Doors

Descriere sumara: management al cerintelor de calitate. Timp redus de implementare datorat machetei predefinite de introducere a cerintelor si utilitatilor. …

PKM

Descriere sumara: gestioneaza mai multe subproiecte, cu accesare prin Internet. Permite configurarea libera a unei arhive de proiecte pentru fiecare domeniu de …