Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – DMI 1.1

DMI 1.1 „Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”

Obiectivele programului

Obiectivul acestei axe prioritare este sa contribuie la o imbunatatire durabila a capacitatii administratiei publice din Romania, prin realizarea unor imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice.

Obiectivul specific este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai buna reglementare si planificare strategica, precum si aceea de a dezvolta parteneriatele inter-institutionale.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul acestor cereri de idei de proiecte sunt: autoritatile administratiei publice centrale (ministere, agentii) cu atributii in rezolvarea problemei descrise, acestea fiind la nivel national, regional sau sectorial.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile orientative:
– Consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, dezvoltarea si/sau implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri si a unui cadru institutional specific unei abordari orientate catre politici publice, care sa duca la o mai buna reglementare;
– Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si materiale didactice) pentru specialistii implicati in procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locala;
– Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) in domeniul planificarii strategice pentru personalul de conducere din administratia publica si locala, inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum si dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare formatori;
– Consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea si/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova ?i implementa ini?iative de parteneriat la toate nivelurile;
– Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte, acordarea de premii in domeniul planificarii strategice, politicilor publice si implementarii parteneriatelor;
– Studii/cercetari, consultanta si instruire in domeniul planificarii strategice pe termen mediu si lung si al bugetarii pe programe.

Conditii de finantare
Proiectele depuse in cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie sa fie de minim 1.850.000 lei si de maxim 17.000.000 lei (valoarea totala a proiectului, fara TVA).

Durata proiectelor pentru care solicitati finantare in cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie sa fie de minim 6 luni, dar nu poate sa depaseasca 24 luni.

Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: www.fonduriadministratie.ro
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *