Mecanismul de acordare a licentei de depozitare in cadrul programului „Primul Siloz”

Programul

Astfel, prin aceste norme metodologice de aplicare a programului au fost stabilite conditiile pentru licentierea depozitarilor de seminte de consum si s-a constituit schema de garantare a certificatelor de depozit pentru a crea posibilitatea utilizarii acestora ca garantie pentru obtinerea de credite de productie de catre producatorii agricoli.

A fost aprobat formatul licentei de depozit ce urmeaza a se acorda depozitarilor precum si cel pentru certificatul de depozit care va fi pus la dispozitia depozitarilor licentiati si emis fiecarui producator agricol in calitate de deponent de seminte de consum.

Obtinerea licentei de depozit presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

– Se depune cerere scrisa, prin delegat sau prin posta, la Biroul Unic din cadrul Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
– Dupa inregistrarea cererilor, secretarul Comisiei convoaca Comisia, in vederea desemnarii organismelor de audit pentru verificarea si certificarea conditiilor financiare si tehnice ale operatorilor economici care solicita licenta.
– Comisia transmite in scris reprezentantilor organismelor de audit decizia de incepere a actiunii de verificare si certificare a conditiilor financiare si tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licentei.
– Organismul de audit judetean desemnat, impreuna cu reprezentantul operatorului economic care a depus cererea pentru acordarea licentei se deplaseaza la depozitul care urmeaza sa fie verificat.
– In vederea acordarii licentei de catre Comisie, organismul de audit verifica in teren documentele privind indeplinirea conditiilor pentru functionarea depozitului, conditiile tehnice si financiare, conform modelului de raport de audit, intocmit de directia de audit din minister si transmis in teritoriu.
– Imediat dupa primirea rapoartelor de audit, (insotite de documentele privind indeplinirea conditiilor pentru functionarea depozitului, in copii certificate de organismele de audit), secretarul Comisiei convoaca intrunirea acesteia, pentru analizarea si pronuntarea cu privire la acordarea licentei sau respingerea cererii.
– Dupa luarea deciziei, secretarul Comisiei instiinteaza in scris depozitarul asupra celor decise.
Licenta de depozit se elibereaza contra unei taxe de 100 lei care se plateste la trezorerie.
– Licenta de depozit are o perioada de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit. Licenta de depozit se prelungeste, la cererea scrisa a depozitarului, fara a depasi perioada de 3 ani, contra unei taxe de prelungire, reprezentand 60% din valoarea taxei pentru acordarea licentei de depozit, la data solicitarii prelungirii.

Pentru obtinerea certificatului de depozit se vor parcurge urmatorii pasi:

– Producatorii agricoli depun semintele de consum in depozitul licentiat.
– In schimbul marfii depuse si la solicitarea producatorului agricol, depozitarul licentiat elibereaza certificate de depozit, care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al marfii, la ordin.
– Certificatul de depozit, poate fi utilizat de producatorii agricoli la garantarea unui credit de la bancile comerciale pentru investitii, sau pentru a vinde cantitatea inscrisa in el in cadrul bursei de marfuri ca alternative ale tranzactionarii directe de seminte de consum.
– Certificatele de depozit sunt administrate de FGCR si se predau depozitarilor licentiati la cererea acestora pe baza licentei de depozit.
– Fondul de Garantare a Creditului Rural–IFN-SA (FGCR) este Administratorul schemei de garantare pentru certificatele de depozit.
– Certificatul de depozit este valabil pana la data restituirii marfii de catre depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.
– In cazul in care depozitul devine indisponibil, Administratorul va stabili contravaloarea certificatului de depozit, calculata la pretul de despagubire, format pe baza informatiilor de pret oferite de sistemul informational pentru piata produselor agricole, publicat saptamanal de catre Administrator.

Sursa: , Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *