Roxana Mircea: “O noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, proiecte intre 1-5 milioane euro”

dsc_6854.jpg

Roxana Mircea scrie pe blogul sau despre o noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri cu proiecte intre 1-5 milioane euro.

“Furnizorul si administratorul  noii scheme aprobate de Guvern in cursul lunii septembrie va fi Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Platile ajutorului de stat se vor efectua in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetelor anuale alocate schemei.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 200 milioane euro, iar bugetul anual maxim al schemei este de 50 milioane euro.

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat societatile, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

b)sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,

c)au capital social integral privat;

d)sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului/Registrul Asociatiilor si Fundatiilor au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicita finantare este eligibila in cadrul schemei de ajutor de stat si autorizata la momentul depunerii cererii de finantare

f) nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

g)nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

i) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

(2) Asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei singure societati.”

Mai multe detalii pe blog

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *