Casa Verde Plus: 40.000 de lei pentru reabilitarea termica a cladirilor detinute de persoane fizice

reabilitare-termica.jpg

Persoanele fizice care detin in proprietate sau isi construiesc imobile mai mari de 50 de mp cu un regim de inaltime de maximum P+2E pot lua de la stat pana la 40.000 de lei pentru a-si creste eficienta energetica a cladirii in cadrul programului „Casa verde Plus”.

Regulile pentru participarea in programul denumit, pe scurt, „Casa verde Plus” sunt incluse in Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane fizice. Acesta a fost publicat astazi in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 34 si se aplica deja. Insa inscrierea cetatenilor va fi posibila abia dupa ce autoritatile vor stabili o perioada anume in acest sens.

Prin intermediul programului „Casa verde Plus”, statul vrea sa incurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al cladirilor, cu scopul de a imbunatati calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordati persoanelor fizice atat pentru casele aflate in construire, cat si pentru cele deja existente, insa, asa cum reiese din actul normativ, numai daca acestea au cel mult parter si doua etaje.

Concret, persoanele fizice vor putea cere o suma de pana la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru patrat izolat si finisat), care va fi acordata sub forma unei prime de eficienta energetica. „Finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maximum 40.000 de lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat si finisat, pentru izolarea locuintelor aflate in faza de constructie si pentru izolarea locuintelor existente”, scrie in ordinul publicat.

Fiecare solicitant va putea sa ceara o singura prima de eficienta energetica, iar eventualele costuri suplimentare, ce vor depasi finantarea nerambursabila (sau pur si simplu nu vor fi considerate eligibile), vor fi suportate de catre acesta. Cheltuielile eligibile vor cuprinde atat achizitia de produse si servicii, cat si lucrarile necesare implementarii proiectului, plus taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora.

Sesiunea de inscriere in programul „Casa verde Plus” va fi stabilita si apoi anuntata public de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Anuntul va fi facut cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea inscrierilor.

Atentie! Locuinta individuala, pentru care se va putea cere finantare, va fi considerata orice constructie de sine statatoare sau parte a unei alte constructii, „care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita de regula de o singura gospodarie pentru satisfacerea cerintelor de locuit”, asa cum scrie in ordinul MMAP.

Cine se va putea inscrie in „Casa verde Plus”

Persoanele fizice se vor putea inscrie in programul guvernamental daca sunt cetateni romani sau cetateni ai Uniunii Europene ori ai Spatiului Economic European si daca au domiciliul stabil in Romania, se arata in Ordinul MMAP nr. 2.425/2016.

Alte conditii sunt ca solicitantii sa fie ori proprietari/coproprietari ai locuintei ce urmeaza sa fie renovata, ori proprietari ai terenului pe care-si vor implementa proiectul de izolare termica. De asemenea, conform documentului citat, celelalte conditii de participare sunt:

•    solicitantul sa fie titularul autorizatiei de construire pentru casa pentru care se solicita prima de eficienta energetica sau sa detina autorizatia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobandirii proprietatii terenului, pentru construirea cladirii;
•    constructia si terenul sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare in instanta, unei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
•    solicitantul sa aiba platite taxele, impozitele, amenzile si contributiile catre bugetul de stat si bugetele locale;
•    in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului.

„Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente – locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz”, este explicat in actul normativ.

Proiectul de izolare termica a unei locuinte aflate in construire va fi eligibil daca este folosit un termosistem din materiale organic-naturale si finisaje compatibile pentru pereti/acoperis (in baza unui proiect realizat de un arhitect cu drept de semnatura). Totodata, in proiectul tehnic/dispozitia de santier va trebui sa se regaseasca o mentiune explicita cu privire la termosistem. Regulile vor fi valabile si pentru locuintele ce vor fi renovate, insa in proiectul tehnic va trebui sa fie mentionata si suprafata utila a casei.

Important! In ceea ce priveste materialele de izolatie organic-naturale, ordinul de ministru face referire la canepa, lana, bumbac – denim reciclat, pluta, celuloza din materiale reciclate si alte materiale asemanatoare (agrementate tehnic).

Lista actelor de care vei avea nevoie

Cetatenii care vor dori sa se inscrie in programul „Casa verde Plus”, pentru a obtine finantarea nerambursabila de maximum 40.000 de lei pentru izolarea unei case aflate in constructie, vor trebui sa depuna la AFM un dosar de finantare constituit din urmatoarele documente:

•    cererea de finantare;
•    actul de identitate al solicitantului (copie);
•    autorizatia de construire valabila la data depunerii dosarului, insotita de instiintarile de incepere a lucrarilor catre emitentul autorizatiei si inspectoratul teritorial in constructii (copii legalizate), plus, daca este cazul, documentul din care rezulta preluarea autorizatiei de construire (copie legalizata);
•    ordinul de incepere a lucrarilor;
•    extrasul de carte funciara pentru informare (privind terenul pe care se construieste casa), emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (original);
•    extras original din proiectul tehnic (partea de arhitectura), care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, insotit de fise tehnice, agremente tehnice si certificate de conformitate pentru materialele de izolatie, tencuieli permeabile;
•    dispozitie de santier, daca este cazul, pentru schimbarea solutiei tehnice (original), insotita de memoriu tehnic justificativ, note de renuntari, liste de cantitati suplimentare cu preturi, sectiuni si piese desenate de modificare a solutiei tehnice;
•    certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul fiscal teritorial (original);
•    certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala de la domiciliul solicitantului (original);
•    certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original);
•    o declaratie pe propria raspundere;
•    adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extrasul de cont;
•    pentru imobilele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil (original);
•    certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).

In cazul izolarii unei locuinte deja existente, dosarul de inscriere va trebui sa contina urmatoarele:
•    cererea de finantare;
•    actul de identitate al solicitantului (copie);
•    extrasul de carte funciara pentru informare (privind constructia), emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (original);
•    certificatul de performanta energetica a cladirii, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii dosarului de finantare (copie legalizata);
•    proiectul tehnic original pentru termoizolare, care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, insotit de fise tehnice, agremente tehnice si certificate de conformitate pentru materialele de izolatie, tencuieli permeabile;
•    certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul fiscal teritorial (original sau copie legalizata);
•    certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizata);
•    certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizata);
•    o declaratie pe propria raspundere;
•    o adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extrasul de cont;
•    pentru imobilele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil (original);
•    certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial al Internelor (original).

Dosarele de inscriere vor trebui depuse (intr-un singur exemplar, in plic sigilat) fie direct la sediul AFM, fie prin posta, cu confirmare de primire, adresa fiind Splaiul Independentei, nr. 294, corp A, sector 6, cod postal 060031, municipiul Bucuresti. Lipsa unui document, prezentarea acestuia intr-o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate vor fi egale cu respingerea dosarului de finantare.

Documente utile:
Ghidul Casa Verde Plus

Sursa: AFM

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.