Primele plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru 2008

subventie, zootehnie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, animale, ovine, bovine

APIA a platit suma de aproximativ 149.000.000 lei, aferenta primei transe pentru prima pe exploatatia de bovine, pentru un efectiv de 425.000 capete. Precizam ca Agentia a solicitat, in data de 14 octombrie a.c., fonduri in valoare de 298.762.100 lei pentru un numar de 158.703 beneficiari si un efectiv de 853.606 capete bovine. In cursul acestei saptamani, APIA urmeaza sa solicite fonduri de aproximativ 71 milioane lei pentru un numar de aproximativ 32.000 beneficiari, care au cerut prima pe exploatatia de bovine pentru un efectiv de 205.000 capete.

APIA a finalizat controlul administrativ al cererilor depuse de crescatorii de bovine in 2008, fiind in curs de solutionare aproximativ 41.000 de cereri pentru care fermierii au fost notificati. Se face apel la fermierii notificati sa se prezinte in cel mai scurt timp la Centrele Judetene ale APIA pentru clarificarea neconcordanelor identificate in cererile de sprijin.

Potrivit HG nr. 1230/2008, pentru acordarea primei transe in sectorul zootehnic s-au alocat aproximativ 650 de milioane de lei, din care 2 487.000.000 lei fonduri pentru specia bovina, valoarea primei pe exploatatie fiind de 350 de lei. Diferenta fata de suma totala, respectiv 162,5 milioane lei, reprezinta fonduri destinate platilor nationale directe complementare pentru specia ovine/caprine, valoarea sprijinului pe cap de animal fiind de 25 de lei. In vederea efectuarii platilor pentru specia ovina/caprina, APIA a solicitat, in data de 23 octombrie 2008, fonduri in valoare de 32.839.375 lei pentru un numar de 9.146 de beneficiari, cu un efectiv de 1.313.517 animale.

Efectuarea platilor in sectorul zootehnic reprezinta pentru APIA o prioritate, astfel incat, in masura realizarii deschiderilor bugetare, Agentia va achita rapid sumele la care sunt indreptati fermierii.

Informatii suplimentare:

In anul 2008, prima pe exploatatie se acorda producatorilor agricoli in functie de efectivul de bovine inregistrat in Registrul National al Exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) exploatatia este de cel putin trei capete de bovine;
b) varsta bovinelor este de minimum sase luni;
c) exploatatia este inregistrata in Registrul National al exploatatiilor la data solicitarii primei;
d) sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Pentru prima pe exploatatia de bovine nu se efectueaza control pe teren, ci doar un control administrativ in Registrul National al Exploatatiilor.

Prima pe cap de animal, specia ovina/caprina, se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 de capete female ovine, respective de 25 de capete female caprine, care au varsta de cel putin un an la data de 31 martie2008;
b) efectivul pentru care se solicit prima sa fie inscris in Registrul National al Exploatatiilor;
c) efectivul pentru care se solicit prima sa fie mentinut in exploatatie la adresa mentionata in cerere, in vederea efectuarii controlului la fata locului;
d) sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Cadru legal

Legislatie europeana

Regulamentul Consiliului Europei nr. 1728/2003 pentru schemele de spijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.

Regulamentul Comisiei Europene nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control.

Legislatie nationala

Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda incepand cu anul 2007

Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U. G. Nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

Ordinul MADR nr.295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare.

HG nr. 1230/2008 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru anul 2008.

Sursa: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *