Catalog Finantatori Granturi – ONG

AXA_LeaderGrupurile de Actiune Locala (GAL)

Grupurile de Actiune Locala (GAL) sunt structuri implicate in implementarea Axei Leader a Programului National de Dezvoltare Rurala.

GAL sunt responsabile cu elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel local, implementarea acesteia si selectia proiectelor care vor primi finantare.

GAL-urile sunt parteneriate alcatuite din reprezentanti ai sectoarelor:

Public

 • administratie publica (la nivel local si judetean – primarii, consilii locale, judetene etc.)
 • servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati etc.)

Privat

 • sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata etc.);
 • sector financiar (banci, institutii de credit etc.);
 • sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producatori etc.);
 • organizatii de intreprinzatori;
 • societati de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale etc.).

Societate civila

 • organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii (asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult etc.);
 • persoane fizice, grupuri de persoane neinregistrate oficial.

La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentantii privati si ai societatii civile reprezenta peste 50%, urmand ca partea publica sa reprezinte mai putin de 50%.

Suma maxima de care poate dispune un Grup de Actiune Locala este de 2.850.000 euro. Suma totala alocata pentru Grupurile de Actiune Locala este de 199.152.331 euro.

Finantare.ro va prezinta Lista Grupurilor de Actiune Locala din Romania, cu datele de contact si ariile acoperite de fiecare dintre acestea.

Asociatia CSR Nest: este persoana juridica romana, cu caracter apolitic, non-profit, non-discriminatoriu pe criterii sociale, religioase, sexuale, etnice, de nationalitate sau filosofice, supusa legislatiei romane in vigoare.

Misiunea “Asociatiei CSR NEST” este aceea de a oferi solutii si servicii atat sectorului neguvernamental cat si celui corporatist prin promovarea responsabilitatii sociale in randul societatii civile si al companiilor. De asemenea, asociatia isi mai propune sa contribuie la progresul social si cultural, educational si turistic al societatii in care traim.

Asociatia isi propune ca scop initierea si dezvoltarea unor programe sociale de responsabilitate sociala, de antreprenoriat social, de dezvoltare comunitara, locala, regionala si nationala prin care sa fie sprijinti cetatenii, indiferent de varsta, religie, in vederea dezvoltarii potentialului socio-economic al comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

Asociatia Hands Across Romania este o organizatie cu caracter apolitic, non-profit infiintata cu scopul de a implementa proiecte menite sa aduca o valoare adaugata serviciilor.

 

 

 

 

Asociatia Ateliere Fara Frontiere este o asociatie romana non profit a carei misiune este integrarea socioprofesionala a persoanelor in dificultate printr-un atelier care le propune o activitate economica si solidara: reciclarea si reconditionarea calculatoarelor colectate de la companii si institutii responsabile.

Este un model francez, inspirat de Ateliers Sans Frontieres si conceput ca un proiect pilot care poate fi preluat si adaptat acolo unde este nevoie.

 

 

Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania s-a format in 1997 ca o filiala a Fundatiei IKON din Galati, ale carei activitati constau in oferirea de ajutoare (haine, alimente) familiilor cu multi copii. In aceasta perioada s-au observat alte nevoi specifice ale femeilor timisene, indicand directia in care a fost necesara actiunea. Astfel, in 1999 a fost infiintata APFR avand scopul specific de a asigura femeilor din Timisoara si din judetul Timis serviciile de care au nevoie precum: asistenta sociala si reprezentare gratuita in instanta, consiliere, acces la programe generatoare de venituri si infiintarea unei linii telefonice de criza pentru fetele si femeile victime ale violentei in familie si abuzului fizic.

 

Asociatia pentru Relatii Comunitare ofera suport financiar pentru proiecte locale din domeniul educational, protectia mediului, cultura, dezvoltarea tinerilor.

 

 

Asociatia Stop Hunger – Angajamentul Asociatiei STOP Hunger este acela de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii grupurilor vulnerabile si dezavantajate din Romania prin coordonarea eforturillor de responsabilitate sociala care au loc in domeniul privat: atragerea de resurse financiare si donatii, voluntariat si sprijin direct din partea angajatilor din companii private.

 

 

CHF International has been working in Romania since 1994 to enhance the competitiveness of the business community, and prepare the country for EU accession – an effort that culminated in 2007.

 

Charles Stewart Mott Fundation affirms its founder’s vision of a world in which each of us is in partnership with the rest of the human race – where each individual’s quality of life is connected to the well-being of the community, both locally and globally.

We pursue this vision through creative grantmaking, thoughtful communication and other activities that enhance community in its many forms. The same vision of shared learning shapes our internal culture as we strive to maintain an ethic of respect, integrity and responsibility. The Foundation seeks to strengthen, in people and their organizations, what Mr. Mott called “the capacity for accomplishment.”

European Cultural Foundation – The European Cultural Foundation initiates and supports cultural expression and interaction that empower people to realise a shared future in Europe. We enable voices that are too often unheard to be heard. We link inspirational people and ideas to cultural policy making both in local communities and on the European political stage.

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea 129/1998, a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant, adresate preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local, rata de absorbtie a fondurilor atrase fiind pana acum de 98%, iar aprecierile finantatorilor privind managementul si calitatea interventiilor ridicandu-se la nivelul “highly satisfactory”.

Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea sociala (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica (inclusiv prin crearea de noi locuri de munca), egalitatea de sanse, combatearea saraciei (mai ales in mediul rural) si dezvoltarea comunitara.

FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate promovand abordarea participativa, in care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi sprijinita prin finantare, pe aceea care este considerata prioritara.

Fundatia Alexandrion Group – Urmare a peste 10 ani de activitati umanitare desfasurate de firmele din cadrul grupului Alexandrion, in 2003 a aparut FUNDATIA ALEXANDRION GROUP, organism nonguvernamental specializat, care a preluat si continua programele de responsabilitate sociala, oferind sprijin comunitatii in rezolvarea problemelor sociale cu care se confrunta, in numele grupului.

Fundatia Centrul Educatia 2000+ sustine promovarea in Romania a valorilor unei societati globale deschise prin:

 • sustinerea dezvoltarii unui sistem educational public, democratic si deschis, caracterizat prin competitie transparenta si onesta, cooperare, incurajarea initiativei individuale si a inovatiei in domeniu;
 • promovarea initiativelor care vizeaza egalitatea sanselor prin educatie, formarea centrata pe elev, implicarea mai larga a comunitatii in viata scolii si dezvoltarea unor modele de implementare a reformei educationale care sa poata fi replicate ulterior la scara nationala.

 

fundatia comunitara CovasnaFundatia Comunitara Covasna a fost infiintata in 2010 ca urmare a eforturilor depuse de unsprezece fondatori: intelectuali, intreprinzatori, reprezentanti ai diferitelor organizatii neguvernamentale din judet.

Misiunea Fundatiei Comunitare Covasna este imbunatatirea vietii localnicilor prin mobilizarea si dezvoltarea resurselor in vederea sustinerii initiativelor venite din partea comunitatii.

 

Fundatia Comunitara Iasi – Misiunea Fundatiei este imbunatatirea vietii locuitorilor din zona Iasi, prin mobilizarea si distribuirea de resurse pentru initiative de dezvoltare locala. Programele sprijina implicarea civica, educatia tinerilor si a copiilor, cultura, integrarea in viata comunitatii a grupurilor defavorizate, voluntariatul, parteneriatele si dezvoltarea comunitara.

 

 

Fundatia Dan Voiculescu urmareste valorificarea acestui important capital prin descoperirea, antrenarea si promovarea inteligentei si a excelentei.

 

 

Fundatia ERSTE ofera suport financiar organizatiilor castigatoare (premii in bani), vizibilitate in media, integrarea acestora in retele locale si internationale precum si oportunitati de a se dezvolta in continuare (prin participare la training-uri menite sa le permita dezvoltarea diverselor competente). Obiectivul principal este promovarea si sprijinirea dezvoltarii unei societati incluzive, demne si juste, in care nimeni nu este exclus.

 

 

Fundatia Euromonitor pentru Excelenta este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, scopul principal al acesteia fiind acela de a promova, sustine si recunoaste importanta fundamentala in cadrul societatii romanesti de astazi a excelentei, a elitei, a dezvoltarii durabile, a responsabilitatii sociale precum si a managementului schimbarii si a progresului socio-economic.

 

 

PACT_resizeFundatia PACT – Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare contribuie la dezvoltarea sustenabila a comunitatilor prin incurajarea, sustinerea si promovarea initiativelor locale si regionale, a parteneriatului si a responsabilitatii sociale (la nivel de indivizi, companii, autoritati si institutii publice).

Astfel, prin programele si proiectele pe care le deruleaza, identifica oamenii cu initiativa din comunitatile din sudul Romaniei si ii sprijinam cu resurse si informatii pentru a dezvolta proiecte relevante in comunitatile lor.

De la saparea unei fantani sau construirea unui centru cultural, realizarea unui drum sau repunerea unui muzeu in circuitul turistic, oamenii sunt cei care decid ce proiecte fac si tot ei le implementeaza.

Prin programul de finantare PACT pentru Comunitate, acorda finantari directe nerambursabile sub forma de granturi pentru proiecte comunitare si inter-comunitare sau start-up-uri de initiative antreprenoriale cu impact social sau cultural, dar si servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanta, facilitare comunitara, ateliere de lucru, seminarii, evenimente de networking.

Fundatia pentru Comunitate este o organizatie non profit infiintata la Cluj in 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoasterea, solidaritatea, valorile comunitare,  astfel  incat lumea noastra sa devina mai prietenoasa.

Pentru realizarea scopurilor anuntate, Fundatia sprijina activitati in domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv si de recreatie, sprijina copii si tineri talentati in realizarea viselor si proiectelor acestora. Sprijina de asemenea copii si tineri in suferinta,  precum si acele organizatii care se ocupa de insanatosirea, de reabilitarea lor. Fundatia pune accent pe programe care se realizeaza prin cooperari transfrontaliere, prin parteneriate in regiunea Europei Centrale si de Est. Consiliul Director al Fundatiei va organiza programe care fac posibila urmarirea scopurilor formulate.

Partenerul oficial al Fundatiei este compania MOL Romania, integrata grupului MOL, a carui politica de responsabilitate sociala se axeaza pe sprijinirea copiilor, a tinerilor talentati, precum si a celor cu probleme de sanatate.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994, in cadrul unei initiative a Comisiei Europene. FDSC este o “organizatie pentru organizatii”, care considera ca dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezinta in sine un indicator pentru starea comunitatii in care cetatenii traiesc.

Evolutia FDSC a fost determinata in mod inevitabil de nevoile in transformare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania: imediat in prima parte a anilor 90’, FDSC a raspuns nevoii acute de finantare a sectorului prin programele de grant pe care le-a administrat, continuand sa adauge acestora an de an programe si servicii noi, menite sa raspunda acelor nevoi specifice fiecarei etape de dezvoltare a sectorului neguvernamental.

Depasind sfera adresabilitatii  exclusive catre organizatiile neguvernamentale, FDSC a ajuns in prezent sa implice si alte categorii relevante pentru dezvoltarea societatii civile din Romania – administratie publica, sectorul de afaceri, jurnalisti, mediul academic. Astfel, ceea ce diferentiaza FDSC este ca serviciile si programele sale de finantare, informare, consultanta, instruire, advocacy si constituire de platforme de reprezentare se completeaza reciproc si adauga valoare unul altuia, servind dezvoltarii societatii civile atat prin furnizarea lor directa in interiorul sectorului organizatiilor neguvernamentale, cat si in afara sa.

Fundatia pentru Parteneriat a fost infiintata in 1998 ca fundatie independenta si face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijina proiecte de imbunatatirea mediului si dezvoltarea comunitatilor in sase tari din Europa Centrala si de Est.

Fundatia dezvolta si implementeaza o gama larga de programe si instrumente, care includ finantarile, asistenta tehnica, instruirea precum si programe operationale specifice.

Atat programele de finantare cat si cele operationale au fost elaborate si implementate in asa fel incat sa corespunda principiilor dezvoltarii durabile. Programele au ca grupuri tinta majoritatea segmentelor societatii: ONG-urile, comunitatile si autoritatile locale, sfera de afaceri, mass-media etc.

Eficacitatea activitatii Fundatiei noastre poate fi demonstrata usor prin cifre si date relevante: pe parcursulor anilor Fundatia a initiat si a implementat 10 programe de finantare si 7 programe operationale in domeniile protectiei mediului si dezvoltarii comunitatilor.

Fundatia Principesa Margareta a Romaniei este una din organizatiile neguvernamentale de elita care contribuie la dezvoltarea societatii civile din Romania. Fundatia a fost infiintata in 1990 de Alteta Sa Regala Principesa Margareta a Romaniei cu sprijinul tatalui sau, Majestatea Sa Regele Mihai I.

Fundatia Principesa Margareta a Romaniei (FPMR) dezvolta si sustine programe care: • imbunatatesc conditiile de viata ale copiilor, tinerilor, familiilor si varstnicilor aflati in dificultate, • stimuleaza solidaritatea intre generatii si creaza o punte de comunicare intre copii, tineri si varstnici, • contribuie la cresterea capacitatii institutionale a organizatiilor si institutiilor care lucreaza cu copii si varstnici, • cultiva creativitatea si talentul local.

Fundatia Romanian Angel Appeal – Scopul Fundatiei il constituie folosirea fondurilor sale in scopuri caritabile in beneficiul copiilor si tinerilor cu nevoi, inclusiv a celor cu boli cronice, infectie cu HIV/SIDA, etc, prin acordarea de ajutor medical, psihologic, social si material, ca si prin dezvoltarea de retele, cursuri de instruire, cercetare, campanii si programe de advocacy, in colaborare cu autoritati guvernamentale, companii, organizatii neguvernamentale si persoane fizice, ori de cate ori este necesar.

 

Fundatia Soros – Misiunea Fundatiei Soros Romania este de a promova modele pentru dezvoltarea unei societati bazate pe libertate, responsabilitate si respect pentru diversitate.

Pentru indeplinirea acestei misiuni, Fundatia Soros Romania deruleaza o serie de programe ce urmeaza prioritatile strategice. In prezent, aceste prioritati sunt urmatoarele:

 • advocacy si sustinere pentru functionarea responsabila si eficienta a sectorului public;
 • combaterea discriminarii si construirea de modele pentru dezvoltare comunitara si incluziune sociala;
 • sustinere pentru activism in cadrul societatii civile;
 • cercetarea sociala si producerea de expertiza pentru fundamentarea de politici publice mai bune.

NESsT Romania dezvolta intreprinderi sociale ce rezolva problemele sociale critice din tarile in curs de dezvoltare.

 

 

New Europe College (NEC) is an independent Romanian institute for advanced study in the humanities and social sciences founded in 1994 by Professor Andrei Plesu (philosopher, art historian, writer, Romanian Minister of Culture, 1990-1991, Romanian Minister of Foreign Affairs, 1997-1999) within the framework of the New Europe Foundation, established in 1994 as a private foundation subject to Romanian law.

 

 

Raiffeisen Comunitati este un program de responsabilitate sociala gestionat de Raiffeisen Bank Romania. Raiffeisen este o banca universala de top, care ofera o gama completa de produse si servicii financiare clientilor persoane fizice, IMM-uri sau corporatii.

 

 

logo_techsoup romaniaTechSoup Romania – Asociatia TechSoup Romania este parte din TechSoup Global – cea mai mare organizatie neguvernamentala de tehnologie din lume. Asociatia TechSoup ofera acces la produse software pentru ONG-uri, traininguri si resurse gratuite de invatare despre tehnologie. Inscrierea in comunitatea TechSoup este gratuita si deschisa oricarei organizatii non-profit.

 

The Japan Foundation carries out its programs and activities in the following three major categories:  Art and Cultural Exchange, Japanese-Language Education Overseas, and Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange. Successful applicants are provided with grants, research scholarships, Japanese-language training programs, and other forms of support.

 

UniCredit Foundation originates, manages and monitors directly development projects in countries where UniCredit is present (22 countries) and in areas where the Group has no commercial interest, in particular in Sub-Saharan Africa.

United Way Romania este o fundatie romaneasca inregistrata conform legislatiei romane in iunie 2004 si afiliata la United Way International, din Alexandria, Virginia, SUA. Este o organizatie independenta, condusa de voluntari locali.

 

 

 

World Vision Romania este o organizatie crestina, care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy. Organizatia noastra este concentrata asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Inspirati de valori crestine, lucram cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.

 

YouthBank Romania ofera tinerilor un cadru in care ei sa lucreze impreuna si sa ia decizii privind comunitatea din care fac parte. Anual in Romania un numar de 85-100 de liceeni cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani, cunoscuti ca “cei mai tineri bancheri din Romania” constituie, promoveaza si administreaza transparent un fond special destinat finantarii proiectelor initiate si implementate de catre liceeni pentru dezvoltarea comunitatii locale. Fondul destinat initiativelor civice ale liceenilor creaza un nou val de activism si angajament din partea tinerilor, dandu-le posibilitatea sa identifice problemele comunitatii si apoi sa incerce sa le rezolve in echipa.