Здійснення зовнішнього аудиту у румунському державньому сектору (Кандидат професор Іонел Бостан, “Штефан чел Маре” Університет, Сучава)

Резюме: За звичай, зовнішний аудит здійснений одною структурою або одною людиною котра організована поза організаційної структури державної установи слуханої. Від 1992 року, у Румунії, зовнішний аудит здійснює суд ревізорів. Починаючи з лістопадом 2008 року, разом з новим законом організування та функціонування, діяльність установої в питанні було розділено в трьох рівнях: контроль, фінансовий аудит і аудит ефективності.

            Ключові слова: Суд Зевізорів, контроль, фінансовий аудит, аудит ефективності, менеджерів лист, відповідальність, аудиторські стандарди .

 

            1. Національна установа зовнішнього аудиту Румунії

Виявляємо що, відповідно до поправіної конституції (2008 р.), суд ревізорів, визначений статтею 140, першого пункту,  як інституція яка здійснює контроль над режимов формування, управління і використування фінансових ресурсів і державних секторів.

            Довгий період, закон номер 94/1992, про організування  і функціонування суду ревізорів, хоча змінений і завершенний, не міг забизпечити необхідні умови до глибокого реформування, орієнтовані до асиміляції найкращих практиків зовнішнього аудиту.

            Цей закон був виділений, явно або неявно, навколо юрисдикційними повноваженнями суду ревізорів, яке було, початкою, центральний пілон свого інституційного будівницстваю

 

2. Останні зміни нормативної – правової бази засостованних зовнішнього аудиту діяльности

Починаючи з лістопадом 2008 року, разом з новим законом організування та функціонування, діяльність установої в питанні було розділено в трьох рівнях: контроль, фінансовий аудит і аудит ефективності.

Як і раніше, суд здійснює контроль за формування, управління та використання фінансових ресурсів державного сектора, але функції управління виконує процедури зовнішнього аудиту, викладених у свої власні стандарти ревізії, відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів аудиту.

2.1. Державні аудитори замінюють фінансових контрольорів

В рамках цього ж законодавства, фінансові контрольорі здобувають якості державного аудиту і розрідняється якість між контролю, як діяльність через якєю перевіряється і стежется до дотримання закону про створення, встановлення і використання громадського фонду і поняття зовнішнього аудиту який включає фінансовий аудит і аудит продуктивності.

Фінансовий аудит є діяльність, через якого слідять якщо фінансові сітуації є повними, реальними у відповідности до законів і правил, забезпечуючи думку на цей рахунок.

Аудит продуктивності відноситься до незалежної оцінки того, як одна особа, оден програм, одна діяльність або одна операція працює з точки зору ефективності, економічності та ефективності.

 Слухана організація може бути будь-який державний орган, компанія / національне суспільство, незалежний директор, комерційна компанія в державу або адміністративно-територіальні одиниці має, сам або разом, всьо або більше як повністю половину капіталу.

 

2.2. Зникнення “розряду” і видача сертифіката відповідності якщо виявилися закономірність рахунків

Контроль не закінчуєтся розрядом, як це сталося раніше. За старим законом, фінансові контрольори призначені перевірки конти писали доповідь, що містили висновки укладання, але і пропозиції про заходи у зв’язку з рахунками.

Ці рапорти були розглянуті повнем обстеження сформований з особ, експресивна процедура закінчена або завантажинням або оголошуванна юрисдікційного коледжу. рахунків, щоб визначити правову відповідальність відповідно до закону.

Listen

            Разом з перевиданом законом, еквівалентно з видачею одного свідоцтва про відповідность.

2.3. Відповіднальність і звітность, у зовнішнем державнем аудитом

В іншому випадку, тобто в тих ситуаціях, де виявленні відхилень від законності та правильності, в результаті чого виробництво травми, вони доводяться до відома громадськості управління аудит підприємства, після створення ступінь пошкодження та відновлення заходи щодо її розпорядженні особи, щоб повернутися аудит.

Фінансовий аудит знову вводяться в справах Суду ревізорів, слідує в першу чергу точності даних і реальність фінансових датів звітность та збір держави, дозвол і легальність законності державного, грант від бюджету або від спеціальних фондів субсудів та допомог для інвестиції, їх викорістання за попередніми напрямками, догорівня кредитів, їх повернення в рати і виплата відсотків, режим, управління матеріальних і фінансових засобів і забезпечення цілісності спадщини.

Рапорті фінансовського аудиту, підготовлена в кінці перевірка викликає резюлтати досмідження державньої аудиторів і також їх перегляди.

В моменту виявлення порушення, прикінці є примирення етапа між репрезинтантами рахувної камери і ті які  були перевірені.

Якщо ні за цею етапою не видається сертифікат відповідності, який має роль підвердити реальність датів перевірених рахунків, треба подовжути справи відновлення правим і сесізування суду або компетентні органи кримінальної.

2.4. Аудит ефективності використання фінансових ресурсів та державного сектору

Ще одне завдання суду, нове, є аудит ефективності використання фінансових ресурсів: державного сектору.

Через спостеження та рекомендації зроблені під час цеї діяльность, шукається знеження вартості ресурсів або підвищення результатів.

 

3. Генеральний стандарти аудиту та розвиток зовнішнього аудиту

Нова нормативна правова база дозволяє розвиток діяльності зовнішнього аудиту, особливу аудиту продуктивності, прийняті в Пленумом Рахунковом суду, відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Стандарти аудиту були розділені на п’ять частин, тоді:

:

Генеральні стандарти аудиту – які осисують основні вимогі, які треба б мав суд ревізорів як вищий орган фінансового контролю та спеціалізованого персону (аудитори) в області застосування конкретних стандартів у компетентним і ефективним чином .

Конкретні стандарти етапі планування – відносеться до кроків, яких треба солідути в етап планування, з тим щоб забезпечити досягнення аудиту високої якісті.

Конкретні стандарти етапи виконання – процедури, методи використувані для отримання пробів аудиту котрі би підтрували висновок аудитора.

Конкретні стандарти звітності етапи – вимоги до звітності висновки, думки і рекомендацій за підсумками аудиту

Інші стандарти аудиту – діяльності які мають зв’язку з процесом аудиту, або відноситься до інших типів аудиту.

 

4. Явний прогрес з точки зору зовнішнього аудиту: автономія у плануванні і здійснення конкретних заходів

Суд ревізорів вирішує автономно на програми повноважень, і здійснює свою діяльність через свій річний програм. Планування контрольної діяльності і зовнішнього аудиту здійснюється на двох рівнях, багаторічні (три роки) та щорічний. Багаторічне планування дозволяє Суд ревізорів стеження зодов’язань всіх особ, чиї мають якість начальника генерального б’юджету які підлягають фінансову принаймні раз на три роки. Багаторічні плани діяльності суду ревізорів може бути переглянений що року, через проект програми роботи.

 

Бібліографія

1. I. Bostan, Auditul public extern, Colecţia Business/ Univers juridic, Bucureşti, 2009.

2. I. Coşmănaru (et al.), Raportul Naţional asupra Corupţiei (2009), http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/national_coruptie/2009/NCR2009ro.pdf

3. Szabo, I. Al., Controlul financiar suprem în statul de drept, Ed. Economică, Bucureşti, 2001.

4. Şaguna, Dan-Drosu, Drept financiar şi fiscal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2006.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.