Programul „Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”

construirea locuintelor, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, romi, Guvern

Promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte sociale pentru comunitatile de romi si implementarea Programului se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte in baza si in conditiile stabilite prin Acordul-cadru incheiat intre Agentia Nationala pentru Romi si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea programelor de constructie a locuintelor sociale, prin asigurarea de catre acestea a terenurilor de constructie, precum si prin realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.

In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unor locuinte sociale construite prin Program, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru examinarea solicitarilor primite. In acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor constitui comisii de examinare a solicitarilor de locuinte sociale si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza respectivele locuinte, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor.

Sursa: Redactia Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *