Catalog Finantatori Granturi – Statul Roman

Administratia Fondului Cultural National: este o institutie publica autonoma creata in anul 2005 pentru a oferi finantari nerambursabile proiectelor culturale.

AFCN este un finantator public care organizeaza consultari cu operatorii culturali si cu reprezentantii Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Romania, pentru stabilirea unei strategii de finantare a culturii.

Ca institutie publica subordonata Ministerului Culturii si Patrimoniului National, AFCN ofera in fiecare an finantari nerambursabile institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale, persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati culturale.

Administratia Fondului pentru Mediu: gestioneaza programe finantate din fonduri nationale si este finantata integral din venituri proprii si raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu. Fondul pentru mediu este fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege speciala ce stabileste si destinatiile acestora.

Administratia Fondului pentru Mediu sustine finantarea pentru 22 categorii de proiecte si programe nationale in vederea dezvoltarii durabile a Romaniei.

Administratia Fondului pentru Mediu se adreseaza unei categorii largi de beneficiari: operatori economici; ong-uri; unitati administrativ-teritoriale; unitati si institutii de invatamant; composesorate si ocoale silvice; unitati de cult; institutii publice; asociatii de dezvoltare intercomunitara; institute de cercetare-dezvoltare; asociatii de proprietari; persoane fizice; persoane fizice autorizate; intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care prin implementarea si derularea de programe contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata, si in acelasi timp, constientizeaza publicul asupra problemelor de mediu.

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei (ANPCDEFP) faciliteaza accesul la alternative europene de invatare continua si activa. ANPCDEFP:

  • Gestioneaza si aloca fonduri europene in domeniul educatiei, formarii profesionale si tineretului,
  • Sprijina institutiile, organizatiile si persoanele in a-si dezvolta capacitatile si competentele,
  • Incurajeaza si sprijina crearea de retele, schimbul de experienta, de bune practici si know-how,
  • Formeaza si schimba atitudini si mentalitati,
  • Adopta si promoveaza valorile europene si integreaza valorile romanesti in context european;
  • Promoveaza o cultura a excelentei.

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri se ocupa cu gestionarea programelor nationate dedicate IMM-urilor finantate din bugetul de stat.

 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) este institutie publica de specialitate a administratiei publice centrale, aflata in subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului , prin care acesta isi realizeaza atributiile in domeniul cercetarii. Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, in acord cu Strategia Nationala in domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii si cu Programul de Guvernare. Scopul ANCS este de a asigura, pe aceste baze, largirea patrimoniului national si international tehnologic si de inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul pe piata interna, europeana si pe piete globale, realizarea societatii informationale bazate pe cunoastere, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.

Autoritatea Nationala pentru Tineret – institutia de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in directa subordine a ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. ANST are drept obiectiv elaborarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in domeniile tineretului si sportului.

 

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice – Sistemul cercetarii, dezvoltarii si inovarii (CDI) este principalul mecanism generator de cunoastere al societatii umane. Nivelul de cunoastere pe care o societate il atinge o afecteaza profund, de la implicatia asupra nivelului de trai, pana la transformarea societatii intr-o civilizatie avansata. Constientizand acest principiu, Uniunea Europeana a promovat Agenda Lisabona, care urmareste organizarea societatii europene pe baza cunoasterii – “knowledge-based society and economy“.

Daca luam in considerare rezultatele CDI ale Romaniei ultimelor doua decenii, putem constata un nivel evident precar al acestora si incapacitatea cercetarii romanesti de a se inscrie ferm in aceasta miscare europeana. Intr-adevar, in Romania, cercetarea a trecut prin faze diferite, de la subfinantare si ignorarea valorii – cand banii alocati cercetarii erau prea putini si ajungeau adesea la grupuri neperformante – la o finantare prea putin responsabila – cand banii ajungeau fara discernamant la grupuri performante si neperformante – irosindu-se astfel banul public. Acestea sunt unele din motivele principale pentru care rezultatele CDI nu au reusit sa produca o cunoastere cumulativa capabila sa sustina o societate si o economie bazate pe cunoastere, afectand astfel competitivitatea romaneasca la nivel international.

Desi necesitatea schimbarii este pentru oricine o evidenta, modalitatea ei trebuie sa revina specialistilor diferitelor domenii ale cunoasterii, reuniti intr-un Consiliu National al Cercetarii stiintifice (CNCS) care are misiunea formularii si aplicarii unei solutii. O abordare coerenta si rapida a problemelor sistemului CDI din Romania presupune o viziune noua si solutii pe care le putem propune constatand, mai intai, “unde suntem” si, apoi, “unde dorim sa ajungem”.

Departamentul pentru Relatii Interetnice – autoritate finantatoare care actioneaza la nivel central si atribuie contracte de finantare in vederea organizarii si desfasurarii unor programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei.

 

Institutul de Fizica Atomica (IFA) Noua misiune a institutului, conform Hotarârii Guvernului nr. 1608/2008 privind reorganizarea IFA si a Deciziei Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare stiintifica nr. 9642/2009, este de a contribui la elaborarea si implementarea unei politici coerente si stimulative a cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice in fizica atomica si subatomica, de intarire a potentialului românesc, in vederea cresterii impactului stiintific si socio-economic precum si a vizibilitatii internationale. In acest sens, IFA are ca obiective principale:

  • evaluarea potentialului stiintific national in domeniu si elaborarea unei strategii de dezvoltare adecvate;
  • promovarea parteneriatului stiintific si reprezentarea internationala a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte de mari infrastructuri de cercetare precum ITER, ELI, etc.);
  • initiere si conducere de programe de cercetare-dezvoltare nationale si internationale;
  • facilitarea transferului de cunostinte pentru cresterea si valorificarea potentialului national de cercetare in domeniul fizicii.