A fost majorata cota maxima de acordare a prefinantarii!

prefinantare, proiecte

Actul normativ introduce o serie de prevederi menite sa imbunatateasca fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, dar si sa-i responsabilizeze pe aceestia in privinta respectarii termenelor de implementare a proiectelor, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finantare.

Dat fiind ca au fost deja luate masuri ca autoritatile de management sa efectueze rambursarile de cheltuieli in termen de 45 zile, iar prevederile nou promovate pot contribui la imbunatatirea cash-flow-ului la nivelul proiectelor, promovarea acestui act normativ va contribui la imbunatatirea gradului de absorbtie a instrumentelor structurale.

Astfel, in ceea ce priveste imbunatatirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce urmatoarele reglementari:

Reduce cota de recuperare a prefinantarii din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cota cel putin egala cu cea conform careia s-a acordat prefinantarea la nivelul proiectului;
– Pentru beneficiarii aflati sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligati sa depuna garantii pentru obtinerea prefinantarii, s-a creat posibilitatea ca aceasta garantie sa poata fi diminuata, pe masura ce este recuperata prefinantarea. Aceasta modificare va permite beneficiarului sa-si imbunatateasca fluxurile financiare, mai ales daca aceasta garantie este constituita de un depozit colateral.
A fost majorata cota maxima de acordare a prefinantarii de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finantare nerambursabila si pentru proiectele care au o valoare eligibila mai mica de 1 milion de lei. A fost luata aceasta masura avand in vedere ca pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinantare era insuficienta pentru a asigura inceperea derularii activitatilor.

De asemenea, actul normativ include unele reglementari menite sa impuna beneficiarilor rigoare in stabilirea si desfasurarea activitatilor proiectului. in acest sens, Hotararea aprobata stabileste obligativitatea ca prin contractul/decizia de finantare, beneficiarul sa isi asume un calendar/grafic de depunere a cererilor de rambursare pe toata durata de implementare a proiectului, calendar care sa poata fi modificat de maximum trei ori.

Sunt exceptate de la aceasta limitare proiectele cu o valoare totala mai mare de 50 de milioane de lei si a caror implementare presupune incheierea a mai mult de trei contracte de achizitie publica conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, proiecte in cazul carora limitarea este stabilita la un numar cel mult egal cu numarul contractelor de achizitie publica necesare implementarii.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *