Programul de finantare si de parteneriate culturale CentenArt pentru anul 2016

centenart.jpg

Institutul Cultural Roman lanseaza sesiunea de selectie a ofertelor culturale, in cadrul Programului de finantare si de parteneriate culturale CentenArt, pentru anul 2016.

Prin intermediul Programului CentenArt, Institutul Cultural Roman acorda finantari nerambursabile pentru proiecte culturale in domeniile: arte vizuale (arte plastice, arte decorative, design, noile media, fotografie, performance) si artele spectacolului (teatru, muzica, dans), pentru o serie de evenimente organizate in afara tarii, cu scopul de a evoca 100 de ani de la formarea Romaniei Mari.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 19.05.2016
Buget: 1.120.000 lei
 
 
 

 

Acordarea finantarilor nerambursabile prin programul CentenArt se realizeaza pe baza de selectie de oferte culturale, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile regulamentului sesiunii de selectie.

Obiectivele Programului CentenArt

Prin finantarea oferita proiectelor, Institutul Cultural Roman vizeaza:

a) cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romane pe pietele culturale internationale;
b) promovarea creatiei romanesti contemporane în plan international;
c) încurajarea colaborarii dintre artistii romani si straini;
d) sprijinirea dialogului intercultural;
e) sustinerea parteneriatului dintre operatorii culturali romani si straini, pe de o parte, si organizatiile culturale internationale, pe de alta parte;

Solicitanti eligibili:

La sesiunea de selectie poate participa orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica, de drept public sau privat, roman sau strain, care:

a) sa indeplineasca calitatea de operator cultural

b) sa nu aiba datorii la bugetul de stat sau la bugetul local

c) sa fi respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare

Nu pot participa la sesiunea de selectie angajati ai Institutului Cultural Roman sau personal angajat sau numit ce functioneaza in cadrul institutelor culturale romanesti din strainatate, nici rude pana la gradul 1 ale acestora, atat in calitate de persoana fizica sau persoana fizica autorizata, cat si ca reprezentant legal al unei persoane juridice din Romania sau din strainatate.

Parteneri eligibili:

Proiectele realizate in parteneriat cu ICR nu sunt eligibile, acestea facand obiectul altor programe si prioritati ale ICR.

Pentru a fi considerat partener, un operator cultural trebuie sa aiba sediul social legal in tara de desfasurare a proiectului, sa participe la realizarea activitatilor propuse si sa semneze declaratia de parteneriat. Furnizarea contra cost a unor produse sau servicii necesare proiectului nu poate fi considerata activitate de parteneriat.

Proiecte eligibile

La sesiunea de selectie poate participa orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica, de drept public sau privat, roman sau strain, care:

a) sa indeplineasca calitatea de operator cultural;
b) sa nu aiba datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) sa fi respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.

Nu pot participa la sesiunea de selectie angajati ai Institutului Cultural Roman sau personal angajat sau numit ce functioneaza in cadrul institutelor culturale romanesti din strainatate, nici rude pana la gradul 1 ale acestora, atat in calitate de persoana fizica sau persoana fizica autorizata, cat si ca reprezentant legal al unei persoane juridice din Romania sau din strainatate.

Pentru a putea fi considerat eligibil, un proiect cultural trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa se desfasoare in intervalul 22 iunie – 15 octombrie 2016, dupa semnarea contractelor de finantare;
b) sa se desfasoare in parteneriat cu (cel putin) o organizatie culturala din tara de desfasurare a proiectului;
c) sa nu beneficieze de alte surse de finantare oferite de Institutul Cultural Roman (inclusiv prin reprezentantele sale din strainatate), altfel decat prin finantarea oferita prin prezentul program;
d) sa se adreseze publicului din strainatate. Proiectele adresate exclusiv romanilor din tara sau din strainatate nu sunt eligibile, acestea facand obiectul altor proiecte si programe;
e) proiectele realizate in parteneriat cu ICR nu sunt eligibile, acestea facand obiectul altor programe si prioritati ale ICR;
f) pentru a fi considerat partener, un operator cultural trebuie sa aiba sediul social legal in tara de desfasurare a proiectului, sa participe la realizarea activitatilor propuse si sa semneze declaratia de parteneriat. Furnizarea contra cost a unor produse sau servicii necesare proiectului nu poate fi considerata activitate de parteneriat.

Bugetul alocat sesiunii de selectie a ofertelor culturale din cadrul Programului CentenArt este de 1.120.000 lei, alocat in mod egal pentru cele doua domenii de referinta: arte vizuale si artele spectacolului. Suma maxima care poate fi acordata unui proiect cultural este de 70.000 lei.

 Activitati eligibile: 

Potrivit cererii de finantare, solicitantul trebuie sa ofere o descriere cat mai detaliata a activitatilor, pentru a permite evaluarea proiectului.

In cazul evenimentelor de promovare, trebuie precizate:

– Tipul evenimentului

– Tara, orasul si locatia (spatiul de desfasurare)

– Data/datele de desfasurare

– Lista artistilor participanti si a invitatilor

– Repertoriul/lista lucrarilor expuse/detalii tehnice spectacol sau film/tema discutiilor etc. In completarea acestora, va rugam sa anexati materiale scrise/audio/video, fotografii etc., dupa caz, in functie de specificul proiectului dvs.

– Numarul estimat al participantilor/publicului

– Modalitatea oficiala de documentare a numarului participantilor / publicului

– Vizibilitatea finantatorului – modalitatea de promovare a finantarii din partea ICR

– Alte informatii pe care le considerati relevante

In cazul materialelor publicitare si de promovare, trebuie prezentata, in preambul, strategia de promovare (concept si detalierea etapelor de promovare), inclusiv partenerii media si institutionali avuti in vedere pe piata de referinta (descrierea lor pe scurt).

De asemenea, trebuie precizate separat:

– Tipul materialului (de ex: afis, fluturas, invitatie, sticker, pliant, brosura, CD, DVD, catalog, banner web sau stradal,  website, spoturi radio sau TV, comunicat de presa etc.)

– Cantitatea realizata

– Formatul si conceptul grafic

– Continut (informatiile care vor aparea in pliant / brosura / CD / DVD / catalog)

– Limba / limbile in care va fi realizat

– Modalitatea de distributie / afisare / difuzare

– Publicul tinta – publicul caruia i se adreseaza materialul

– Modalitatea de documentare a distributiei / afisajului

Se accepta ca dovezi de distributie urmatoarele: numele si semnatura de primire ale destinatarului; confirmare    de primire semnata, in cazul expedierilor prin posta sau curier; lista locatiilor de distributie pentru fluturasi / afise / stickere / pliante si fotografii relevante; contoare web pentru monitorizarea traficului pe pagina de internet.

– Vizibilitatea finantatorului – modalitatea de promovare a finantarii din partea ICR

– Alte informatii pe care le considerati relevante

Durata proiectelor:  Proiectele trebuie sa se desfasoare in intervalul 22 iunie – 15 octombrie 2016.

Cheltuieli eligibile:

Din finantarile nerambursabile acordate pot fi acoperite urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Cheltuieli de realizare a proiectului cultural, costuri materiale si servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestari servicii, premii

2. Cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international al participantilor / invitatilor

3. Alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultanta de specialitate, tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale si de publicitate

4. Diurna, acordata in conditiile legii

5. Cheltuieli de personal si cheltuieli administrative aferente perioadei de realizare a proiectului cultural

Cheltuielile prevazute la punctul 5 se acopera, cumulat, in limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.

Cheltuieli neeligibile:

Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public.

Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

Procedura de rambursare/decont:

Finantarea nerambursabila a proiectelor declarate castigatoare se acorda in lei, prin virament bancar, pe baza de contracte de finantare incheiate intre Institutul Cultural Roman si beneficiari, in doua transe, pe baza facturilor emise de catre beneficiar pentru fiecare transa.

Prima transa, in procent de pana la 80% din valoarea finantarii, se acorda dupa semnarea contractului de finantare, pe baza facturii emise de catre beneficiar si reprezinta avans pentru totalul cheltuielilor estimate de catre beneficiar.

Transa a II-a nu poate fi mai mica de 20% din valoarea finantarii si se va acorda dupa finalizarea proiectului si dupa depunerea si aprobarea raportului final, insotit de documente justificative, dar numai dupa justificarea transei anterioare.

Termenul de depunere a documentelor justificative este de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie 2016. in caz contrar, sumele platite, dar nejustificate pana la aceasta data, vor trebui returnate finantatorului.

Documentatia se va depune la sediul Institutului Cultural Roman din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824, Bucuresti, intr-un dosar, cu mentiunea: in atentia Directiei Relatii Internationale sau se va transmite, prin posta, la aceeasi adresa, intr-un plic inchis, cu urmatoarea precizare: Pentru programul CentenArt

Tmenul limita pentru depunerea documentatiilor este 19 mai 2016, ora 17:00 (data postei).

Documentatiile trimise prin e-mail sau fax si cele care vor fi transmise la o data ulterioara celei indicate mai sus, prin posta si/sau servicii de curierat, nu vor participa la sesiunea de selectie.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Regulamentul de desfasurare a sesiunii de selectie
Website-ul programului
Anexe

Sursa: Institutul Cultural Roman
Finantator: Institutul Cultural Roman

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.