Ajutor de minimis pentru finantarea infiintarii culturilor de toamna in anul 2012

agricultura.jpg

Pentru a asigura demararea in conditii optime a campaniei agricole din toamna, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru acordarea de plati suplimentare sub forma unui ajutor de minimis care sa contribuie la finantarea infiintarii culturilor de toamna in anul 2012.

Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplica urmatoarelor categorii de beneficiari care exploateaza suprafete de teren arabil si infiinteaza culturi in toamna anului 2012:
a) producatori agricoli persoane fizice;
b) producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale;
c) producatori agricoli persoane juridice, precum si orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitantii trebuie sa fie inscrisi in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cereri de plata unica pentru suprafata aferente campaniei 2012.

Cuantumul sprijinului financiar care se acorda in conformitate cu prezenta schema de ajutor de minimis este de 200 lei/ha, pentru o suprafata de minim 1 ha si maxim 150 ha inclusiv, pe exploatatie.

Suma maxima a sprijinului financiar reprezentand ajutorul de minimis, nu poate depasi echivalentul in lei a 7500 euro pentru fiecare beneficiar.

Sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa.

Solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiari pe perioada derularii schemei de sprijin financiar.

Pentru obtinerea sprijinului financiar, solicitantii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr.1, si le depun la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla suprafetele de teren arabil pe care se infiinteaza culturi de toamna, insotite de urmatoarele documente:

a) copie de pe BI/CI al solicitantului sau al reprezentantului legal;
b) dovada cont activ banca/trezorerie;
c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de consiliul local care atesta, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren aflata in exploatare in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
e) adeverinta in original, eliberata de centrele locale sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, privind suprafata exploatatiei conform cererilor de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata campania 2012.

Documentele prevazute la lit.a) si c) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

In situatia in care un producator agricol detine in exploatatie suprafete de teren arabil care sunt situate in unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti pe a caror raza teritoriala se afla suprafetele in cauza, cu obligatia incadrarii in plafonul ajutorului de minimis prevazut la art.5.

Cererile se intocmesc in doua exemplare, un exemplar impreuna cu documentele justificative anexate se depune la Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, iar al doilea exemplar se pastreaza de catre solicitant.

Termenul limita de depunere a cererilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis este 16 noiembrie 2012, inclusiv.

Website-ul programului
Hotararea de Guvern

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.