Subventii motorina: Ultima zi de depunere a cererilor pe trimestru IV din 2015 este 1 februarie

agriculture.jpg

apia-motorinaAgentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la 1 februarie 2016 (inclusiv) se depun cererile de plata privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV al anului 2015. Termenul prevazut in legislatie este de 31 ianuarie, dar aceasta data este duminica, nefiind lucratoare.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard şi acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, a carui valoare unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achizitioneaza cantitatile necesare de motorina şi solicita documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele acestora, in vederea efectuarii lucrarilor mecanizate in agricultura in trimestrul IV al anului 2015, in sectoarele vegetal, zootehnic şi imbunatatiri funciare.

De asemenea, APIA anunta ca beneficiarii nu trebuie sa fie in in dificultate financiara, definite in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv intreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare și sa nu fi fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masurile financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:
a) situatia suprafetelor şi a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat şi/sau productia de ciuperci estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
c) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
e) dovada cont trezorerie;
f) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
g) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
h) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:
a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta trimestrului pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar şi vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz;
d) dovada cont trezorerie;
e) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
f) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.
Pentru sectorul imbunatatiri funciare, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:
a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii;
d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
f) dovada cont trezorerie.
g) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;

Nerespectarea de catre solicitanti a conditiilor prevazute prin prezenta schema, precum şi a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii determina aplicarea de catre institutiile in drept a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat necuvenite, potrivit legii.

In luna decembrie a anului 2015, a fost finalizata verificarea cererilor trimestriale de solicitare a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferente trimestrului III, iar, dupa finalizarea verificarilor, cantitatea totala determinata a fost de 138,24 milioane de litri, echivalent a 248,51 milioane de lei.

Potrivit APIA, din suma totala alocata in anul 2015, in cuantum de 377,47 milioane de lei, pentru trimestrul I şi II al anului 2015 a fost decontata suma de 248,32 milioane lei, diferenţa de 129,14 milioane lei fiind alocata trimestrului III

Sursa: APIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *