Ghid Leasing

Copyright (c) Kapital S.R.L. Acest material este o sinteza realizata de Echipa Finantare.ro.

 1. Ce este leasingul?
 2. Contractul de leasing
 3. Contractul de leasing financiar
 4. Operatiunile de leasing
 5. Fazele operatiunii de leasing
 6. Tipuri de leasing
  1. Leasing-ul direct
  2. Leasing-ul financiar;
  3. Vanzare si leaseback.
 7. Bibliografie selectiva

I. Ce este leasingul?

Definitie: Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care
o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata
dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte,
denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice,
denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul
se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul,
de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

II. Contractul de leasing

In Romania, contractul de leasing este reglementat prin Ordonanta
Guvernamentala nr. 51/1997, republicata in Monitorul Oficial nr. 9
din 12.01.2000, operatiunile de leasing constituind o noua
categorie de fapte de comert care se adauga la cele prevazute
de art. 3 Cod Comercial.

Elementele contractului de leasing sunt:

 1. Partile:
  – locatorul/finantatorul;
  – utilizatorul.
 2. Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
 3. Valoarea totala a contractului de leasing;
 4. Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
 5. Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
 6. Clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Partile intr-un contract de leasing sunt:

 1. Utilizatorul (locatarul) – clientul solicitarilor sau beneficiarul
  lucrului;
 2. Finantatorul operatiunii – creditorul sau cumparatorul
  bunului (de regula, este o societate comerciala specializata);
 3. Furnizorul (vanzatorul) – constructorul, producatorul sau fabricantul
  lucrului.

Obiect al operatiunilor de leasing il pot constitui bunurile
imobile, bunurile mobile de folosinta indelungata aflate in circuitul
civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video,
a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

Statistic, obiect al leasingului il formeaza in special echipamentul de
calcul, aparatele si instrumentele de masura, mijloacele de transport,
masinile unelte, masinile agricole.
Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul
perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca
utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

III. Contractul de leasing financiar

Operatiunile de leasing financiar trebuie sa indeplineasca
mai multe conditii:

 1. Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra
  utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
 2. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul
  de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare
  (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate
  fi exprimata;
 3. Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin
  75% din durata normala de utilizare a bunului, chiar daca dreptul
  de proprietate nu este transferat la finalul contractului.

Contractul de leasing financiar cuprinde, pe langa elementele
standard ale contractului de leasing, urmatoarele elemente suplimentare:

 1. valoarea initiala a bunului;
 2. clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la
  cumpararea bunului si la conditiile in care poate fi exercitat
  acest drept.

Valoarea contractului de leasing este data de suma tuturor
redeventelor, iar in cazul achizitiei bunului, se adauga si
valoarea reziduala a acestuia.

Principala componenta a redeventelor o reprezinta
amortizarile. Conform prevederii art. 5 lit. c) din Ordonanta
nr. 70/1994, modificata prin Legea nr. 90/1998, redeventa platita
va fi calculata tinand seama de marja de profit si de amortizarea
integrala a bunului sau cel putin a unei parti din valoarea
de intrare a acestuia; in acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de
parti de comun acord, functie de natura bunului si de valoarea
sa de intrare, in conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale.

IV. Operatiunile de leasing

Operatiunile triunghiulare de leasing reprezinta
o forma des intalnita a leasing-ului. Initiativa apartine,
de regula, utilizatorului care are nevoie de un anumit bun sau grupuri
de bunuri si procedeaza la prospectarea pietei pentru identificarea
unui eventual furnizor si a unui finantator.

Dupa ce furnizorul si utilizatorul s-au pus de acord
asupra perfectarii unui contract de vanzare-cumparare cu privire la
bunul dorit de utilizator, utilizatorul va adresa finantatorului o cerere,
cuprinzand date referitoare la caracteristicile tehnico-functionale ale
bunului dorit, la situatia sa materiala si financiara, la identificarea
furnizorului si detaliile negociate in privinta contractului de vanzare-cumparare.

Daca finantatorul accepta cererea, el va intra
in afacere preluand din acel moment, in nume propriu, negocierea cu furnizorul
cu care incheie contractul de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului, desi
se perfecteaza la momentul in care finantatorul intervine, intra
in vigoare la data incheierii procesului verbal de predare-receptie, intervenit
intre furnizor si utilizator.

Drepturile beneficiarului si ale finantatorului fata
de furnizor:

1. Beneficiarul (utilizatorul bunului), in calitate de mandatar,
este imputernicit de Finantator, in calitate de mandant, sa achizitioneze
titlul de proprietate asupra bunului ales de el, sa rezolve orice diferend
privind calitatea bunului si sa conserve bunul pana la manifestarea
optiunii de cumparare – va negocia cu furnizorul conditiile de
cumparare, pretul, modalitatile de plata, modalitatile
de livrare, momentul transferului proprietatii si a riscurilor,
asigurarea transportului, data si locul receptiei, termenele de formulare
a reclamatiei cantitative si calitative, modul de solutionare
a acestora, penalitatile pentru nelivrare sau livrare necorespunzatoare,
efectele fortei majore si suportarea consecintelor etc.;

2. Finantatorul primeste mandat de la Beneficiar
sa procure bunul ales de acesta din urma in scop de garantie,
astfel incat beneficiarul sa raspunda de riscuri.

Utilizatorul, in temeiul mandatului primit, va indeplini formalitatile
administrative de a sta in justitie si de a introduce actiunile
in garantie contra furnizorului.

Rolul furnizorului este secundar, obligatiile sale limitandu-se
la garantarea calitatii bunului.

Finantatorul (societatea de leasing) nu raspunde
pentru cazul in care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este
livrat utilizatorului, cu exceptia cazului in care societatea de leasing
are calitatea de furnizor; in aceasta situatie, utilizatorul se va
vedea nevoit sa plateasca redeventele convenite, fara
ca el sa se poata bucura de folosinta bunului contractat, sfarsind
prin a plati intreaga valoare a contractului.

In cazul leasing-ului, contractul de locatiune este precedat
de o promisiune bilaterala (reciproca, sinalagmatica) de locatiune,
ceea ce inseamna ca finantatorul promite ca va da in locatie
lucrul pe care il cumpara, iar utilizatorul promite ca il va
lua ca locatar. Practic, contractul de locatiune este un instrument juridic
de punere a lucrului la dispozitia utilizatorului.

V. Fazele operatiunii de leasing

Fazele operatiunii de leasing:

 1. Achizitionarea bunului de catre societatea finantatoare;
 2. Restituirea treptata de catre beneficiar a creditului primit
  (prin plata redeventelor), folosind resursele financiare obtinute
  din exploatarea bunului (a investitiei). Redeventa contractului de
  leasing cuprinde: ratele de amortizare ale bunului, chiria pe capitalul
  neamortizat, taxele, asigurarile, precum si o marja de profit
  a societatii finanþatoare;
 3. Dreptul beneficiarului ca la expirarea contractului sa-si exprime
  optiunea privind bunul care face obiectul contractului de leasing.

La incetarea perioadei de inchiriere, utilizatorul are urmatoarele
posibilitati:

 1. sa restituie bunul finantatorului, contractul luand astfel sfarsit;
 2. sa reinnoiasca locatiunea pentru o noua perioada
  si cu chirie redusa. Leasing-ul nu poate fi insa asimilat vanzarii
  pe credit, deoarece pana la expirarea duratei locatiunii si
  manifestarii optiunii de cumparare, utilizatorul este un simplu
  locatar, iar translatia proprietatii nu opereaza cu efect
  retroactiv;
 3. sa cumpere bunul la un pret rezidual (diferenta dintre pretul
  platit de investitor si sumele restituite, periodic, de catre
  beneficiar). Deoarece pretul de cumparare este inferior valorii
  reale a bunului, aceasta varianta este cea mai avantajoasa
  pentru utilizator.

VI. Tipuri de leasing

Cele mai intalnite forme ale leasingului sunt:

 1. Leasing-ul direct;
 2. Leasing-ul financiar;
 3. Vanzare si leaseback.

1. Leasing-ul direct

Cel care da bunul cu chirie este producatorul, care detine
dreptul de proprietate asupra bunului respectiv, utilizatorul detinand numai
dreptul de folosire a bunului. Deseori, cel care da cu chirie este obligat prin
contractul de leasing sa asigure si service-ul de intretinere; intr-un asemenea
caz se vorbeste de service lease. Un element foarte important este clauza anularii.
Utilizatorul bunului poate sa decida sa nu mai plateasca chiria, inainte de
expirarea termenului de inchiriere, atunci cand bunul respectiv s-a uzat moral
inacceptabil de mult sau nu mai este necesara prelungirea contractului din cauza
declinului activitatii chiriasului. Platile prevazute prin contract nu acopera
in intregime costul bunului, iar durata contractului este mult mai mica decat
durata normala de utilizare a bunului, cel care da cu chirie asteptandu-se fie
sa vanda bunul la incheierea contractului de leasing, fie sa inchirieze bunul
si altor chiriasi.

2. Leasing-ul financiar

In aceasta forma de leasing exista trei parti: finantatorul,
utilizatorul si, respectiv, furnizorul bunului. Utilizatorul selecteaza bunul
si negociaza pretul si termenul de livrare cu furnizorul, apoi negociaza conditiile
de incheiere a contractului de leasing cu finantatorul. Finantatorul (de regula
o firma de leasing) achizitioneaza bunul vizat si il ofera utilizatorului prin
contract de leasing.

O forma particulara este leasing-ul parghie. Finantatorul
furnizeaza celui care da cu chirie o mare parte din fonduri necesare pentru
achizitionarea bunului respectiv. Cel care da cu chirie trebuie sa ramburseze
imprumutul contractat pentru achizitia bunului. Redeventa contractului de leasing
variaza functie de conditiile financiare in care a fost obtinut imprumutul.

3. Vanzare si leaseback

Proprietarul bunului (teren, cladire, echipament) vinde bunul
respectiv si incheie simultan o intelegere cu cumparatorul pentru a inchiria
bunul respectiv in anumite conditii. Cumparatorul bunului poate fi o banca,
o firma de asigurari, o societate de leasing, un investitor particular.
Vanzatorul primeste imediat pretul de cumparare al bunului si utilizeaza bunul,
platind redevente noului proprietar (cumparatorul).

VII. Bibliografie selectiva

 • Odobescu Valentin: Drept comercial – indrumar pentru oamenii de afaceri,
  Editura Timpul, 2000, Iasi
 • Hoanta Nicolae: Finantele firmei, Editura Continent, 1996