Catalog Finantatori Granturi – Guverne Straine

Mai jos sunt guvernele si ambasadele straine care acorda granturi Romaniei:

sesProgramul de asistenta nerambursabila SES-Germania

Programul de asistenta nerambursabila germana SES-Senior Experten Services a fost prelungit pentru perioada 2017-2019.

SES este o organizatie finantata de guvernul german, care acorda asistenta pentru dezvoltare prin cei peste 9000 de experti, din diferite domenii de activitate.

Din 1998 prin Centrul de Afaceri Transilvania s-au realizat peste 1500 de misiuni si proiecte la intreprinderi, organizatii si institutii din Romania si Republica Moldova.

Ce ofera expertii

 • Traininguri in diverse domenii: invatamant, asistenta sociala, tehnologii
 • Strategii de marketing / management
 • Pregatirea de personal in marketing   
 • Strategii de dezvoltare si promovare
 • Pregatirea de personal in management   
 • Reducerea costurilor
 • Evaluarea companiei   
 • Managementul resurselor umane
 • Intocmirea unui plan de afaceri   
 • Vanzari si achizitii
 • Intocmirea unui studiu tehnico-economic 
 • Achizitionarea de echipamente noi sau second-hand
 • Analiza SWOT
 • Eficientizarea proceselor  operationale / de productie
 • Audit financiar sau tehnologic 
 • Imbunatatirea calitatii produsului
 • Imbunatatirea organizarii si a sistemului  de management 
 • Introducere de noi produse / proceduri / tehnologii
 • Imbunatatirea marketingului / cresterea  vanzarilor   
 • Imbunatatirea competitivitatii / eficienta economica
 • Identificarea de surse de finantare  
 • Imbunatatirea  service-ului / mentenanta  echipamentelor
 • Intocmirea unui proiect pentru finantare   
 • Cresterea capacitatii innovative
 • Identificarea de parteneri
 • alte activitati solicitate de firme

 Cine poate beneficia
 

1.     firme si companii
2.     institutii publice
3.     organizatii si asociatii
4.     scoli, spitale, muzee…
 
Conditii de acceptare :

1.     minim 8 angajati (pentru firme)
2.     sa functioneze de cel putin 2 ani
3.     sa nu fie falimentara
4.     persoana de contact sa vorbeasca limba engleza sau germana

Mai multe detalii pot fi gasite aici:
Website: https://sites.google.com/site/vmarketses
E-mail: [email protected]
Tel: 0722 354 447 si 0744 54 77 81

 

SEE, Norway GrantsGranturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 sprijina proiecte in 23 de domenii de finantare. Fiecare domeniu este gestionat de un operator de program, in cele mai multe cazuri acesta fiind o institutie publica romaneasca sau o organizatie neguvernamentala.

Granturile SEE si cele norvegiene au fost instituite in 2004, dupa ce Uniunea Europeana a primit zece noi state membre. Granturile reprezinta un acord intre statele Spatiului Economic European (SEE – Norvegia, Islanda, Liectenstein) si Uniunea Europeana in baza caruia statele SEE au acces pe piata unica europeana.

Sigla SEEMecanismul financiar SEE 2009-2014 (sau Granturile SEE) finanteaza programe in urmatoarele 14 domenii:

Biodiversitate si serviciile ecosistemelor – 15.000.000 euro
Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversitatii
Operatorul programului: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Monitorizarea mediului si planificare si control integrate – 8.181.250 euro
Obiectiv: imbunatatirea respectarii reglementarilor de mediu
Operatorul programului: Ministerul Fondurilor Europene (Punctul National de Contact)

Reducerea utilizarii de substante periculoase – 10.000.000 euro
Obiectiv: Prevenirea prejudiciului si a efectelor negative asupra mediului cauzate de substante chimice si deseuri periculoase
Operatorul programului: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Eficienta energetica – 8.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a poluantilor
Operatorul programului: Ministerul Economiei

Energie regenerabila – 8.000.000 euro
Obiectiv: Cresterea ponderii energiei regenerabile in consumul de energie
Operatorul programului: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Adaptarea la schimbarile climatice – 5.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la schimbarile climatice
Operatorul programului: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Sectorul maritim – 15.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a substantelor poluante din atmosfera din sectorul maritim
Operatorul programului: Innovation Norway

Societatea civila – 30.000.000 euro
Obiectiv: Consolidarea dezvoltarii societatii civile si contributia sporita la justitie sociala, democratie si dezvoltare durabila
Administratorul programului: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)

Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale – 22.000.000 euro
Obiectiv: intarirea coeziunii economice si sociale la nivel national, regional si local
Operatorul programului: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Promovarea egalitatii intre sexe si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala – 4.519.478 euro
Obiectiv: Egalitatea intre sexe si promovarea echilibrului intre viata profesionala si cea privata
Operatorul programului: Ministerul Muncii, Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Varstnice

Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural – 14.000.000 euro
Obiectiv: Conservarea patrimoniul cultural si natural pentru generatiile viitoare si promovarea acestuia catre publicul larg.
Operatorul programului: Ministerul Fondurilor Europene (Punctul National de Contact)

Promovarea diversitatii in cultura si arte in cadrul patrimoniului cultural european – 6.818.750 euro
Obiectiv: Intensificarea dialogului cultural si promovarea identitatii europene prin intelegerea diversitatii culturale
Operatorul programului: Ministerul Fondurilor Europene (Punctul National de Contact)

Cercetare in cadrul sectoarelor prioritare – 20.000.000 euro
Obiectiv: intarirea cooperarii in domeniul cercetarii intre Romania si statele donatoare
Operatorul programului: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Fondul de burse – 4.000.000 euro
Obiectiv: Cresterea mobilitatilor pentru studenti si pentru personalul academic din invatamantul superior intre statul beneficiar si statele SEE – AELS
Operatorul programului: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Norway GrantsMecanismul financiar norvegian 2009-2014 (sau Granturile norvegiene) finanteaza programe in urmatoarele 9 domenii:

Captarea si stocarea carbonului – 40.000.000 euro
Obiectiv: Atenuarea schimbarilor climatice
Operatorul programului: Ministerul Economiei

Inovare industriala pe baze ecologice – 24.000.000 euro
Obiectiv: Cresterea competitivitatii intreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente si inovarea si dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice
Operatorul programului: Innovation Norway

Munca decenta si dialog tripartit – 1.152.000 euro
Obiectiv: Promovarea muncii decente si imbunatatirea cooperarii tripartite intre organizatii patronale, sindicate si autoritati publice in vederea sprijinirii dezvoltarii economice si sociale in mod echitabil si durabil
Operatorul programului: Innovation Norway

Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale din Romania si cele din Norvegia – 6.000.000 euro
Obiectiv: intarirea capacitatii institutionale si dezvoltarea resurselor umane din institutiile publice, autoritatile locale si regionale din Romania in cadrul sectoarelor prioritare agreate, prin intermediul cooperarii si transferului de cunostinte cu institutii si autoritati similare din Norvegia
Operatorul programului: Ministerul Fondurilor Europene (Punctul National de Contact)

Initiative privind sanatatea publica – 8.104.000 euro
Obiectiv: imbunatatirea accesului la serviciile publice de asistenta medicala si reducerea inegalitatilor intre grupuri de utilizatori. Prevenirea si tratarea bolilor transmisibile vor constitui, de asemenea, o prioritate.
Operatorul programului: Ministerul Sanatatii

Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex – 4.000.000 euro
Obiectiv: Reducerea violentei bazate pe deosebirea de sex si sprijin oferit victimelor traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Justitiei

Cooperare Schengen si combaterea criminalitatii transfrontaliere si a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane si a grupurilor criminale itinerante – 5.000.000 euro
Obiectiv: Cresterea securitatii cetatenilor prin imbunatatirea eficientei cooperarii intre autoritatile de aplicare a legii din statele membre Schengen in lupta impotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Interne

Consolidarea capacitatii in cadrul sistemului judiciar si a cooperarii – 8.000.000 euro
Obiectiv: Sporirea eficientei instantelor din Romania si consolidarea capacitatii sistemului judiciar
Operatorul programului: Ministerul Justitiei

Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate – 8.000.000 euro
Obiectiv: imbunatatirea sistemelor de servicii corectionale in conformitate cu instrumentele internationale relevante in domeniul drepturilor omului
Operatorul programului: Ministerul Justitiei

 

 

Ambasada Frantei

 

 

 

Ambasada Japoniei

 

 

Ambasada Norvegiei

 

 

 

Ambasada Olandei

 

 

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii

 

 

 

Guvernul Elvetian

 

 

United States Trade And Development Agency (USTAD) provides grant funding to overseas project sponsors for the planning of projects that support the development of modern infrastructure and an open trading system. The hallmark of USTDA development assistance has always involved building partnerships between U.S. companies and overseas project sponsors to bring proven private sector solutions to developmental challenges.