Certificare in Managementul Proiectelor

Ce este o certificare?

Certificarea este o distinctie, obtinuta de catre o persoana care ii asigura calificarea pentru a putea efectua/ executa/ indeplini o slujba sau o sarcina.
1.1 Ce reprezinta o certificare in managementul proiectelor ?
Certificarea are o importanta deosebita in domeniul PM. Certificarea se refera la evalarea si recunoasterea capacitatilor, cunostintelor si/sau competentelor unui specialist in domeniu.
Certificarile in PM vin sub o varietate de forme:
•Competente – in programele de baza pentru care o persoana trebuie sa furnizeze dovezi palpabile cu privire la performanta in lucrul cu acestea.
•Cunoasterea – programelor de baza pentru care o persoana trebuie sa obtina diplome in urma examenelor sustinute.
•Experienta –  in lucrul cu programele de baza pentru care o persoana trebuie sa furnizeze dovezi palpabile ale nivelului de pregatire si a educatiei in domeniu de lucru.
Ce reprezinta o certificare in managementul proiectelor ?
Certificarea are o importanta deosebita in domeniul managementului proiectelor. Certificarea se refera la evalarea si recunoasterea capacitatilor, cunostintelor si/ sau competentelor unui specialist in domeniu.
Certificarile in MP vin sub o varietate de forme:
  • Competente – in programele de baza pentru care o persoana trebuie sa furnizeze dovezi palpabile cu privire la performanta in lucrul cu acestea.
  • Cunoasterea – programelor de baza pentru care o persoana trebuie sa obtina diplome in urma examenelor sustinute.
  • Experienta –  in lucrul cu programele de baza pentru care o persoana trebuie sa furnizeze dovezi palpabile ale nivelului de pregatire si a educatiei in domeniu de lucru.

De ce este necesara o certificare de MP?

Managerul de proiect este persoana care asigura buna desfasurare a unui proiect in orice domeniu prin alocarea resurselor pentru atingerea obiectivelor propuse.  Leadershipul, capacitatea de a comunica, de a planifica, de a anticipa riscurile, experienta si aptitudinile dobandite sunt cateva dintre calitatile  unui manager de proiect.  Astazi din ce in ce mai multi antreprenori cer si o certificare in domeniu de aceea o acreditare recunoscuta este importanta, pentru a se aplica standarde si proceduri (re)cunoscute la nivel global.

Legea in domeniul MP

Sunt multe de spus la capitolul legislatie, dar vom face referire la un articol . Mai multe informatii gasiti pe siteul  CNFPA .

In conformitate cu prevederile Legii 132/1999, art.4(1), Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesionala a adultilor.

ART. 4

(1) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesionala a adultilor;
b) colaboreaza in scopul realizarii obiectului sau de activitate cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesionala si cu alte institutii publice;
c) participa la proiecte si programe nationale si internationale in domeniul formarii profesionale a adultilor;
d) participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, a regulamentelor, metodologiilor si instructiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, secretariatele tehnice ale acestora si pentru comisiile de examinare;
e) stabileste tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica pentru elaborarea, verificarea si aprobarea standardelor ocupationale si a serviciilor de formare, evaluare, asistenta tehnica si autorizare a centrelor de evaluare a competentelor profesionale;
f) intocmeste si actualizeaza Registrul national al furnizorilor autorizati de formare profesionala a adultilor;
g) elaboreaza criterii specifice si proceduri unitare privind realizarea si utilizarea standardelor ocupationale;
h) aproba noi standarde ocupationale si le actualizeaza pe cele existente, conform
evolutiilor pe piata muncii;
i) elaboreaza metodologia de evaluare si certificare a competentelor profesionale a adultilor pe baza standardelor ocupationale, care va fi aprobata prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;
j) tipareste si gestioneaza certificatele de competenta profesionala, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicita sa fie evaluate;
k) autorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale si certifica evaluatorii de competente profesionale;
l) dezvolta banci de date care includ standarde ocupationale, centrele de evaluare autorizate si certificatele de competenta profesionala;
m) efectueaza activitati de pregatire, transfer de cunostinte si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate.

Certificarea CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor)

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are rol consultativ in fundamentarea si promovarea politicilor si strategiilor de formare profesionala a adultilor. Acesta coordoneaza si controleaza la nivel national urmatoarele activitati:

a) autorizarea furnizorilor de formare profesionala, prin comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
b) elaborarea standardelor ocupationale;
c) evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite de adulti prin formare profesionala continua.

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor indeplineste rolul de autoritate nationala pentru calificari.

Cursurile de manager de proiect acreditate CNFPA pregatesc persoane pentru ocupatia de Manager proiect (cod COR 241919). In urma absolvirii cursului si a sustinerii unui examen in fata comisiei CNFPA se elibereaza diploma de manager proiect recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Cercetarii


Ce tipuri de certificari sunt disponibile de la PMI (Project Management Institute) ?

PMI ofera un program cuprinzator de certificare pentru practicantii de PM de la toate nivelele de educatie si de calificare. In lume, exista peste 400.000 de persoane care detin un certificat eliberat de PMI si care lucreaza in domenii diverse, precum telecomunicatii, sanatate, IT, finante sau constructii. Trebuie sa alegi acreditarea/ certificarea care se potriveste cel mai bine cunostintelor si experientei, precum si planurilor de viitor pe care le ai in cariera.

Poti sa aplici pentru oricare din certificarile enuntate mai jos care se potrivesc calificarii tale si nici o certificare nu este prerequisita pentru o alta.

CAPM (Certified Associate in Project Management)  este o certificare entry-level potrivita pentru cei care doresc sa urmeze o cariera ca project manageri, dar nu au inca experienta in domeniu.

PMP (Project Management Professionals) este programul de certificare profesionala in project management cu cea mai larga acoperire internationala. Aceasta recunoaste competentele privind conducerea si gestionarea echipelor de proiect.

PgMP (Program Management Professional) este o certificare potrivita project managerilor care conduc mai multe proiecte

PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner) este conceputa pentru practicieni care folosesc metoda Agile in MP .

PMI-RMP (PMI Risk Management Professional ) certifica abilitatile de gestionare a proiectelor in situatii de risc, precum si competentele de a fructifica oportunitatile care intervin in astfel de situatii.

PMI-SP (PMI Scheduling Professional ) este o certificare pentru practicienii care vor sa se specializeze pe realizarea si respectarea planificarilor de proiecte.

Daca utilizezi tehnicile Agile, PMI dezvolta o certificare Agile – PMI-ACP (PMI-Agile Certified Practitioner) Pilot Program. Prin acesta certificare se valideaza abilitatea de a intelege principiile si conceptele Agile.

Multumim domnului Ilie Dragan pentru acest material.


Ce tipuri de certificari sunt disponibile de la IPMA (International Project Management Association)?

IPMA (International Project Management Association) este o organizatie profesionista non-profit in domeniul project managementului care ofera patru tipuri de certificari recunoscute la nivel international:

Nivelul A – certificarea ca director de proiecte;
Cerinte de intrare in proces:
•Aplicantul face dovada a cel putin cinci ani de experienta in mangementul  portofoliilor de proiecte si/sau managementul programelor de importanta strategica, din care trei ani, cu responsabilitate in  conducerea portofoliilor sau programelor complexe si are doi ani de experienta in managementul proiectelor.
•Este obligatorie pregatirea universitara.
•Este obligatorie pregatirea in managementul proiectelor, prin cursuri care sa asigure acoperirea categoriilor de cunostinte din ICB Version 3.0. – International Competence Baseline, SR 13465:2007 – Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
Competente de baza:
Aplicantul, trebuie sa fi condus portofolii complexe sau programe, ceea ce presupune:
•Este responsabil pentru conducerea de portofolii complexe dintr-o companie / organizatie sau o sucursala a organizatiei sau pentru conducerea unuia sau mai multor programe importante.
•Contribuie la elaborarea strategiei si face propuneri conducerii de varf, dezvolta personalul in managementul proiectelor si realizeaza coaching-ul managerilor de proiect pentru imbunatatirea competentelor acestora in managementul proiectelor.
•Coordoneaza direct manageri seniori de proiect si manageri de proiect si conduce membrii ai echipelor de portofoliu sau program.
•Dezvolta si implementeaza cerintele, cultura, procesele, metodele, tehnicile, instrumentele, ghidurile, de managementul proiectelor pentru programul sau portofoliul pe care il conduce.
Un portofoliu contine multe proiecte care sunt acceptate, prioritizate, coordonate, aprobate si controlate impreuna de o autoritate (un director de proiecte sau de conducerea executiva).
Un program se refera la o serie de demersuri intercorelate organizate ca proiecte si task-uri aditionale, care permit impreuna atingerea unuia sau mai multor obiective din cadrul unei strategii.
Nivelul B – certificarea ca  senior manager (senior) de proiect;
Cerinte de intrare in proces
•Aplicantul, din punct de vedere al experientei, face dovada a cel putin cinci ani de experienta in conducerea de proiecte, din care in trei ani a fost responsabil de conducerea proiectelor complexe.
•Este obligatorie pregatirea universitara.
•Este obligatorie pregatirea in managementul proiectelor, prin cursuri care sa asigure acoperirea categoriilor de cunostinte din ICB Version 3.0. – International Competence Baseline, SR 13465:2007 – Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
Competente de baza:
Aplicantul, trebuie sa fi condus proiecte complexe, ceea ce presupune:
•Este responsabil pentru toate aspectele de management ale unui proiect complex si pentru toate elementele de competenta din managementul proiectelor.
•Detine un rol de management general intr-o echipa de management a unui proiect mare / important si conduce managerii sub-proiectelor.
•Utilizeaza procese, metode, tehnici si instrumente adecvate de management al proiectelor.
Cunostinte expert de managementul proiectelor si organizatiilor orientate, in concordanta cu SR 13465:2007 Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
•Este obligatorie pregatirea universitara.
•Este obligatorie pregatirea in managementul proiectelor, prin cursuri care sa asigure       acoperirea categoriilor de cunostinte din SR 13465:2007.

Nivelul C
 – certificare ca manager de proiect;
Cerinte de intrare in proces:
•Aplicantul, din punct de vedere al experientei, face dovada a cel putin trei ani de experienta in  conducerea de proiecte, fiind responsabil de conducerea proiectelor cu complexitate limitata sau a sub-proiectelor.
•Nu este obligatorie pregatire universitara.
•Este obligatorie pregatirea in managementul proiectelor, prin cursuri care sa asigure acoperirea categoriilor de cunostinte din ICB Version 3.0. – International Competence Baseline, SR 13465:2007 – Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
Competente de baza:
•Aplicantul, trebuie sa fi condus proiecte cu complexitate limitata si/sau sa asiste un manager de proiect complex, in ceea ce priveste toate elementele de competenta ale managementului de proiect, ceea ce presupune:
•Este responsabil pentru conducerea proiectelor cu complexitate limitata, in toate elementele de managementul proiectelor sau conduce un sub-proiect al unui proiect complex.
•Aplica procese, metode, tehnici si instrumente comune de management de proiect.
Cunostinte de specialitate, incluse in SR 13465:2007 Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
•Nu este obligatorie pregatire universitara.
•Este obligatorie pregatire in managementul proiectelor (module la diferite discipline, cursuri    de scurta/lunga durata interne/externe).
Nivelul D – certificare ca practician in managementul proiectelor.
Cerinte de intrare in proces:
•Experienta in managementul proiectelor nu este obligatorie, dar constituie un avantaj daca aplicantul a pus in practica propriile cunostinte de managementul proiectelor.
•Nu este obligatorie pregatire universitara sau in managementul proiectelor.
•Cunostinte de baza incluse in ICB Version 3.0. – International Competence Baseline, SR 13465:2007 – Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
Competente de baza:
Aplicantul trebuie sa detina cunostinte de managementul proiectelor care acopera toate elementele de competenta si este capabil sa le aplice, ceea ce presupune:
•Abilitatea de a pune in practica orice element de competenta din managementul proiectelor.
•Poate lucra ca specialist in anumite domenii.
•Este membru al unei echipe de proiect sau membru al personalului de managementul proiectelor.
•Are cunostinte generale de managementul proiectelor si are abilitatea de ale aplica.
Cunostinte de baza, incluse in SR 13465:2007 Cerinte pentru certificarea personalului in managementul proiectelor si programelor.
•Nu este obligatorie pregatire universitara sau in MP.
La sfarsitul anului 2010 erau mai mult de 130.000 de certificari IPMA in lume, din care peste 30% erau nivele avansate de  IPMA Level-A, IPMA Level-B sau IPMA Level-C. Numai 0,26% dintre cei care detin o diploma IPMA sunt certificati la nivelul A.
In luna ianuarie 2008 s-a realizat validarea de catre International Project Management Association a programului de certificare al Project Management Romania (PM Romania). In urma validarii, este asigurata recunoasterea internationala a certificatelor PM Romania pana in data de 26.03.2013.

Ce tipuri de certificari sunt disponibile de la IIL(International Institute for Learning) ?

Cu o retea de companii care opereaza in toata lumea si cu client in mai mult de 200 de tari IIL este un lider global in formare, consultant precum si in dezvolatarea cursurilor personalizate. Competentele lui de baza includ: proiecte, programe si gestionarea portofoliului, proiecte Microsoft si proiecte server, analiza afacerii, invatarea Six Sigma, Prince 2 si ITIL.

Folosing metoda proprie: Many Methods of Learning, pot livra solutii inovatoare, eficiente si coerente de formare printr-o varietate de metode de invatare (clasa traditionala, sala de clasa virtual, simulari a lumii reale, abordare mixta cat si on-line in metoda proprie. IIL este partener certificate Microsoft Gold, partener PMI – Charter Global Registered Education Provider, este membru al consiliului PMI Corporate, este acreditat pentru organizarea cursurilor de invatare PRINCE2 si ITIL, precum si acreditat de IIBA in furnizarea informatiilor educationale. Cu o experienta de lucru in diferite limbi, culture, tari si industrii suntem mandri de a avea solutii pentru companii de top din intreaga lume.

Exista companii afiliate prin care IIA isi organizeaza diferite cursuri de pregatire cum ar fi:

•NYU SCPS –  New York University School of Continuing and Professional Studies prin care organizeaza cursuri de proiect management cat si de analiza profesionista a afacerilor.

•USC MSB – University of Southern California Marshall School of Business prin care organizeaza cursuri de proiect management cat si de analiza profesionista a afacerilor

•CENTRA – Cu peste 1.5 milioane de utilizatori Centra este principalul furnizor la nivel mondial de infrastructura software si servicii ASP pentru platforma e-Learning cat si pentru orice colaborare de afaceri.

•AFE – Este cea mai mare retea dedicate creerii, mentinerii si distributiei de profesionisti in domeniu. Membrii acesteia avanseaza in domeniu si in cariera folosind cea mai complete gama de informatii tehnice, educatie, cele mai bune practici, impartasind experienta profesionala.

APMC (Advanced Project Management Certification)  este pentru managerii de proiect cu experienta si cei de nivel superior care doresc sa construiasca pe experieta dobandita noi competente si sa mearga mai departe de acreditarea PMP. Cursurile APMC sunt conduse de instructori de top si livrate online in Clase Virtuale.

Ce tipuri de certificari sunt disponibile de la AAPM (American Academy of Project Managers)?
AAPM are un rol de consiliu global in standardizare dar si de consiliu de acreditare pentru profesionistii din industria Project Managementului dar si a institutiilor conexe. Consiliul global de standardizare emite certificari de Project Management pentru a califica profesionistii care indeplinesc criteriile de promovare cat si standarde profesionale de :
•Absolvent de specialitate in educatie
•Instruire si experienta in domeniul industrial
•Cunostinte in domeniul industrial
•Etica
•Specializare.
Ofera 3 nivele de certificare PM :
PME (Project Management E-Business)
Intentia acestei certificari este de recunoastere a analistilor cat si specialistilor in domeniu care indeplinesc cerintele necesare gestionarii echipelor e-Business dar si a echipelor de directori de proiect. Persoanele care aplica pentru aceasta certificare PME trebuie sa fi trecut acest curs sau sa posede calificari deosebite, experienta si sa fi absolvit un colegiu in domeniu.
CIPM (Certified International PM)
Intentia acestei certificari este de recunoastere a managerilor de proiect, analistilor dar si specialistilor care indeplinesc cerintele necesare in educatie, in testare, etica, specializare si experienta in managementul de proiect international.
MPM (Master PM)
Intentia acestei certificari este de recunoastere a analistilor si specialistilor in domeniu care indeplinesc cerintele necesare gestionarii echipelor de conducere si echipelor de manageri de proiect. Persoanele care aplica pentru aceasta certificare MPM trebuie sa fi trecut acest curs sau sa posede calificari, experienta si sa fi absolvit un colegiu in domeniu.
Toate aceste certificari sunt pentru manageri si persoane executive si necesita studii superioare si un nivel ridicat de experienta.

Ce tipuri de certificari sunt disponibile de la IAPPM (International Project Management Association)?

IAPPM administreaza la nivel global acceptarea si recunoasterea, riguroasa, pe baza examinarii profesionale de cel mai inalt nivel a programului de certificare.

CPM (Certified Project Manager) urmareste sa aduca in general educatia necesara pentru nivelul absolvit, acoperind subiectele esentiale necesare practicantilor. Programul CPM este special conceput pentru:

•A completa certificari deja existentente cum ar fi: PMP, CBM, MBA, etc
•A valida experienta si cunoastintele profesionale  in proiecte practice de afacere.
•A servi  ca intrument eficient pentru ascensiunea si dezvoltarea viitoare in cariera.
CPP (Certified Project Professional) este conceputa pentru persoanele care doresc sa demonstreze o baza comuna de cunostinte si termini in domeniul managementului programelor si proiectelor cum ar fi membrii echipei de proiect, student pana in nivelul de absolvire si student ce au absolvit si practicieni de nivel incepator in domeniul managementului proiectelor care vor folosi CPP ca baza de plecare pentru obtinerea acreditarii Certified Project Manager (CPM). Obiectivul certificarii CPP este de a contrui credibilitate in beneficiile directe realizate in managementul proiectelor  prin imbunatatirea cunostintelor nu numai a managerilor de proiect ci si a membrilor echipelor  de proiect sporind astfel sansele de success.
CPD (Certified Project Director) este certificarea recunoscuta la nivel global ca fiind un nivel de prestigiu cat si o acreditare a managementului de programe, este destinata nivelului superior de manageri de proiect si manageri de program care poseda deja experienta, care vor sa mearga mai departe de acreditarea CPM si alte acreditari in domeniu. CPD da posibilitatea nivelului superior de manageri de proiect si de program sa dobandeasca noi abilitati si tehnici avansate in gestionarea si controlul complex al proiectelor si programelor de astazi, de la managementul riscului si calitatii pana la managementul scopului si bugetului. Aceasta certificare sustinuta de IAAPM si CPMBOK va oferi candidatilor CPD competenta de a alinia direct proiectele si programele cu strategia companiei, cat si sa coordoneze si supravegheze angajatii la toate nivele dar si de control la nivel de compania a proiectelor acesteia.
CIPA (Certified International Project Auditor ) este o certificare de conducere la nivel global cat si de audit. Aceasta certificare CIPA permite managerilor de proiect dar si de program experimentati sa devina profesionisti in audit dar si in evaluarea proiectelor, programelor si portofoliilor in cadrul companiei la care lucreaza, clientilor sau in mod independent. Persoanele care au acreditari de tip CPM si DPC nu pot fi eligibile pentru a se inscribe pt o certificare CPP.


Alte certificari:
Scrum Alliance ofera certificari pentru cei care lucreaza intr-un mediu Agile si practica metodologia Scrum.
Scrum Alliance este o organizatie profesionista non-profit create pentru a impartasi informatii despre notiunea SCRM si pentru a transforma lumea muncii.
Misiunea Scrum Alliance este de a creste gradul de cunoastere si constientizare a Scrum, ofera resurse pentru personae fizice cat si pentru companii care utilizeaza deja Scrum precum si promovarea imbanatatirii continue pentru a reusi cu Scrum. Scrum Alliance gazduieste reuniunile Scrum precum si sprijinirea grupurilor de utilizatori Scrum oferind un forum pentru invatare in intreaga lume.
Acestea sunt:
– notiuni de baza
•  CSM (Certified Scrum Master).
Acest curs se axeaza pe elementele de baza ale platformei Scrum inclusive rolul de membru al echipei Scrum cat si a activitatilor acesteia astfel in cat sa puteti deveini un membru eficient al echipei Scrum.
Se realizeaza in 3 pasi:
1.Familiarizarea cu Scrum Basic
2.Inscrierea la cursul CSM
3.Evaluarea progreselor dvs prin intermediul CSM online.
• CSPO (Certified Scrum Product Owner)
Cursul CSPO ofera destule informatii pentru a intelege cum lucreaza platform Scrum, dar se focuseaza in principal pe functionarea produsului de tip proprietar dar si de tip client pentru o echipa Scrum. Vei invata despre activitati cum ar fi gestionarea partilor interesate, ROI, managerizarea restantelor, crearea de premise eficiente, criteria de acceptare a premizelor eficiente, definirea unei sarcini indeplinite cu success, si multe altele.
Se realizeaza in 3 pasi:
1.Familiarizarea cu Scrum Basic
2.Inscrierea la cursul CSPO.
3.Continuarea procesului de invatare si acomodare cu platforma Scrum.
– notiuni avansate
• CSD (Certified Scrum Developer)
Certificarea Scrum Developer o detine acea persoana care demonstreaza printr-o combinative de cunostinte de baza si prin tehnici de evaluare a competentelor ca el/ea poseda o intelegere a principiilor de lucru a Scrum cat si despre ingineria specializata Agile.
Realizare:
Cel putin 5 zile de instruire formala sunt necesare pentru a obtine calificarea CDS. Solicitantii CSD trebuie sa demontreze de asemenea o intelegere a practicilor de inginerie Agile prin sustinerea si trecerea testului official CSD.
–in spatele teoriei
•  CSP (Certified ScrumProfessional)
Acest curs va introduce in conceptele de baza , practice precum si principii de care aveti nevoie pentru a indeplini rolul necesar in echipa Scrum. Dar exista anumite lucruri despre abordari Agile cum ar fi Scrum care se dobandesc in timp prin experienta si invatare continua. Daca aveti deja un atestat CSM, CSPO sau CSD puteti atinge nivelul urmator al experientei si expertizei in cunoasterea Scrum, impartasind cunostintele accumulate prin aplicarea la atestatul CSP.
Realizare:

Trebuie dovedita prin furnizarea de dovezi ca de cel putin 1 an practica platform Scrum cat si faptul ca este un participant active al Scrum Alliance pentru CSM sau CSPO.

CPE ( Certified Planning Engineer )
Principala directie a acestei certificari este de recunoastere a specialistilor si analistilor care indeplinesc anumite cerinte de planificare si programare a experientei, educatiei, aptitudinilor, cunostintelor si a nivelului etic. Cerintele certificarii CPE sunt sa stabileasca recunoasterea planificarii avansate de astazi si a ingineriei profesioniste din industrie, precum si masurarea corecta a nivelului practic al cunoasterii, aptitudinilor, experientei si managementului.
•Experienta necesara pe care trebuie sa o detina titularul – cel putin 6 ani de experienta profesionala din care pana la 4 ani pot fi substituiti de un colegiu acreditat sau o diploma universitara.
•Experienta necesara pe care titularul nu o detine adica cei 6 ani de experienta combinata, fapt pentru care aplicantii pot deveni asociati CPE pana la acumularea experientei necesare.
•Pentru a deveni certificat CPE sau asociat CPE, solicitantul trebuie sa trimita cererea de solicitare a certificarii impreuna cu acte doveditoarea a nivelului conostintelor in domeniu, a nivelului educational cat si certificari ale cursurilor sustinute aditional.

CPRM
( Certified Project Risk Manager )
Intentia acestei certificari este de recunoastere a analistilor cat si specialistilor in domeniu care indeplinesc cerintele necesare gestionarii echipelor de manageri de risc cat si a directorilor de PM. Persoanele care aplica pentru aceasta certificare CPRM trebuie sa fi trecut acest curs sau sa posede calificari deosebite ca manageri de risc, plus experienta dar si un colegiu terminat in domeniu.

CEC
( Certified E-Commerce Consultant )

Intentia acestei certificari este de recunoastere a analistilor cat si specialistilor in domeniu care indeplinesc cerintele necesare gestionarii proiectelor de e-Business. Persoanele care aplica pentru aceasta certificare CEC trebuie sa fi trecut acest curs sau sa posede calificari deosebite si experienta in e-commerce si e-business cat si un colegiu terminat in domeniu.

Acum meseria de manager de proiect (project manager )  exista si in nomenclatorul meseriilor:
241919 manager proiect
213906 manager proiect informatic