritatile publice competente responsabile in mod direct sau prin delegatie din partea unei autoritati tutelare pentru punerea in aplicare a Recomandarii privind stabilirea unui cadru european de referinta pentru asigurarea calitatii in EFP, in special, punctele nationale de referinta si institutiile de care apartin;
– autoritatile competente in materie de control al calitatii EFP (ministere, inspectorate, agentii etc.) in masura in care acestea sunt implicate in punerea in aplicare a cadrului de referinta.

Cererile de finantare nu pot fi depuse decat de consortii compuse din minimum 4 organisme care provin din cel putin 4 tari eligibile diferite.

Solicitantii (inclusiv toate organizatiile partenere) trebuie sa fie stabiliti intr-una dintre urmatoarele tari:
– cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
– cele 3 tari AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
– Turcia.

Activitati eligibile

Activitatile care pot fi finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri sunt urmatoarele:
– elaborarea de orientari pentru sistemele de educatie si formare profesionala, in special pentru sistemele de certificare pentru asigurarea calitatii diferitor procese;
– crearea de elemente si instrumente de punere in aplicare a cadrului de referinta pentru asigurarea calitatii aplicate actorilor in cauza (furnizori de formari, in special in domeniul formarii profesionale initiale);
– activitati de sensibilizare cu privire la asigurarea calitatii in cadrul EFP si in special cu privire la cadrul de referinta (cum ar fi conferinte, seminarii sau ateliere nationale sau regionale) in contextul unei strategii de comunicare gandite, analizate, care va fi prezentata in proiect si aceasta in vederea dezvoltarii unei culturi a calitatii in randul partilor implicate;
– studii privind aplicarea unuia sau mai multor indicatori din anexa 2 la recomandare pentru stabilirea cadrului european de referinta pentru asigurarea calitatii in EFP la nivel national, in stransa coordonare cu activitatile intreprinse la nivel european in cadrul retelei europene pentru asigurarea calitatii in EFP;
– difuzarea instrumentelor sau a materialelor de referinta existente sau care urmeaza a fi elaborate (ghiduri de autoevaluare, ghid de punere in aplicare a unei actiuni in favoarea calitatii, […]);
– organizarea de seminarii sau ateliere dedicate mecanismelor si punerii in aplicare a cadrului de referinta in vederea dezvoltarii unei culturi a calitatii si insusirea cadrului de referinta in mod special;
– elaborarea, testarea si transferul instrumentelor si practicilor inovatoare in domeniul asigurarii calitatii in educatie si formare profesionala, in special a instrumentelor elaborate in cadrul retelei ENQAVET (reteaua europeana pentru asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala);
– constituirea sau consolidarea de consortii stabile sau de platforme de cooperare alcatuite din institutii, autoritati si organisme competente (elaborarea de programe de lucru comune, de proceduri de cooperare etc.).

Durata proiectelor este de minimum 18 luni si de maximum 24 de luni. Activitatile trebuie sa inceapa in perioada 1 ianuarie-31 martie 2011.

Conditii de finantare
Bugetul total alocat cofinantarii de proiecte se ridica la 1,2 milioane EUR.

Valoarea subventiei acordate fiecarui proiect va varia intre 50 000 si 200 000 EUR.

Sprijinul financiar acordat de Agentie nu poate depasi 75% din totalul costurilor eligibile.

Termene limita

Data-limita pentru depunerea candidaturilor este 16 iulie 2010.

Cererile trebuie expediate la adresa urmatoare:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Call for proposals EACEA/09/10
Avenue du Bourget 1
BOU2 2/145
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.