In atentia producatorilor de autoturisme care doresc sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

subventie, parc auto, masini

In atentia producatorilor de autoturisme, importatorilor sau reprezentantilor autorizati ai acestora care intentioneaza sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2009 Administratia Fondului pentru Mediu va informeaza ca a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90, Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Conform art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 89/2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, producatorii de autoturisme, importatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice, se pot inscrie in Program pana la data de 27 februarie 2009 inclusiv. Inscrierile au loc pana la orele 12:00.

Orice persoana juridica, producator de autoturisme, importator sau reprezentantii autorizati ai acestora, care solicita inscrierea pentru validarea in Program, depune la Administratia Fondului pentru Mediu o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. cererea de inscriere in vederea validarii in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 din Ordinul nr. 89/2009, in original;
2. cererea de finantare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 din Ordinul nr. 89/2009, in original; prin cererea de finantare se poate solicita finantare doar pentru prima etapa a Programului;
3. certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului impreuna cu toate anexele sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie;
4. procura notariala prin care reprezentantul legal al producatorului imputerniceste persoana care il reprezinta in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu, inclusiv la momentul semnarii contractului pentru finantare, si copia actului de identitate al persoanei imputernicite, daca este cazul;
5. certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii de inscriere, din care sa rezulte: datele de identificare a solicitantului, codul unic de inregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitatile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridica, in original;
6. certificatele de atestare fiscala si certificatul fiscal valabile la data depunerii cererii de inscriere, care sa dovedeasca faptul ca producatorul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, in original;
7. certificatul de cazier fiscal valabil la data depunerii cererii de inscriere, in original;
8. certificat de atestare privind obligatiile de plata la Fondul pentru mediu, in original;
9. formularul de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupa caz, formularul de raportare contabila semestriala, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, precum si ultima balanta de verificare lunara, dupa caz;
10. certificarea/inregistrarea comunitara sau nationala de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse in Program, in copie, si dovada calitatii de importator ori de reprezentant autorizat al producatorului/importatorului de autoturisme;
11. proiect, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 din Ordinul nr. 89/2009, in original.

Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.