Portal web al Institutului National de Statistica finantat prin fonduri structurale

Institutul National de Statistica (INS)

Contractul de finantare a fost incheiat in 4.08.2009, cu o valoare totala eligibila de 21.422.437 lei.
Finantarea nerambursabila acordata este in pondere de 100%.
Proiectul urmeaza a fi finalizat in 14 luni de la data semnarii contractului de finantare, in prezent acesta aflandu-se in stadiu avansat de implementare.

Proiectul „Portal web pentru preluarea on-line a datelor statistice” isi propune sa conduca la:
– imbunatatirea accesului cetatenilor, mediului de afaceri si institutiilor publice la informatii, prin modernizarea serviciilor publice oferite;
– cresterea calitatii si disponibilitatii serviciilor publice oferite cetatenilor, mediului de afaceri si institutiilor publice;
– cresterea gradului de responsabilitate, participarea si implicarea mediului economic si social in sprijinirea activitatii INS;
– cresterea gradului de satisfactie a grupului-tinta (cetateni, mediul de afaceri si institutiile publice);
– cresterea productivitatii muncii angajatilor prin scurtarea timpului alocat procesarii chestionarelor primite.

Proiectul propus face parte din intiativa de informatizare a institutiei.
Prin realizarea acestuia, INS se va alinia institutiilor similare ale celorlalte state membre din Uniunea Europeana, atat din punct de vedere hardware, cat si software.
Proiectul inseamna o mai buna comunicare intre INS si cetateni, mediu de afaceri si institutii publice, generand dezvoltarea de relatii parteneriale speciale si cresterea performantei institutului.

Proiectul INS este dezvoltat prin operatiunea 3.2.1 „Sustinerea implementarii de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar”, din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa prioritara 3 „TIC pentru sectoarele public si privat”.

MCSI este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului in sectoarele comunicatiilor electronice si audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si in domeniul serviciilor societatii informationale si ale societatii bazate pe cunoastere din Romania.
Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitati www.mcsi.ro.

Sursa: Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *