A doua sesiune de depunere a planurilor de afaceri pentru programul SRL-D

srld-inscriere.jpg

Pe 16 august 2016, Directia Antreprenoriat si Programe pentru IMM a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri lanseaza programul national de mare interes pentru antreprenorii debutanti (Programul SRL-D). Aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului SRL-D va fi activa incepand cu data de 16.08.2016, ora 10:00 si pana in data de 30.08.2016, ora 20:00, iar cea de a doua sesiune de inscrieri este deschisa de pe 31.08.2016, ora 10.00 si va ramane activa pana in data de 14.09.2016, ora 20.00.

Status: INACTIV
Depunere: 14.09.2016
Suma maxima: 22.700.000 lei

Obiectivul programului

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM (DAPIMM) si Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC), in conformitate cu:
– prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare,
– prevederile Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare
– prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea nr. 97/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri,
– prevederile Hotararii Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Hotararea nr. 679/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 96/2011.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Buget

Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2017.

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/27 la Legea bugetului de stat pe 2016 nr. 339/2015, este de 22.700.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 501 beneficiari.

Beneficiari

Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).

Pot inregistra societati cu raspundere limitata debutant (SRL-D) persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti in afaceri, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridica deplina de exercitiu;
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;
d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)    este societate cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta nr. 6 din 09.02.2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)    se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de Urgenta nr. 6 din 09.02.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)    este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede in pct. 3.2 al prezentei proceduri;
d)    este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e)     are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele:
•    intermedieri financiare si asigurari:
o    641 – Intermediere monetara
o    642 – Activitati ale holdingurilor
o    643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
o    649 – Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
o    651 – Activitati de asigurari
o    652 – Activitati de reasigurare
o    653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
o    661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
o    662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
o    663 – Activitati de administrare a fondurilor
•    tranzactii imobiliare:
–    681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
–    682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
–    683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract                
•    920 – activitati de jocuri de noroc si pariuri
•    productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
–    110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
–    1200 – Fabricarea produselor din tutun
–    2540 – Fabricarea armamentului si munitiei
–    2051 – Fabricarea explozivilor
–    4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
–    4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
–    4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
a)    activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
–    031 – Pescuitul
–    032 – Acvacultura
b)    activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000 :
–    011 – Cultivarea plantelor nepermanente
–    012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
–    013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire
–    014 – Cresterea animalelor
–    015 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
–    016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
–    017 – Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
c)     activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a.    cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
b.    cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati
d)    activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)    ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f)    ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)
–    051 – Extractia carbunelui superior
–    052 – Extractia carbunelui inferior
–    061 – Extractia petrolului brut
–    062 – Extractia gazelor naturale
–    0721 – Extractia minereurilor de uraniu si toriu
–    0892 – Extractia turbei
–    091 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
–    099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
g)    ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
f)    nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori;
g)    nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
h)    nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
i)    nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
j)    nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
k)    au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);

Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC implicat in implementarea Programului, rudele acestora si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC si rudele acestuia pana la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese. O intreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar si de furnizor de active/alte costuri de operare achizitionate/decontate in cadrul programului in acelasi an.

Tipuri de ajutor financiar

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
–    Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
–    Contributie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a)    Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in Program; amenajararea pe terenuri  inchiriate /concesionate  pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive (diviziunea 93);
b)    Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea ;
c)    Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare . Costurile de spatiu  cuprind:  
–    Spatiu de birouri;
–    Spatiu de productie;    
–    Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii;
–    Spatiu de depozitare.
d)    Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, subgrupa 3.1 conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
e)    Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, subgrupa 2.1, aparate si instalatii de masura, control si reglare, subgrupa 2.2, aparatura birotica, subgrupa 3.2, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, subgrupa 3.3 si echipamente IT si tehnica de calcul, subgrupa 2.2, etc.  conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
f)      Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita sa primeasca ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.
Sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2,N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificarile si completarile ulterioare in legatura directa cu fluxul activitatilor/subactivitatilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distributie/vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala”- CAEN Rev 2.
In cazul in care la certificare se constata ca autoutilitarele achizitionate nu fac parte din categoriile enuntate mai sus, nu se va proceda la acordarea AFN.
g)    Achizitia de autoturisme. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru
urmatoarele activitati: cod CAEN 4932- Transporturi cu taxiuri, cod CAEN 7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare si pentru cod CAEN 8553 -Scoli de conducere.
h) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;

2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.); realizare pagina web (maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexa la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri) criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducand la respingerea planului de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a)    Costuri curente:
–    Materii prime, marfuri;
–    Materiale consumabile, materiale auxiliare;
b)    Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale);
c)    Costuri de training si formare personal;
d)    Servicii externe:
–    Contabilitate;
–    Consultanta fiscala;
–    Consultanta juridica;
–    Consultanta in management;
–    Consultanta IT;
–    Consultant PR;
–    Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare.
Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip  nu pot depasi 4% din valoarea totala eligibila a proiectului, mai putin consultanta.
Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai societati sau organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
e)    Costurile legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi;
f)         Costuri legate de procesul de vanzare;
g)    Costuri administrative;
h)    Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare (solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani);
i)         Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului:
–    racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
–    infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces, reabilitari, amenajari;
–    asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
j)    Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura contributia proprie din credit;
Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia/amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa ramana in proprietatea microintreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN;
b) sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie conform punctului 4.10 din prezenta procedura;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii S.R.L.-D., sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN si sa fie utilizate pentru derularea activitatii finantate.
Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administratori/actionari /asociati/asociati unici ai societatilor debutante  solicitante, rude si afini pana la gradul II inclusiv.

In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura directa cu fluxul activitatilor/subactivitatilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distributie/vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala”- CAEN Rev 2.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislatiei in vigoare. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse si nici achizitionarea in sistem leasing.

Ponderea investitiilor calculata in acordarea punctajului este reprezentata de mijloace fixe si obiecte de inventar in conformitate cu legislatia in vigoare.

Echipamentele tehnologice calculate in acordarea punctajului sunt cele definite in H.G. nr 2139/2004 – Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1. Echipamentele tehnologice achizitionate sunt mijloace fixe, conform legislatiei in vigoare.

Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de MECRMA.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului;

Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea in conditii de piata:
Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind achizitiile publice, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, cu exceptia activelor corporale de la pct. 4.3., subpct. 1, lit. b) pentru care se va prezenta un raport de evaluare a unui expert evaluator ANEVAR. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului, impreuna cu declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu se afla in cazurile prevazute la art 3.3 (2) din Procedura.

Proiectele se depun online aici din 31.08.2016, ora 10:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.