Calendar Fonduri Structurale

Acest Calendar al Fondurilor Structurale cuprinde toate evenimentele importante privind aprobarea Programelor Operationale pentru perioada 2014-2020, precum si lansarea primelor apeluri de proiecte aferente acestor programe.

Finantare.ro va prezinta agenda evenimentelor, pentru a monitoriza mai usor progresele facute de autoritati.

Calendarul este actualizat pe masura derularii evenimentelor.

Fonduri structurale cu termen limita
PNDR: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
PNDR: „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”
POCU: Ghidul solicitantului “Măsuri de educație de tip a doua șansă”
POR: Ghidul solicitantului aferent prioritatii de investitii 5.2 – Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban – SUERD
POR: Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)
POR: Gidul solicitantului 10.1 A ITI, privind imbunatatirea infrastructurii educationale
POCU: ”Romania profesionala – Intreprinderi competitive” si ”Romania profesionala – Resurse umane competitive”
POR: Ghidul solicitantului 7.1, privind investitiile in turism -Apel dedicat Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) 
POR: Ghidul solicitantului 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”
POR:Ghidul solicitantului privind imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala pentru sprijinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunarii (SUERD) 
POR: Prioritatea de investitie 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de transfer tehnologic
POR: Ghidul solicitantului pentru 3.1.C, privind cresterea eficientei energetice in sistemul de iluminat public
POR: Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente
POR: Ghidul solicitantului pentru POR 3.1 B ITI, privind cresterea eficientei energetice a cladirilor publice in zona Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii
POR: Ghidul solicitantului pentru POR 2.1 B ITI, privind incubatoarele de afaceri in zona Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii
POR: Ghidul solicitantului 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”
POC: S-a lansat apelul pentru imbunatatirea continutului digital si infrastructurii TIC in domeniul e-cultura
POR: Prioritatea de investitii 4.5 ,,Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”
PNDR: Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala 7
POC 2014-2020 – 1.2.1 Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 3/2015 “Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”
POC: S-a lansat apelul de proiecte pentru Actiunea 2.3.1 – Sectiunea BIG DATA
PNDR: GS aferent submasurilor 16.1 „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” si 16.1a „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol”
AM POCU: Ghidul solicitantului ,,Fii responsabila de sanatatea ta – sprijin pentru derularea programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san – etapa I”
POCU: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Inovare prin formare”
POCU: Ghidul Solicitantului „Educatie de calitate in crese la nivel national”
POCU: Ghidul Solicitantului „Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie Roma, persoane din mediul rural”
POR: Ghidul solicitantului 8.1.A „Ambulatorii”
POCU: Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru functionarea grupurilor de actiune locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori”
POIM: Ghidului solicitantului aferent OS 5.2 – Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie
POCU: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate” (OS 4.2)
POR: Apel de proiecte Regio pentru entitatile de inovare si transfer tehnologic
AM POCU lanseaza apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificari pentru invatamantul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8
POCU: GS CS „Dezvoltarea sistemica a invatamantului profesional si tehnic in concordanta cu nevoile de dezvoltare socio-economica la nivel national, regional si local”
POPAM: A fost lansat in consultare Ghidul pentru Masura II.9
POC 2014-2020: Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-off-uri 31 decembrie 2020
POC: S-au lansat 8 apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu actiunile CDI ale programului ORIZONT 2020 29 decembrie 2023
POCU 2014-2020: Cerere de propuneri de proiecte nr. 1/2015 “Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”
Evenimente
Descrierea evenimentului Data
Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 decembrie 2015
POR 2014-2020: Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial noiembrie 2015
Se va lansa apelul Masuri integrate pentru tinerii inactivi dar si alte masuri din PO Capital Uman 2014-2020 noiembrie 2015
PO Infrastructura Mare 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 10 iulie 2015
POR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 23 iunie 2015
POR 2014-2020 Primele ghiduri ale solicitantului vor fi publicate mai 2015
Se vor lansa primele masuri prin PO Capacitate Administrativa 2014-2020 mai 2015
Se vor lansa primele masuri de finantare prin PO Competitivitate 2014-2020 mai 2015
PNDR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia Europeana 26 mai 2015
PNDR 2014-2020: CE a transmis Romaniei scrisoarea de conformitate 11 mai 2015
Prima versiune oficiala a Programului pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 20 aprilie 2015
POAT 2014-2020: Ghidul solicitantului – spre consultare publica 30 martie 2015
PO Competitivitate 2014-2020, axa 2: Ghidul solicitantului pentru beneficiarii privati – spre consultare 27 martie 2015
Se vor lansa primele masuri de finantare prin PNDR 2014-2020 25 martie 2015
POC 2014-2020: Ghidul unic al solicitantului Axa Prioritara 1 a fost publicat spre consultare 5 martie 2015
Comisia Europeana a adoptat programele operationale Capital Uman si Capacitate Administrativa 25 februarie 2015
Organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 19 ianuarie 2015
CE a adoptat primele doua programe operationale: PO Competitivitate si PO Asistenta Tehnica 22 decembrie 2014
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 a fost transmis catre CE 16 octombrie 2014
Transmiterea oficiala a primelor Programe Operationale 13 august 2014
 Acordul de Parteneriat a fost validat 5 august 2014
Dezbatere pe marginea versiunilor actualizate ale programelor operationale 2014-2020 24 iulie 2014
Romania a trimis oficial CE propunerea actualizata de Acord de Parteneriat 2014-2020 8 iulie 2014
Primele versiuni ale PO Competitivitate si PO Infrastructura Mare – in dezbatere publica 29 ianuarie 2014