Cerere de propuneri de proiecte 2016 – Initiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar, asistenta tehnica si consolidarea capacitatilor

ajutor-voluntari.jpg

Comisia Europeana a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Prezenta cerere de propuneri va oferi finantare prin sprijinirea actiunilor care au ca scop consolidarea capacitatii viitoarelor organizatii de primire de a se pregati pentru crize umanitare si de a raspunde la acestea. In plus, se va oferi sprijin pentru actiuni avand ca scop consolidarea capacitatii tehnice a viitoarelor organizatii de trimitere de a participa la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 04.07.2016
Suma maxima: 7.960.000 euro

Obiective

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este consolidarea capacitatilor organizatiilor de trimitere si de primire care intentioneaza sa participe la initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” si asigurarea conformitatii cu standardele si procedurile referitoare la voluntarii candidati si la voluntarii UE pentru ajutor umanitar in vederea solicitarii certificarii necesare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeana preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:

Consolidarea capacitatilor unui numar de aproximativ 115 organizatii de trimitere si de primire, in domenii precum: — gestionarea riscului de catastrofe, pregatirea si raspunsul in caz de catastrofa;
— crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare;
— consolidarea voluntariatului local in tarile terte;
— capacitatile de parcurgere a procesului de certificare, inclusiv capacitatea administrativa;
— capacitatea de a transmite alerte rapide comunitatilor locale.

Buget disponibil

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este estimat la 7.960.000 EURO. Grantul maxim va fi de 700 000 EURO. Valoarea fiecarui grant va fi intre 100.000 si 700.000 EURO. Solicitarile de granturi in valoare de mai putin de 100.000 EURO nu vor fi luate in considerare pentru finantare. Agentia preconizeaza ca va finanta 23 de propuneri. Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Organisme eligible

Doar cererile care indeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate in considerare pentru acordarea unui grant. Daca o cerere este considerata neeligibila, solicitantului i se va trimite o scrisoare in care vor fi indicate motivele. Propunerile care indeplinesc urmatoarele criterii vor face obiectul unei evaluari aprofundate. ( 1 ) JO L 122, 24.4.2014, p. 1. C 155/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.4.2016.

Solicitanti eligibili

Atat propunerile pentru activitati de asistenta tehnica, cat si cele pentru activitati de consolidare a capacitatilor trebuie sa fie trimise de:

— organizatii neguvernamentale, nonprofit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru si avand sediul in Uniune;
— organisme de drept public cu caracter civil, guvernate de legislatia unui stat membru;
— Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

Sunt eligibile numai cererile venite din partea entitatilor juridice stabilite intr-una din urmatoarele tari:

— statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit.

Atat pentru activitatile de asistenta tehnica, cat si pentru cele de consolidare a capacitatii, solicitantul care depune fiecare proiect trebuie sa fi fost activ in domeniul ajutorului umanitar, conform definitiei de la articolul 3 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 ( 1 ), timp de cel putin trei ani.

 
Criterii de eligibilitate

Solicitantii pot depune proiecte atat pentru asistenta tehnica, cat si pentru consolidarea capacitatilor. In acest caz, solicitantii vor indica in formular ca depun propuneri pentru ambele actiuni. Pentru ambele actiuni, partenerii trebuie sa depuna o procura, semnata de persoanele autorizate sa incheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic, care sa ii permita solicitantului sa actioneze in numele partenerilor. Solicitantul si organizatiile partenere vor fi denumiti in continuare „consortiul”. 

Asistenta tehnica

Organizatiile partenere trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii:

— organizatii neguvernamentale, nonprofit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru si avand sediul in Uniune;
— organisme de drept public cu caracter civil;
— Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

Proiectele sunt concepute si puse in aplicare de catre consortii transnationale care implica entitati din cel putin trei tari participante la program si care se incadreaza intr-una din categoriile mentionate la articolul 10 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

— Cel putin un solicitant sau partener din fiecare proiect trebuie sa fi desfasurat activitati in domeniul gestionarii voluntarilor cel putin trei ani.

Consolidarea capacitatilor

Organizatiile partenere trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii:

— organizatii neguvernamentale, non-profit, care functioneaza sau sunt stabilite intr-o tara terta in conformitate cu legislatia din acea tara;
— organisme de drept public cu caracter civil;
— agentii si organizatii internationale.

— Proiectele sunt concepute si puse in aplicare de parteneriate transnationale care implica entitati din cel putin trei tari participante la program care se incadreaza intr-una din categoriile mentionate in Regulamentul (UE) nr. 375/2014 [(articolul 10 alineatul (3) litera (c)] si cel putin trei tari terte in care au loc activitati si operatiuni de ajutor umanitar, conform articolului 3 litera (d), si care se incadreaza la una din categoriile mentionate la articolul 10 alineatul (4) litera (c).

— In fiecare proiect, pe langa solicitant, si partenerii din tarile participante la program trebuie sa fi desfasurat activitati in domeniul ajutorului umanitar, astfel cum este definit la articolul 3 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014, timp de cel putin trei ani.

— In cadrul fiecarui proiect, cel putin doi parteneri din tarile terte in care au loc activitatile si operatiunile de ajutor umanitar desfasoara activitati in domeniul ajutorului umanitar, astfel cum este definit la articolul 3 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

— Pentru fiecare proiect, cel putin un solicitant sau partener din tarile participante la program trebuie sa fi desfasurat cel putin trei ani activitati in domeniul gestionarii voluntarilor.

Asociati

Asociatii sunt alte organizatii si entitati care se pot implica in actiune. Acesti asociati joaca un rol important in cadrul actiunii (de exemplu, sunt furnizori specializati de servicii de consolidare a capacitatilor si/sau de asistenta tehnica). Ei nu au o relatie contractuala cu agentia si nu trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate mentionate in prezenta sectiune. Daca propunerea este selectata pentru finantare, asociatii nu primesc o parte a grantului prin intermediul solicitantului. Ei pot fi, de exemplu, societati private cu scop lucrativ. Asociatii trebuie sa fie mentionati in formularul electronic.

 
Activitati eligibile

Printre activitatile eligibile se numara:

— vizite de studiu sau de delimitare a domeniilor in vederea perfectionarii si finalizarii evaluarii necesitatilor pentru actiunea respectiva;
— activitati de consolidare/dezvoltare a capacitatilor;
— cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din tarile terte;
— seminare si ateliere de lucru;
— observare la locul de munca;
— acorduri de infratire si schimburi de personal;
— schimburi de bune practici;
— vizite de studiu;
— activitati pentru incurajarea crearii de parteneriate.

Activitati eligibile suplimentare pe fiecare subactiune:

— Asistenta tehnica

     — instruire/mentorat pentru personalul organizatiei principale de trimitere.

— Consolidarea capacitatilor

      — cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din tarile terte;
     — vizite de studiu de pana la 3 luni pentru principalii angajati sau voluntari din tarile terte care urmeaza sa se stabileasca in cadrul organizatiilor europene solicitante/partenere;

— Consolidarea capacitatilor tehnice privind operatiunile umanitare, cu accent pe:

    — metodologiile de evaluare a nevoilor/gestionarea informatiilor;
    — gestionarea riscului de catastrofe;
    — reducerea riscului de catastrofe/pregatirea pentru interventie in caz de catastrofa; C 155/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.4.2016;
   — raspunsul la situatii de criza (si sectoarele asociate);
   — crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare;
   — rezilienta si adaptarea la schimbarile climatice. 

Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

— relevanta proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceptiei si a punerii in aplicare a proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea si relevanta acordurilor de parteneriat si de cooperare (maximum 20 de puncte);
— impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte).

Proiectele care obtin mai putin de 60 de puncte nu vor fi avute in vedere pentru finantare.

Toate proiectele, indiferent daca vizeaza consolidarea capacitatilor sau asistenta tehnica, vor fi ierarhizate in functie de numarul de puncte pe care le-au obtinut. 

Termen de depunere a cererilor

Cererile de granturi trebuie sa fie elaborate intr-una din limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic Eform conceput special in acest scop.

Formularul electronic de depunere, completat corespunzator, trebuie primit pana la data de 4 iulie 2016, ora 12.00 (amiaza, ora Bruxelles-ului). Dupa acest moment, sistemul de depunere a cererilor online se va inchide.

Solicitantii pot depune proiecte atat pentru asistenta tehnica, cat si pentru consolidarea capacitatilor. In acest caz, solicitantii vor indica in formular ca depun propuneri pentru ambele actiuni. Nu sunt permise modificari ale cererii dupa termenul de depunere. Totusi, daca este nevoie de clarificarea anumitor aspecte sau de corectarea unor greseli de redactare, EACEA poate contacta solicitantul in acest sens in timpul procesului de evaluare.

Cererile trimise prin posta, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

 Pentru intrebari referitoare la prezenta cerere, a fost pusa la dispozitia celor interesati adresa de e-mail: [email protected]

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.