APIA: Cererea de acord prealabil pentru finantarea prin rambursare pentru acciza redusa – 28 iunie 2010!

APIA, acciza redusa, cerere, beneficiari, motorina, productie

Producatorii agricoli trebuie sa depuna cererea de acord prealabil la Centrele Judetene APIA, pana la termenul mai sus mentionat. Prin aceasta cerere, beneficiarii estimeaza cantitatea de motorina care va fi consumata in acest an si pentru care pot solicita trimestrial ajutorul de stat.

Precizam ca, pana in prezent, au fost depuse 4935 cereri de acord prealabil pentru finantarea prin rambursare.

Dupa obtinerea acordului prealabil, emis de catre APIA in limita plafonului prevazut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie sa depuna la Centrele Judetene APIA o cerere trimestriala pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferentei de acciza.

Cererea se depune pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea si este insotita de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de Ordinul 126/2010.
Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizata la efectuarea lucarilor mecanice in agricultura se stabileste o acciza redusa de 21 euro/ 1000 litri. Diferenta dintre acciza standard si cea redusa se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

Informatii suplimentare

Beneficiarii ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura pot fi:
1. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit  O.U.G. nr. 44/2008 si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

2. organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie;

3. intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitate in domeniul productiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004  si prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

4. organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare.

Sursa: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *