Scheme de ajutor de stat si de minimis

Obiectivele programului

Apelul de propuneri urmareste:
– incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap.
– sprijinul tinerilor angajati aflati in prima etapa de lucru la locul de munca.
– actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane si Formare Profesionala Continua a angajatilor la initiativa angajatorilor sau de catre acestia din urma.
– formarea profesionala a angajatilor prin programe de perfectionare, respectiv specializare.

Obiectivele generale ale schemelor de ajutor de stat si de minimis sunt:
1. Ocuparea persoanelor provenite din grupuri dezavantajate, asa cum se stabileste in domeniul Major de Interventie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” si domeniul major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale din punct de vedere al dezvoltarii si ocuparii resurselor umane”, Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”.
2. Formarea angajatilor asa cum este aceasta prevazuta in domeniul major de Interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” si domeniul major de Interventie 2.3 „Acces si participare la formarea profesionala continua” din Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” si domeniul major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati in vederea promovarii adaptabilitatii” din Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” din cadrul
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
3. Imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate la locul de munca in conformitate cu domeniul major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi in vederea promovarii adaptabilitatii” din cadrul Axei Prioritare 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici, mijlocii si mari, in mod individual pot depune cereri de finantare in cadrul schemelor de ajutor de stat si de minimis in calitate de solicitanti care desfasoara proiecte finantate.

Beneficiarul ajutorului este considerata a fi intreprinderea care angajeaza cursantii.

Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod indepetdent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Activitati eligibile

Pentru a fi eligibile, activitatile, precum si grupul tinta caruia li se adreseaza, trebuie sa se incadreze in obiectivele si conditiile descrise in domeniul Major de Interventie.

a) domeniul major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea de masuri active de ocupare a fortei de munca” si domeniul major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termet lung a zonelor rurale din punctul de vedere al dezvoltarii si ocuparii resurselor umane”:
– activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor sunt cele care vizeaza incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap.

b) domeniul major de Interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la o viata activa” activitatile eligibile sunt programele de mentorat care vin in sprijinul tinerilor angajati aflati in prima etapa de lucru la locul de munca. In acest context, rolul mentorilor este de a facilita procesul de adaptare al tinerilor nou angajati la cerintele specifice ale locului de munca si ale pozitiei ocupate.

c) domeniul major de Interventie 2.3 „Acces si participare la formarea profesiotala continua (FPC)” activitatile eligibile sunt: actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane si FPC a angajatilor la initiativa angajatorilor sau de catre acestia din urma.

d) domeniul major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati in vederea promovarii adaptabilitatii”. Activitatea eligibila este formarea profesionala a angajatilor prin programe de perfectionare, respectiv specializare. Conform Ordonantei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea
competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente toi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie
ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii.

Formarea profesionala se realizeaza prin programe de formare profesiotala care cuprinde totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

e) domeniul major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi in vederea promovarii adaptabilitatii.” – Imbunatatirea normelor de protectie si sanatate la locul de munca. Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt activitati si interventii pentru:
– asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca;
– prevenirea bolilor profesionale;
– informare si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
– asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Activitatile trebuie sa fie cuprinse intr-un proiect care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) este implementat in Romania;
b) este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale domeniului major de interventie;
c) bugetul proiectului respecta limitele prevazute pentru fiecare categorie de ajutor;
d) este respectata perioada maxima de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;
e) grupul tinta si activitatile proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile domeniului major de interventie si cu conditiile stabilite pentru fiecare schema de ajutor.

Conditii de finantare
Ajutorul de minimis este compatibil daca nu depaseste suma de 200.000 euro per companie pe o perioada de timp de 3 ani fiscali (2 ani anteriori si anul in curs atunci cand se acorda ajutorul de minimis aflat in discutie).

– domeniului Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, valoarea totala este de aproximativ 108.000.000 Lei (echivalent a 29.189.189 Euro). Contributia Comunitatii Europene la finantarea acordata este de 91%, restul de 9% fiind din contributia publica nationala.

– domeniului Major de Interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, valoarea totala estimata a ajutorului de stat este de aproximaniv 118.650.000 RON (echivalent a 32.067.568 Euro). Contributia Comunitatii Europene la finantarea acordata este de 85,94%, restul de 14,06% fiind din contributia publica nationala.

– domeniului Major de Interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, valoarea totala estimata a ajutorului de stat este de 9.053.213 Lei (echivalent a 2.446.814 Euro). Contributia Comunitatii Europene la finantarea acordata este de 87.86%, diferenta de 12.14% fiind din contributia publica nationala.

– domeniului Major de Interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”, valoarea totala estimata a ajutorului de stat este 143.544.205 Lei (echivalent a 38.795.731 Euro). Contributia Comunitatii Europene la finantarea acordata este de 97%, diferenta de 3% fiind din contributia publica nationala.

– domeniului major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, valoarea totala estimata a ajutorului de stat este de aproximativ 55.500.000 Lei (echivalent a 15.000.000 Euro). Contributia Comunitatii Europene la finantarea acordata este de 85%, diferenta de 15% fiind din contributia publica nationala.

Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de aproximaniv 92.065.250 Lei (echivalent a 24.882.500 Euro).

Termene limita

Depunerea cererilor de finantare va incepe de pe 31 martie 2009, termenul limita urmand a fi anuntat ulterior.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Fondul Social European
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.