Reglementarea relațiilor cu element de extraneitate

Seria transformărilor recente în plan legislativ au făcut ca reprezentarea în instanţele judecătoreşti și consultanţa juridică în speţele legate de Dreptul internațional privat (DIP) să capete noi dimensiuni. Evident, avem în vedere impactul semnificativ manifestat aici prin edictarea noilor coduri (Civil și de Procedură civilă), cînd își fac loc concepții cu totul și cu totul diferite. Lucrurile fiind sensibile și presupunînd stăpînirea desăvîrșită a domeniului, nu oricine se poate încumeta să scrie pe această temă. Ceea ce dorim să semnalăm, în acest context, este apariția lucrării cu titlul Drept international privat, elaborată de profesorul dr. Ioan Macovei, de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi (Ed. CH Beck, Bucureşti, 414 pag.). Conținutul DIP îl formează normele conflictuale, dar și normele de drept material special elaborate pentru relațiile cu element de extraneitate. Problematica abordata permite studierea principalelor instituții ale dreptului internațional, care se impune ca o necesitate teoretică si, mai ales, practică. O poziție distinctă o dețin normele de aplicare imediată, care – dacă permit convențiile internaționale la care România este parte, normele europene etc. – suprimă orice conflict de legi. Potrivit autorului, ”actuala reglementare îmbină orientările tradiționale din dreptul nostru, care și-au dovedit viabilitatea, cu soluțiile moderne, consacrate pe plan internațional”. Cartea Profesorului Ioan Macovei cuprinde trei titluri (desfășurate pe mai multe capitole): dispoziții generale de DIP, conflictele de legi și procesul civil internațional. Cei interesaţi – de la studenţii în drept, la avocaţi ori magistraţi – vor regăsi aici, dincolo de prezentarea generală cuprinzătoare, tratarea reglementărilor privind aspectele legale şi administrative ale temei abordate. Remarcăm că profesorul Macovei a realizat o excelentă racordare la cadrul raporturilor internaţionale și, în general, la necesitățile momentului în direcția arătată. Dealtfel, credem că bogata documentare a acestei lucrări îi imprimă un caracter pronunţat de utilitate şi pentru experţii europeni, și nu numai, în materie. Aruncînd o privire asupra fișei biografice a autorului, să amintim că Ioan Macovei s-a născut la 28 august 1952 (Dorohoi) și că în prezent este profesor (Științe juridice) la Facultatea de Drept (UAIC). Decan – trei mandate. Este autor a 12 cărţi/ tratate şi a peste 100 articole apărute în reviste de specialitate. În același timp, este conducător de doctorat (33 doctoranzi, din care 21 au susținut public tezele), avocat (în Baroul Iaşi), dar și expert/ evaluator MECTS. Anul trecut i s-a conferit, de către Uniunea Juriștilor din România, prestigiosul premiu „Yolanda Eminescu”, pentru lucrarea Tratat de drept al proprietății intelectuale.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.