Cofinantare nationala pentru Fondul European pentru Pescuit

Program Operational Pescut, finantare, pesti

Guvernul a aprobat cadrul general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plata, control si monitorizare aferente proiectelor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit (POP), prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, pe intreaga perioada de derulare a programului.

Cofinantarea alocata Romaniei din Fondul European pentru Pescuit pentru aceeasi perioada insumeaza 230 milioane euro, ca urmare a adoptarii si aprobarii de catre Comisia Europeana a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, la data de 14 decembrie 2007.

Potrivit cadrului general adoptat de Guvern, un solicitant poate depune in acelasi timp cel mult doua proiecte pentru masuri diferite din cadrul POP pentru a fi cofinantate din FEP. Un al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri cofinantate prin FEP poate fi depus doar cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.

Subcontractarea totala a achizitiei nu este permisa pentru operatiunile derulate pentru cofinantarea din FEP.

In cazul subcontractarii operatiunilor de furnizare de bunuri, lucrari sau servicii, contractorul raspunde in integralitate de respectarea prevederilor contractuale fata de beneficiarii cofinantarii prin FEP si este obligat sa furnizeze Agentiei Nationale pentru Pescuit (ANPA) si Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) toate informatiile legate de subcontractori, conform cerintelor acestora.

Actul normativ prevede, de asemenea, publicarea listei contractorilor care nu isi respecta obligatiile contractuale pe site-ul oficial al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA). Informatiile despre acesti contractori pot fi incluse pe lista numai la solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEP.

Institutiile implicate direct in implementarea prevederilor actului normativ sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

Informatii de background:

Programul Operational pentru Pescuit 2007-2103 a fost elaborat astfel incat contributia financiara alocata prin Fondul European pentru Pescuit va completa sprijinul financiar acordat la nivel national, regional si local, integrandu-se in prioritatile Comunitatii.

Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 a fost aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 6664 din 14 decembrie 2007.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat se stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit.

Obiectivul general al Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 il reprezinta un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *