Aparitie editoriala – International banking. Teorie si practici

International banking. Teorie si practici

Autor: Bogdan Capraru

Editura C.H. Beck
ISBN: 978-973-115-897-6
Data aparitiei: 06 Mai 2011
Nr pagini : 203
Pret: 29,67 lei

Comanda aici

Lucrarea „International banking. Teorie şi practici” îşi propune aprofundarea domeniului activităţii bancare internaţionale. Ea se adresează, în primul rând, circuitului universitar, fiind destinată studenţilor de la studiile de master profesional şi de cercetare, de la studiile de licenţă de la specializările în domeniul financiar – bancar, doctoranzilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, dar şi specialiştilor, angajaţilor în domeniul financiar-bancar, precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu.

Prin conţinutul său, cartea sistematizează o serie de aspecte care vizează nu doar iniţierea în domeniul activităţii bancare internaţionale, ci şi subiecte de actualitate, atât din practică, cât şi din literatura de specialitate, lansând, totodată şi unele teme de dezbatere, în special cu privire la tendințele viitoare. Astfel, prin stilul de abordare a problematicii în mod accesibil, sistematic şi gradual, lucrarea poate fi de interes pentru un public mai larg.

Structurată pe opt capitole, cartea “International banking. Teorie şi practici” cuprinde aspecte legate de: particularităţile activităţii bancare la nivel internaţional, teoriile şi motivele pentru care o banca îşi dezvoltă activitatea în plan exterior, strategii bancare de pătrundere în exterior, achiziţii şi fuziuni tranfrontaliere, produsele şi serviciile specifice băncilor internaţionale, particularităţi ale activităţii băncilor islamice, particularităţi ale activităţii de privat banking, aspecte privind paradisele bancare şi fenomenul de spălare a banilor, aspecte legate de stabilitatea financiară, supravegherea financiară şi crizele bancare (inclusiv criza financiară internațională actuală), risc şi eficienţă în activitatea bancară internaţională, tendinţe în activitatea bancară internaţională, precum şi repere istorice privind activitatea bancară internaţională (inclusiv in Romania) etc.

De asemenea, cartea cuprinde un cuvânt înainte scris de Emmanuel N. Roussakis, profesor emeritus la Florida International University, College of Business Administration, Department of Finance and Real Estate, Miami, SUA, expert în international banking, commercial banking şi strategii financiare globale. Acesta a predat la universităţi din Statele Unite ale Americii şi Europa, a lucrat pentru bănci americane şi europene, a fost implicat în activităţi de consiliere a unor autorităţi guvernamentale din SUA şi din străinătate. De asemenea, a participat la negocierile întreprinse de Grecia în scopul admiterii în Comunitatea Economică Europeană cu privire la domeniul activităţii băncilor comerciale şi politicilor bancare.

Cartea poate fi achiziţionată din librăriile din întreaga ţară sau direct de pe magazinul on-line al editurii la acest link:
http://www.beckshop.ro/international_banking-p5569.html

Cuprins

Capitolul 1. SCURTĂ ISTORIE A ACTIVITĂŢII BANCARE DESFĂŞURATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
1.1. Primele forme de activitate bancară la nivel internaţional
1.2. Epoca marilor familii de bancheri internaţionali
1.3. Marea Britanie şi activitatea bancară la nivel internaţional
1.4. Dezvoltarea activităţii bancare la nivel internaţional în sec. XX şi începutul sec. XXI
1.5. România în contextul activităţii bancare la nivel internaţional

Capitolul 2. CARACTERISTICI ALE ACTIVITĂŢII BANCARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
2.1. Conceptul de activitatea bancară la nivel internaţional, bancă internaţională, bancă globală şi bancă multinaţională
2.2. Tipuri de instituţii financiar-bancare cu caracter internaţional
2.3. Teorii privind procesul de internaţionalizare bancară
2.4. Factorii de influenţă specifici mediului bancar internaţional

Capitolul 3. PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII BĂNCILOR CU CARACTER INTERNAŢIONAL
3.1. Structura configuraţională a unei bănci în plan internaţional
3.2. Modalităţi de comensurare a gradului de internaţionalizare al unei bănci şi a gradului de pătrundere a capitalului străin în cadrul unui sistem bancar
3.3. Strategii bancare de penetrare în plan internaţional
3.4. Achiziţii şi fuziuni la nivel internaţional

Capitolul 4. CENTRELE FINANCIARE OFFSHORE
4.1. Particularităţi ale centrelor financiare de tip offshore
4.2. Aspecte privind activitatea băncilor internaţionale în principalele centre offshore
4.3. Fenomenul de spălare a banilor şi centrele financiare offshore

Capitolul 5. OPERAŢIUNILE SPECIFICE BĂNCILOR CU CARACTER INTERNAŢIONAL
5.1. Particularităţi ale produselor şi serviciilor băncilor cu caracter internaţional
5.2. Piaţa schimburilor valutare (FOREX)
5.3. Piaţa monetară şi de capital internaţională
5.4. Activitatea bancară internaţională, produsele derivate şi instrumentele securitizate (titrizate)
5.5. Particularităţi ale operaţiunilor bancare derulate de băncile comerciale la nivel internaţional
5.6. Particularităţi ale operaţiunilor bancare derulate de băncile de investiţii la nivel internaţional
5.7. Particularităţi ale operaţiunilor de retail & private banking cu caracter internaţional
5.8. Particularităţi ale operaţiunilor bancare derulate de băncile islamice

Capitolul 6. STABILITATEA FINANCIARĂ ŞI CRIZELE FINANCIARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
6.1. Stabilitatea financiară – concept şi caracteristici
6.2. Cauzele instabilităţii financiare
6.3. Măsuri de menţinere a stabilităţii financiare
6.4. Modalităţi de intervenţie în caz de instabilitate financiară
6.5. Acordurile de la Basel
6.4. Crizele bancare internaţionale
6.4.1. Crizele financiare în perioada anilor ’80
6.4.2. Crizele financiare în perioada anilor ’90
6.4.3. Crizele financiare după anul 2000

Capitolul 7. RISC SI EFICIENTA ÎN ACTIVITATEA BANCARA LA NIVEL INTERNATIONAL
7.1. Riscurile asociate activitatii bancare la nivel international
7.2. Eficienta si performanta în activitatea bancara la nivel international

Capitolul 8. TENDINTE ÎN ACTIVITATEA BANCARA LA NIVEL INTERNATIONAL
8.1. Principalele tendinte în activitatea bancara la nivel international
8.2. Tendinte în activitatea bancara la nivel international în contextul
crizei financiare internationale începuta în august 2007

Comanda aici

About Bogdan Capraru

Sunt lector doctor in Departamentul de Administrarea Afacerilor din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi. Activitatea mea este concentrata pe domeniul bancar. Sunt titularul cursurilor de Sisteme si operatiuni bancare, Retail banking, International banking si Finantarea dezvoltarii imobiliare. Din 2004 sunt membru al Societatii Romane de Economie (SOREC).