Start in Programul de Granturi – Electrica pune Romania intr-o alta lumina

poster-electrica-grant-21-oct-.jpg

„Electrica pune Romania intr-o alta lumina” este un program prin care compania Electrica incurajeaza initiativele sustenabile ale romanilor care vor sa isi sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfașoara sub forma unei competitii nationale de proiecte.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 24.11.2016
Buget alocat: 50.000 euro

Obiectiv

Prin programul „Electrica pune Romania intr-o alta lumina” vor fi finantate initiative din urmatoarele domenii: educatie (pentru copii si tineri, prin programe educationale); servicii sociale si de sanatate (pentru imbunatatirea nivelului de trai, a starii de sanatate si de a ajuta persoanele cu diverse deficiente); mediu (sprijina si desfasoara activitati/proiecte care au ca scop protectia si responsabilitatea fata de mediul inconjurator); cultura (desfasoara activitati, dezvolta proiecte si evenimente impreuna cu organizatii de renume si ONG-uri in domeniul cultural) si sport (proiecte care incurajeaza miscarea si diminuarea sedentarismului, performanta sportiva).

Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale si incurajarea romanilor care vor sa sustina comunitatile din Romania sa produca schimbari in bine, din interior.

Eligibilitate

Competitia „Electrica pune Romania intr-o alta lumina” este destinata persoanelor fizice (indivizi), organizatiilor neguvernamentale si institutiilor de invatamant (scoala, gradinita etc.), precum si altor institutii publice locale (spital, primarie, consiliu local etc.) din Romania.

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie sa incheie un Acord cu o organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie), o institutie publica locala (spital, primarie, consiliu local etc.) sau cu o institutie de invatamant (scoala, gradinita etc.), care va juca rol de organizatie gazda. Prin acest tip de document, organizatia gazda isi va exprima acordul si competenta de a gestiona finantarea primita, conform regulilor solicitate de finantator. Organizatia gazda, prin reprezentantul sau legal, va avea raspundere contractuala in raport cu finantatorul, in egala masura cu persoana fizica al carei proiect il gazduieste si implicit sustine, avand responsabilitatea de a se asigura de bunul mers al implementarii respectivului proiect, respectiv de a asigura sprijinul necesar initiatorului proiectului.

Institutiile de invatamant aplicante sau cele care indeplinesc calitatea de organizatii gazda care nu detin personalitate juridica vor incheia un contract cu structura de coordonare de care apartin.

Avand in vedere scopul si obiectivele programului, pe termen lung, recomandam ca institutiile publice de tip spital, primarie sau consiliu local sa se inscrie in competitie avand alaturi ca partener o organizatie neguvernamentala sau o institutie de invatamant relevanta pentru domeniul si obiectivele proiectului propus, ceea ce ar constitui un avantaj competitiv.

Nota: Acolo unde tematica si specificul proiectului o cere, solicitantul finantarii trebuie sa faca dovada ca proiectul va beneficia de expertiza necesara in domeniu (fie cel putin un membru al organizatiei sau institutiei detine aceasta expertiza sau ca aplicantul individual/organizatia gazda incheie parteneriat/e sau contract/e de colaborare relevant/e cu o entitate/entitati care are/au expertiza in aria de finantare vizata – experti independenti, ONG, autoritati sau institutii publice locale, agenti economici etc.).

Organizatiile/institutiile aplicante, respectiv organizatiile gazda pentru proiectele initiate de persoane fizice NU trebuie sa se afle in niciuna din urmatoarele situatii:

1.    sunt in stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au activitatea suspendata;
2.    au suferit, ei sau reprezentantii lor legali ori conventionali, condamnari definitive pentru savarsirea unei infractiuni;
3.    impotriva reprezentantilor lor legali a fost inceputa sau se afla in desfasurare o ancheta, a oricaror autoritati de control, pentru grave greseli profesionale;
4.    nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale;
5.    au fost declarati intr-o situatie grava de incalcare a unui contract anterior de finantare;
6.    sunt subiect al unui conflict de interese;
7.    au indus in eroare finantatorul cu intentie sau din culpa prin furnizarea de informatii false ori incomplete sau au incercat sa influenteze comitetul de evaluare in timpul procesului de selectie;
8.    sunt organizatii care au ca scop, declarat sau nu, obtinerea puterii politice sau religioase;
9.    sunt organizatii/institutii care vizeaza obtinerea de profit;
10.    desfasoara sau incep sa desfasoare pe parcursul acordarii grantului actiuni de propaganda religioasa sau prozelitism;
11.    pe numele lor sau al reprezentantilor lor legali ori conventionali a fost ȋnceputa urmarirea penala, indiferent daca aceasta se afla ȋn desfasurare la momentul acordarii grantului de catre Electrica sau a fost inceputa dupa primirea grantului;
12.    au exprimat si/sau manifestat, in orice mod si prin orice canal, opinii si/sau atitudini avand ca subiect defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica;
13.    au exprimat si/sau manifestat, in orice mod si prin orice canal, opinii si/sau atitudini obscene, contrare bunelor moravuri sau au prejudiciat, prin actiunile lor, demnitatea, onoarea, viata particulara a oricarei persoanei.

Nota: Partidele politice si structurile religioase (cultele religioase, asociatiile religioase etc.) de orice natura nu sunt eligibile.

Solicitantii in calitate de persoana fizica NU trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:

1.    au suferit condamnari definitive pentru savarsirea unei infractiuni;
2.    impotriva reprezentantilor lor legali a fost inceputa sau se afla in desfasurare o ancheta, a oricaror autoritati de control, pentru grave greseli profesionale;
3.    au fost declarate intr-o situatie grava de incalcare a unui contract anterior de finantare sau de alta natura;
4.    sunt subiectul unui conflict de interese;
5.    desfasoara sau incep sa desfasoare pe parcursul acordarii grantului actiuni de propaganda sau prozelitism religios, politic sau de alta natura sau au ca scop obtinerea influentei sau puterii politice, religioase etc.;
6.    au indus in eroare finantatorul cu intentie sau din culpa prin furnizarea de informatii false ori incomplete sau au incercat sa influenteze comitetul de evaluare in timpul procesului de selectie;;
7.    pe numele lor sau al reprezentantilor lor legali ori conventionali a fost ȋnceputa urmarirea penala, indiferent daca aceasta se afla ȋn desfasurare la momentul acordarii grantului de catre Electrica sau a fost inceputa dupa primirea grantului;
8.    pe parcursul acordarii grantului isi modifica domeniul de activitate in virtutea caruia au primit grantul sau inceteaza activitatea in virtutea careia au primit grantul.

Persoanele afiliate sau ale caror rude de pana la gradul III sunt afiliate la partidele politice sau orice alta organizatie cu a carei activitate se asimileaza acestora nu sunt eligibile pentru a fi Beneficiarii granturilor.

Analiza ineligibilitatii rezultate din prevederile art. 3.2.1 alin (3), alin (5) si alin (6) se aplica atat la momentul acordarii grantului din partea Electrica, cat si ulterior. Beneficiarul care devine ineligibil pe parcursul derularii contractului pentru care a primit grantul din partea Electrica, fiind obligat sa ramburseze companiei intreaga finantare acordata pana la acel moment.

Reguli privind proiectele in parteneriat:

•    Organizatia care solicita finantare va semna acorduri de parteneriat cu toti partenerii, care sa mentioneze rolul si responsabilitatile fiecarei parti;
•    Acordurile de parteneriat pot fi semnate de aplicant cu fiecare partener in parte sau poate fi semnat un acord comun de parteneriat cu toate organizatiile implicate, atat timp cat – in oricare dintre situatii – contractul prevede roluri si responsabilitati clare pentru fiecare parte implicata, cu relevanta directa pentru (una sau mai multe dintre) activitatile propuse in cadrul proiectului;

Ce proiecte pot fi finantate prin programul „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”

Proiectele propuse trebuie sa se desfasoare pe aria geografica a Romaniei Electrica si pot acoperi unul sau mai multe din urmatoarele domenii: educatie (pentru copii si tineri, prin programe educationale); servicii sociale si de sanatate (pentru imbunatatirea nivelului de trai, a starii de sanatate si de a ajuta persoanele cu diverse deficiente); ); mediu (sprijina si desfasoara activitati/proiecte care au ca scop protectia si responsabilitatea fata de mediul inconjurator); cultura (desfasoara activitati, dezvolta proiecte si evenimente impreuna cu organizatii de renume si ONG-uri in domeniul cultural)  si sport (proiecte care incurajeaza miscarea si diminuarea sedentarismului, performanta sportiva), atat timp cat activitatile derulate:

•    raspund unor nevoi identificate la nivelul comunitatii (cu atat mai mult cu cat respectivele nevoi au fost identificate prin consultarea activa a membrilor comunitatii, indeosebi cei direct afectati);
•    respecta categoria in care se incadreaza proiectul; permit obtinerea unor rezultate clare, vizibile;
•    au un impact pe termen lung.

Sunt incurajate proiectele:

•    inovatoare;
•    care pot genera sau economisi resurse:
•    care propun solutii pentru utilizarea eficienta a resurselor naturale/inoveaza pentru protectia mediului;
•    care pregatesc beneficiarii pentru a ocupa un loc de munca sau creeaza locuri de munca;
•    care creeaza mecanisme sustenabile care genereaza venituri pe care le reinvestesc in proportie de 100% in activitatea organizatiei participante/organizatiei gazda sau in comunitate;
•    activitati cu scop social care, in masura in care genereaza venituri, le reinvestesc integral in comunitate;
•    care identifica si mobilizeaza si alte resurse din comunitate;
•    care implica o mobilizare mai larga a comunitatii, dincolo de echipa de proiect direct implicata in realizarea activitatilor/care stimuleaza si valorizeaza participarea activa a membrilor comunitatii, indeosebi a celor direct afectati – pe toata perioada de derulare a proiectului.

Buget

Atat persoanele fizice, cat si organizatiile nonguvernamentale, institutiile publice si de invatamant pot propune proiecte cu bugete de maxim 10.000 euro.

Valoarea totala a granturilor oferite de Electrica S.A. pentru a finanta „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”, in editia din 2016, este de 50.000 euro. Toate sumele exprimate in euro sunt calculate la un curs de schimb valutar de 1 EUR = 4,5 RON.

Conditia este ca activitatile si resursele necesare implementarii proiectului propus sa fie estimate in mod realist, eficient si detaliate corespunzator, iar costurile trecute in buget sa fie cele necesare si reale din piata.

Criterii de eligibilitate

•    Participantul, in calitate de persoana fizica, a incheiat un acord cu o organizatie gazda ce are personalitate juridica – organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie), institutie de invatamant (scoala, gradinita etc.) sau institutie publica (spital, primarie, consiliu local etc.); in cazul institutiilor de invatamant fara personalitate juridica, se va incheia un contract tripartit, ce va include si structura de coordonare de care aceasta din urma apartine;
•    Informatiile furnizate in formularul de participare sunt clare, relevante si la obiect;
•    Formularul de participare a fost completat integral pana la termenul limita;
•    Un participant se poate inscrie in competitie pentru finantarea unui singur proiect in cadrul unei editii a competitiei “Electrica pune Romania intr-o alta lumina”;
•    Organizatiile neguvernamentale participante sau cele partenere, institutiile publice si institutiile de invatamant partenere trebuie sa aiba un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a activitatii organizatiei;
•    Implementarea proiectului va fi demarata in primele 2 luni de la primirea finantarii;
•    Participantii (organizatiile/institutiile sau persoanele implicate/membrii echipei de proiect) trebuie sa aiba experienta de minim 2 ani si/sau expertiza specifica in derularea de proiecte si actiuni in domeniul respectiv pentru a fi eligibili pentru finantari de 10.000 euro;
•    Suma solicitata pentru implementarea proiectului nu depaseste 10.000 euro;
•    Contributia organizatiei/institutiei participante si/sau a partenerilor acesteia in proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia; aceasta inseamna ca finantarea solicitata din partea programului va contribui in proportie de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind in responsabilitatea aplicantului (contributia poate consta in resurse financiare, umane, timp si implicare voluntara, materiale/bunuri mobile si imobile. Recomandam ca solicitantul finantarii sa cuantifice aceste resurse, aratand finantatorului valoarea/contravaloarea acestora, in economia bugetului total al proiectului).

Proiectele care nu indeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate mentionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse in procesul de selectie.

Ce proiecte NU pot fi finantate in cadrul programului „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”?

Urmatoarele tipuri de proiecte NU sunt eligibile:
•    Proiecte care nu se inscriu in domeniile de finantare, obiectivele si activitatile acestui program;
•    Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului sau al caror formular de inscriere nu a fost completat integral;
•    Proiecte care isi propun exclusiv sau in principal renovare sau alte tipuri de investitie in cladiri, amenajare de spatii verzi, ecologizare;
•    Cereri de finantari individuale (ex.: burse, sponsorizari pentru calatorii, pentru studiu sau participarea la ateliere, seminarii, conferinte, congrese etc.);
•    Proiecte pentru ajutoare de urgenta;
•    Evenimente singulare: conferinte, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte actiuni sau activitati singulare fara impact direct asupra grupului tinta;
•    Activitati de imprumut sau de refinantare (adica folosirea fondurilor pentru a acorda finantari nerambursabile, credite sau imprumuturi altor organizatii sau persoanelor fizice/juridice);
•    Activitati sau proiecte curente (in curs de desfasurare) ale solicitantului, organizatiei gazda si/sau partenerilor sau ale unor terte parti, care au deja finantare din alte surse (dubla finantare);
•    Proiecte care au fost deja implementate sau cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate;
•    Proiecte de natura politica;
•    Proiecte de natura religioasa;
•    Proiecte care au natura partizana sau care conditioneaza sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite partide politice, culte, ideologii religioase, etnice/de alta natura;
•    Proiecte care instiga la xenofobie, rasism, violenta, ura;
•    Proiecte cu mesaj discriminatoriu fata de anumite categorii sociale/etnice;
•    Proiecte care incurajeaza consumul de alcool sau orice fel de substante interzise prin lege;
•    Proiecte care, integral sau prin anumite activitati, sunt subiect al unui conflict de interese; • Proiecte care se desfasoara in afara Romaniei;
•    Proiecte care au beneficiari in afara Romaniei.

Cheltuieli eligibile/ineligibile in cadrul programului „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”

Reguli de bugetare si eligibilitate a cheltuielilor:
•    Fiecare cerere de finantare va include si detalierea cheltuielilor eligibile, prezentate in Bugetul proiectului;
•    Bugetul total al proiectului va include costuri totale (inclusiv TVA);
•   Bugetul cuprinde atat costurile acoperite din finantarea solicitata, cat si costurile reprezentand contributia financiara proprie a solicitantului si/sau partenerilor;
•    Contributia in natura se detaliaza numai in cererea de finantare, precizandu-se sursa acesteia (de ex. contributie proprie a solicitantului, a partenerilor sau din partea autoritatilor publice, agentilor economici etc.);
•    Costurile de constructie, extindere, renovare si amenajare, respectiv de achizitionare sau inchiriere a unor imobile/spatii/obiective sunt considerate eligibile doar in masura in care acestea reprezinta o componenta esentiala pentru proiect (ex. spatiu in incinta caminului cultural unde se doreste amenajarea unui centru comunitar, unde localnicii pot desfasura activitati generatoare de venit sau de alta natura, in beneficiul comunitatii) si numai cu conditia ca respectivele obiective de infrastructura sa fie in proprietatea sau date in folosinta beneficiarului si/sau partenerilor (cu acte doveditoare);
•    Taxele pentru obtinerea autorizatiei de constructie reprezinta cheltuieli eligibile;
•    Achizitia sau inchirierea de autovehicule este permisa doar daca este in beneficiul direct al proiectului / are impact direct asupra beneficiarilor din grupul tinta;
•    Costurile aferente componentei de dezvoltare organizationala a proiectului nu pot depasi 15% din suma solicitata prin aceasta runda de finantare si trebuie sa fie relevante in contextul proiectului propus.

Pentru a fi eligibile, cheltuielile proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
•    Sa fie necesare pentru derularea proiectului, sa fie prevazute in Bugetul proiectului si sa respecte principiile unui management financiar sanatos, in special in privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;
•    Sa fie efectuate exclusiv de catre solicitant si/sau partenerii acestuia;
•    Sa fie efectuate exclusiv in perioada de implementare a proiectului – asa cum este definita in contractul de grant si sa fie platite in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de grant si data prevazuta pentru incheierea proiectului;
•    Sa fie identificabile si verificabile, sa fie sustinute de documentele justificative originale (facturi, chitante, bonuri etc.), conform reglementarilor nationale in vigoare, si sa fie inregistrate in contabilitatea solicitantului si ale partenerilor acestuia (daca este cazul);
•    Pentru transparenta utilizarii fondurilor si evitarea conflictelor de interese, pentru echipamente sau servicii care depasesc suma de 4.500 lei se va aplica procedura achizitiei simple (achizitie directa, cu solicitarea a trei oferte distincte);
•    Sa reflecte costurile reale si sa fie calculate proportional cu activitatea sustinuta in cadrul proiectului (de ex: in cazul in care contabilul organizatiei desfasoara si alte sarcini, care nu au legatura cu proiectul, numai o parte din remuneratia acestuia poate fi considerata eligibila).

Eligibilitatea cheltuielilor administrative si a celor de dezvoltare organizationala:
•    Cheltuielile administrative (de ex. comunicare, posta, utilitati, cheltuieli de protocol, precum si alte cheltuieli care contribuie la realizarea proiectului, dar care nu sunt cheltuieli directe) sunt permise in cuantum de maxim 5% din suma solicitata prin grant;
•    In cazul in care proiectul contine o componenta de dezvoltare organizationala, cheltuielile aferente acestei componente trebuie sa fie relevante (si) in contextul proiectului propus si pot insuma cel mult 15% din suma totala solicitata (in plus fata de cheltuielile administrative);
•    Pentru proiectele cu buget de pana la 10.000 euro, pentru componenta de dezvoltare organizationala, cheltuielile pentru resurse materiale nu pot reprezenta mai mult de jumatate din suma aferenta componentei, adica 7.5% din suma totala solicitata. In aceasta categorie de buget pot fi incluse:
•    Achizitionarea de echipamente de birou si echipamente electronice (calculator, scanner, imprimanta, copiator, camera foto-video, videoproiector, ecran de proiectie etc.);
•    Alte tipuri de resurse materiale care contribuie la dezvoltarea capacitatii organizatiei/institutiei;
•    Cheltuielile de dezvoltare organizationala vor fi detaliate in categoria aferenta din buget si justificate explicit in cererea de finantare.

Nota: Pentru a asigura buna gestionare a finantarii, toti aplicantii au obligatia sa dispuna de un responsabil financiar dedicat, care poate actiona voluntar (identificat nominal in proiect) sau poate fi contractat fie cu Contract individual de munca, fie cu Contract de prestari servicii. In cazul beneficiarilor cu personalitate juridica, acestia trebuie sa dispuna de un contabil autorizat.

Castigatorul unui grant are obligatia sa tina o evidenta financiar-contabila separata (distincta fata de cea generala a organizatiei – unde este cazul) a veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului, care sa poata fi prezentata, la cerere, finantatorului.

Urmatoarele tipuri de cheltuieli NU sunt eligibile:
•    costuri de chirie pentru sediul unei organizatii sau institutii;
•    investitiile in sedii, constructii sau alte spatii si obiective, daca aceste cheltuieli nu sunt in beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizati din grupul tinta;
•    achizitia sau inchirierea de autovehicule, in afara cazurilor in care aceasta este in beneficiul direct al proiectului/are impact direct asupra beneficiarilor din grupul tinta;
•    costuri deja finantate din/prin alte proiecte/finantari/ sponsorizari;
•    dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare;
•    credite catre terte parti;
•    amenzi si penalitati;
•    datorii de orice fel si provizioane pentru pierderi sau datorii;
•    orice costuri efectuate inainte de semnarea contractului de finantare pentru activitatile din proiect si, respectiv, dupa incheierea perioadei de derulare a proiectului;
•    burse individuale sau taxe de participare;
•    costuri cu tratamente medicale individuale;
•    ajutor umanitar;
•    activitati de prozelitism;
•    premii in bani;
•    costuri de amortizare si leasing;
•    taxa pe valoarea adaugata si alte taxe si impozite care pot fi recuperate de catre beneficiar si/sau partener/i, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
•    salarii pentru reprezentantii aplicantului, organizatiei gazda sau partenerilor (pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialisti necesari pentru desfasurarea unor activitati, care nu pot fi gasiti ca voluntari in cadrul organizatiilor/institutiilor participante sau in comunitate, ca de exemplu: contabil, formator, instructor de abilitati etc.).

Calendarul competitiei
•    Perioada de inscriere: 24 octombrie – 24 noiembrie 2016
•    Perioada de jurizare: 25 noiembrie – 6 decembrie 2016
•    Data anuntarii castigatorilor: 9 decembrie 2016

Va puteti inscrie aici in perioada: 24 octombrie – 24 noiembrie 2016.

Daca aveti intrebari, ne puteti scrie la adresa [email protected] sau ne puteti contacta la numarul de telefon 0212085567.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul programului

Formularul de buget

 

Finantator: Electrica
Sursa: www.electrica.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.